Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 21 - October 22, 2023

RT2 Midt - 2. Div

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Entry deadline Oct 18, 2023, 5:59 PM (local time)
Starts Oct 21, 2023, 9:00 AM (local time)
Format (4 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Dresscode Kleskode B
Rankings Pool 2.div. Midt 23/24
Organizer Molde Biljardklubb
More info
Molde Biljardklubb ønsker velkommen til RT-2 9-ball for 2. div. i Region Midt. Merk at datoen er flyttet til 21-22. oktober.

Vi har åpen kiosk, og tilbyr i tillegg bagetter, pølse med brød/lompe, samt varmmat for de som melder fra i forkant.

Molde Biljardklubb holder til i Skytterhallen under gamle Molde Stadion. Adressen er Idrettsvegen 2, 6413 Molde.

Det vil også bli arrangert bankett i Molde sentrum på lørdag, mer informasjon kommer.

Denne sesongen er 2. divisjonsspillere de med 1150 eller færre poeng på norgesratingen.

Turneringsbestemmelser:
1.Disipliner: Det arrangeres 2. divisjonsturneringer i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

2. Distanser:
a. 8-Ball 4-6
b. 9-Ball 5-7
c. 10-Ball 4-6
d. 14.1 50-75*
*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 50. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

3. Spilleform:
a. Dobbelcup eller puljespill.
b. Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.
c. Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

4. Deltakelse: 2. divisjon er åpent for de 2. divisjonsutøvere i regionen som innfrir følgende vilkår:
a. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.
b. Innehar gyldig lisens i NB.
c. 2. divisjonsutøvere er de som ved sesongslutt 22/23 har 1150 eller færre poeng på Norgesratingen.

5. Påmelding:
a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 tre dager før turnering.
b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turnering.
c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turnering.
d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6. Startavgift:
a. Alle utøvere bortsett fra punkt b. Kr. 300,-
b. Ungdom U17/U19, Student og Honnør Kr. 150,-

7. Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10.

8. Opprykk:
De 3 øverste på 2. divisjonsrankingen fra den enkelte region rykker opp i 1. divisjon.

9. Premier:
a. Gravert pokal til 1. plass
b. Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.
c. Pengepremier er ikke tillatt.

10. Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

Schedule

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Sponsorer