Shopping cart

Follow
You need to log in to perform this action
Profileimage

Goran Popovic

Montenegro

Matches

Flag
Feb 18, 2024
Flag
Feb 18, 2024
Flag
Feb 6, 2024
Flag
Feb 6, 2024
Flag
Feb 6, 2024
Flag
Feb 6, 2024
Flag
Jan 28, 2024

Results

Organization logo
February 18, 2024
PORTUS.PODI
5th / 12
Organization logoFlag
February 6, 2024
PORTUS.PODI
3rd / 12
Organization logoFlag
January 28, 2024
PORTUS.PODI
5th / 10
Organization logoFlag
January 21, 2024
PORTUS.PODI
9th / 12
Organization logoFlag
January 9, 2024
PORTUS.PODI
9th / 24

Tournament statistics

Wins overall

All matches
Matches
36%
78 / 217
Frames
43%
735 / 1702
9-Ball
 
37%
74 / 201
 
44%
702 / 1613
10-Ball
 
13%
1 / 8
 
28%
13 / 46
8-Ball
 
38%
3 / 8
 
47%
20 / 43