Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

August 26 - August 27, 2023

RT1 Midt - 1. Div

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Ronny Kraft
Trondheim BK
6 (5/1) 65 (38/27)
58%
100
2 Nina Torvund
Trondheim BK
5 (4/1) 60 (32/28)
53%
87
3 Espen M. Andersen
Trondheim BK
6 (4/2) 66 (38/28)
58%
74
3 Morten Nordsveen
Biljard1 Trondheim
6 (4/2) 54 (33/21)
61%
74
5 Knut Inge Røstvold
Trondheim BK
3 (2/1) 28 (16/12)
57%
61
5 Magne Saltnessand
Trondheim BK
4 (2/2) 41 (22/19)
54%
61
5 Martin Rottem Dahle
Stoppball Nidaros BK
3 (2/1) 28 (16/12)
57%
61
5 Jørn Kjølaas
Trondheim BK
4 (3/1) 41 (26/15)
63%
61
9 Henrik Flatås
Trondheim BK
5 (3/2) 47 (22/25)
47%
49
Show more
9 Steinar Moe
Trondheim BK
4 (2/2) 41 (19/22)
46%
49
9 Reidar Schive-Berg
Stoppball Nidaros BK
4 (2/2) 45 (21/24)
47%
49
9 Marius Falch Fiveltun
Trondheim BK
3 (1/2) 35 (15/20)
43%
49
13 Espen Eriksen
Trondheim BK
4 (2/2) 35 (17/18)
49%
37
13 Morten Rakfjord
Trondheim BK
3 (1/2) 29 (12/17)
41%
37
13 Knut Isaksen
Biljard1 Trondheim
4 (2/2) 42 (23/19)
55%
37
13 Sturla Fagerli Larsen
Stoppball Nidaros BK
4 (2/2) 36 (20/16)
56%
37
17 Robert Grønlie
Trondheim BK
2 (0/2) 22 (9/13)
41%
29
17 Roger Reppe
Stoppball Nidaros BK
3 (1/2) 29 (13/16)
45%
29
17 Lars Petter Løkken
Trondheim BK
3 (1/2) 30 (14/16)
47%
29
17 Magnus K Saltnessand
Trondheim BK
2 (0/2) 16 (4/12)
25%
29
17 Alvar Väärt
Trondheim BK
2 (0/2) 17 (5/12)
29%
29
17 John-Ivar Rubach
Trondheim BK
2 (0/2) 21 (9/12)
43%
29
17 Erlend Fagermo
Trondheim BK
2 (0/2) 16 (4/12)
25%
29
17 Odin Svedjan Moe
Trondheim BK
2 (0/2) 12 (0/12)
0%
29
Starts Aug 26, 2023, 9:00 AM Until Aug 27, 2023 (local time)
Entry deadline Aug 23, 2023, 5:59 PM (local time)
Organizer Trondheim BK
Contact Ronny Kraft (rokraft@online.no, 95292997)
Rankings Pool 1.div. Midt 23/24
Format Double to Single elimination (24 Participants)
Race to 6
Handicap No handicap
Dresscode Kleskode B
More info
Trondheim biljardklubb ønsker hjertelig velkommen til ny sesong og RT 1 div. 1 i midt.
Mye å kjempe for i kommende sesong :-)

1.Disipliner: Det arrangeres 1. divisjonsturneringer i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.2.Distanser:a.8-Ball 5-7

b.9-Ball 6-8

c.10-Ball 5-7

d.14.1 75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)3.Spilleform:a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.4.Deltakelse: 1. divisjon er åpent for alle 1. og 2. divisjonsutøvere i regionen som innfrir følgende vilkår:a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.1. divisjonsutøvere er de som ved sesongslutt 22/23 har 1151 eller flere poeng på Norgesratingen og samtidig ikke er Eliteutøver.

d.2. divisjonsutøvere kan delta i 1. divisjon5.Påmelding:a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 tre dager før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turnering.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.6.Startavgift:a.1. divisjonsutøvere kr. 350,-

b.2. divisjonsutøvere kr. 300,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør kr. 150,-7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10. 2. divisjonsutøvere mottar ikke rankingpoeng.8.Opprykk, kvalifisering og nedrykk:a.Nr. 1 i 1. divisjon Øst, Vest og Midt rykker direkte opp i Elite.

b.Vinner av kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 rykker direkte opp i Elite.

c.Nr. 2 og 3 i 1. divisjon Øst, Vest og Midt i gjeldende 1. divisjonsranking kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

d.Tapende utøver i kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

e.Den nr. 2 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 som har flest antall poeng på Norgesratingen kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

f.Dersom noen kvalifiserte utøvere ikke ønsker å delta i Elitekvalifiseringen, vil ingen plasser overføres til andre.

