Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

July 6 - July 7, 2023

NM Åpen klasse - 14.1

Straightpool

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Entry deadline Jul 1, 2023, 5:59 PM (local time)
Starts Jul 6, 2023, 10:00 AM (local time)
Format Double to Single elimination (0 Participants)
Race to 100
Handicap No handicap
Dresscode Kleskode B
Organizer Oslo BK
Contact Egil Arne Sørensen and Ronny Kraft (rokraft@online.no, 95292997)
More info
TURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER1.Disipliner: Det arrangeres 4 (fire) NM i hvert kalenderår i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.2.Distanser:a.8-Ball 6-8.

b.9-Ball 7-9.

c.10-Ball 6-8.

d.14.1 100-125*.*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 100. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)3.Spilleform:a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.4.Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 - Utenlandske utøvere).

b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

c.Innehar gyldig lisens i NB.5.Påmelding:a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.6.Startavgift:a.Utøvere i PL1200 Kr. 500,-

b.Utøvere i PL1199 Kr. 400,-

c.Ungdom U17/U19, student og honnør Kr. 300,-7.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating8.Premier:a.Medaljer til 1. til 3. plass. (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).

b.Pokal til 1.plass.

c.Pengepremier totalt kr. 10.000.-.

•1. plass Kr. 4.000,-.

•2. plass Kr. 2.000,-.

•3. plass Kr. 1.000,-.

•5. plass Kr. 500,-.

d.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

Schedule

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants (0)

    No players have entered the tournament yet.

    Sponsorer