Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

November 12, 2022

Východoslovenský Biliardový Pohár 2022/23 - 04

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Zoltán Lipták
7 (7/0) 33 (30/3)
91%
250
2 Fero Malanik
7 (5/2) 39 (21/18)
54%
220
3 Peter Baran
7 (5/2) 44 (25/19)
57%
200
3 Damir Vrljičak
7 (6/1) 39 (24/15)
62%
200
5 Zoltán Lukács
5 (3/2) 28 (16/12)
57%
180
5 Zdenko Zizi Zavadinka
6 (5/1) 36 (23/13)
64%
1
5 Attila Halasz
5 (4/1) 20 (16/4)
80%
180
5 Ján Furjész
6 (4/2) 28 (17/11)
61%
180
9 Michal Frank ml.
5 (3/2) 26 (18/8)
69%
160
Show more
9 Adorjan Roka Robert
4 (2/2) 22 (10/12)
45%
160
9 Adam Škulec
4 (2/2) 22 (10/12)
45%
160
9 Samuel JR Szunyog
5 (2/3) 29 (14/15)
48%
160
13 Balázs Sinka
5 (2/3) 26 (14/12)
54%
140
13 Monika Palenčárová
5 (2/3) 27 (11/16)
41%
140
13 Ebrar Recepi
4 (1/3) 20 (7/13)
35%
140
13 Robert Stoynov
4 (1/3) 21 (8/13)
38%
140
17 Zsolt Szanyiszló
5 (1/4) 31 (13/18)
42%
130
17 Ladislav Vojs
4 (0/4) 21 (5/16)
24%
130
17 Alexander Škulec
4 (0/4) 20 (4/16)
20%
130
17 Martin Vranovský
5 (1/4) 21 (4/17)
19%
130
21 Pavol Góts
5 (0/5) 24 (4/20)
17%
120
21 Janči Palenčár
5 (1/4) 25 (7/18)
28%
120
Starts Nov 12, 2022, 9:00 AM (local time)
Format Round robin (22 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Rankings Vych.Bil.Pohar 2022/23
Organizer BC Relax
Contact Zoltán Lukács (zoltan.lukacs@centrum.sk, +421905788097)
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 9:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 9:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia (podľa domáceho klubu)
- štartovné 10€

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zoltán Lipták 4 4 0 0 16 2 14 0 0 0 0.889 4
2 Zoltán Lukács 4 3 0 1 13 8 5 0 0 0 0.619 3
3 Adam Škulec 4 2 0 2 10 12 -2 0 0 0 0.455 2
4 Ebrar Recepi 4 1 0 3 7 13 -6 0 0 0 0.35 1
5 Ladislav Vojs 4 0 0 4 5 16 -11 0 0 0 0.238 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Damir Vrljičak 5 5 0 0 20 7 13 0 0 0 0.741 5
2 Ján Furjész 5 4 0 1 16 7 9 2 0 0 0.696 4
3 Samuel JR Szunyog 5 2 0 3 14 15 -1 0 0 0 0.483 2
4 Monika Palenčárová 5 2 0 3 11 16 -5 0 0 0 0.407 2
5 Zsolt Szanyiszló 5 1 0 4 13 18 -5 0 0 0 0.419 1
6 Janči Palenčár 5 1 0 4 7 18 -11 0 0 0 0.28 1
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zdenko Zizi Zavadinka 5 5 0 0 20 9 11 0 0 0 0.69 5
2 Peter Baran 5 4 0 1 17 11 6 0 0 0 0.607 4
3 Michal Frank ml. 5 3 0 2 18 8 10 2 0 0 0.692 3
4 Balázs Sinka 5 2 0 3 14 12 2 0 0 0 0.538 2
5 Martin Vranovský 5 1 0 4 4 17 -13 0 0 0 0.19 1
6 Pavol Góts 5 0 0 5 4 20 -16 0 0 0 0.167 0
Group D Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Attila Halasz 4 4 0 0 16 0 16 0 0 0 1 4
2 Fero Malanik 4 3 0 1 12 9 3 0 0 0 0.571 3
3 Adorjan Roka Robert 4 2 0 2 10 12 -2 0 0 0 0.455 2
4 Robert Stoynov 4 1 0 3 8 13 -5 0 0 0 0.381 1
5 Alexander Škulec 4 0 0 4 4 16 -12 0 0 0 0.2 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1-A   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Adam Škulec
Sat 09:53  Table 3
2-A   
Hungary
Zoltán Lipták
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 09:21  Table 2
3-B   
Slovakia
Ján Furjész
R1
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 09:21  Table 3
4-B   
Slovakia
Monika Palenčárová
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Sat 09:22  Table 1
5-B   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 10:05  Table 2
6-C   
Slovakia
Pavol Góts
Hungary
Balázs Sinka
Sat 10:42  Table 3
7-C   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 10:57  Table 2
8-C   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Peter Baran
Sat 11:06  Table 1
9-D   
Slovakia
Attila Halasz
Slovakia
Fero Malanik
Sat 11:20  Table 3
10-D   
Adorjan Roka Robert
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 11:40  Table 2