g.De tre laveste på 1. divisjonsrankingen i de regioner som har 2. divisjon, rykker ned i 2. divisjon.9.Premier:a.Pengepremie i 1. divisjon pr. turnering totalt kr. 1.500,-

▪1. plass kr. 1.000,-

▪2. plass kr. 500,-b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

c.Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 6
1   
Magnus K Saltnessand
Espen Eriksen
Sat 09:12  Table 2
2   
Lars Petter Løkken
Morten Rakfjord
Sat 08:57  Table 3
3   
Alvar Väärt
Knut Isaksen
Sat 08:57  Table 4
4   
Odin Svedjan Moe
Jørn Kjølaas
Sat 08:57  Table 5
5   
Steinar Moe
Reidar Schive-Berg
Sat 09:12  Table 1
6   
Erlend Fagermo
Sturla Fagerli Larsen
Sat 08:57  Table 6
7   
Roger Reppe
R1
Morten Nordsveen
Sat 08:58  Table 7
8   
John-Ivar Rubach
Henrik Flatås
Sat 08:58  Table 8

Winner round 1

Race to 7
9   
Martin Rottem Dahle
Espen Eriksen
Sat 10:05  Table 5
10   
Lars Petter Løkken
Marius Falch Fiveltun
R1
Sat 10:09  Table 3
11   
Ronny Kraft
Knut Isaksen
Sat 10:03  Table 4
12   
Jørn Kjølaas
Robert Grønlie
Sat 10:07  Table 2
13   
Espen M. Andersen
Reidar Schive-Berg
Sat 10:13  Table 1
14   
Sturla Fagerli Larsen
R1
Nina Torvund
R1
Sat 10:04  Table 6
15   
Magne Saltnessand
Roger Reppe
Sat 10:04  Table 7
16   
Henrik Flatås
Knut Inge Røstvold
Sat 10:37  Table 8

Loser round 1

Race to 6
17   
Magnus K Saltnessand
Henrik Flatås
Sat 11:43  Table 6
18   
Morten Rakfjord
Roger Reppe
Sat 11:20  Table 3
19   
Alvar Väärt
Sturla Fagerli Larsen
R1
Sat 11:41  Table 8
20   
Odin Svedjan Moe
Espen M. Andersen
Sat 11:43  Table 2
21   
Steinar Moe
Robert Grønlie
Sat 11:43  Table 1
22   
Erlend Fagermo
Knut Isaksen
Sat 11:22  Table 7
23   
Morten Nordsveen
Lars Petter Løkken
Sat 11:22  Table 4
24   
John-Ivar Rubach
Espen Eriksen
R1
Sat 11:05  Table 5

Loser round 2

Race to 6
25   
Henrik Flatås
Morten Rakfjord
Sat 13:07  Table 6
26   
Sturla Fagerli Larsen
Espen M. Andersen
Sat 12:25  Table 7
27   
Steinar Moe
Knut Isaksen
Sat 12:46  Table 1
28   
Morten Nordsveen
Espen Eriksen
Sat 12:26  Table 4

Winners qualification

Race to 7
29   
Martin Rottem Dahle
R1
Marius Falch Fiveltun
Sat 12:38  Table 3
30   
Ronny Kraft
Jørn Kjølaas
Sat 12:36  Table 2
31   
Reidar Schive-Berg
Nina Torvund
Sat 12:36  Table 8
32   
Magne Saltnessand
Knut Inge Røstvold
Sat 12:37  Table 5

Losers qualification

Race to 7
33   
Henrik Flatås
Ronny Kraft
R2
Sat 14:23  Table 6
34   
Espen M. Andersen
Marius Falch Fiveltun
Sat 13:33  Table 4
35   
Steinar Moe
Magne Saltnessand
Sat 13:53  Table 1
36   
Morten Nordsveen
Reidar Schive-Berg
Sat 14:08  Table 3

Quarter final

Race to 7
37   
Martin Rottem Dahle
Ronny Kraft
Sat 15:33  Table 3
38   
Jørn Kjølaas
Espen M. Andersen
Sat 15:33  Table 4
39   
Nina Torvund
Magne Saltnessand
Sat 15:33  Table 5
40   
Knut Inge Røstvold
Morten Nordsveen
Sat 15:33  Table 6

Semi final

Race to 7
41   
Ronny Kraft
Espen M. Andersen
Sat 17:09  Table 3
42   
Nina Torvund
R1
Morten Nordsveen
Sat 17:09  Table 6

Final

Race to 7
43   
Ronny Kraft
Nina Torvund
Sat 18:29  Table 6

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants

    Sponsorer