Round 2

Race to 4
11-A   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 11:56  Table 1
12-A   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 12:05  Table 3
13-B   
Slovakia
Ján Furjész
R1
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Sat 20:52  Table 3
14-B   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 12:26  Table 2
15-B   
Slovakia
Monika Palenčárová
Slovakia
Damir Vrljičak
Sat 13:00  Table 3
16-C   
Slovakia
Pavol Góts
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 13:20  Table 1
17-C   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Peter Baran
Sat 13:36  Table 3
18-C   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 13:47  Table 1
19-D   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 14:30  Table 2
20-D   
Slovakia
Attila Halasz
Slovakia
Robert Stoynov
Sat 14:31  Table 1

Round 3

Race to 4
21-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 14:36  Table 3
22-A   
Slovakia
Adam Škulec
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 15:09  Table 1
23-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 15:33  Table 2
24-B   
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Slovakia
Damir Vrljičak
Sat 15:13  Table 3
25-B   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 16:07  Table 2
26-C   
Slovakia
Pavol Góts
Slovakia
Peter Baran
Sat 16:07  Table 1
27-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 16:20  Table 3
28-C   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 16:45  Table 1
29-D   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Robert Stoynov
Sat 17:01  Table 3
30-D   
Slovakia
Fero Malanik
Adorjan Roka Robert
Sat 17:07  Table 2

Round 4

Race to 4
31-A   
Slovakia
Zoltán Lukács
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 17:28  Table 1
32-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Ebrar Recepi
Sat 17:54  Table 3
33-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Damir Vrljičak
Sat 18:00  Table 2
34-B   
Slovakia
Janči Palenčár
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 18:34  Table 2
35-B   
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 18:43  Table 3
36-C   
Slovakia
Pavol Góts
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 18:59  Table 1
37-C   
Slovakia
Peter Baran
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 19:28  Table 2
38-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
R1
Hungary
Balázs Sinka
Sat 19:37  Table 3
39-D   
Slovakia
Robert Stoynov
Adorjan Roka Robert
Sat 19:42  Table 1
40-D   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Attila Halasz
Sat 19:56  Table 2

Round 5

Race to 4
41-A   
Hungary
Zoltán Lipták
Slovakia
Ebrar Recepi
Sat 20:05  Table 3
42-A   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Adam Škulec
Sat 20:31  Table 2
43-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 10:27  Table 1
44-B   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 21:00  Table 1
45-B   
Slovakia
Janči Palenčár
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Sat 13:29  Table 2
46-C   
Slovakia
Pavol Góts
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 18:06  Table 1
47-C   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Hungary
Balázs Sinka
Sat 21:23  Table 3
48-C   
Slovakia
Peter Baran
Slovakia
Michal Frank ml.
R1
Sat 21:07  Table 2
49-D   
Adorjan Roka Robert
Slovakia
Attila Halasz
Sat 20:38  Table 1
50-D   
Slovakia
Robert Stoynov
Slovakia
Fero Malanik
Sat 22:01  Table 1

Quarter final

Race to 4
51   
Slovakia
Attila Halasz
Slovakia
Fero Malanik
Sat 22:52 
52   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Peter Baran
Sat 22:52  Table 1
53   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 22:52  Table 2
54   
Hungary
Zoltán Lipták
Slovakia
Ján Furjész
Sat 22:52  Table 3

Semi final

Race to 5
55   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Peter Baran
Sun 00:11  Table 2
56   
Slovakia
Damir Vrljičak
Hungary
Zoltán Lipták
Sun 00:11  Table 3

Final

Race to 5
57   
Slovakia
Fero Malanik
Hungary
Zoltán Lipták
Sun 01:35  Table 2

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants