Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

August 14, 2021

SPT Klass 1 R1 9-ball Stockholm, Biljardären

9-Ball
Tack för din anmälan till SPT Klass 1 i Stockholm. Om du inte redan gjort det - Vänligen uppdatera din cuescoreprofil med foto samt vilken förening du representerar. Se även din aktuella rating här: https://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet-pool2/dokument/fargorate-listor/fargorate-2021-08-06.pdf
Tack för din anmälan till SPT Klass 1 i Stockholm. Om du inte redan gjort det - Vänligen uppdatera din cuescoreprofil med foto samt vilken förening du representerar. Se även din aktuella rating här: https://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet-pool2/dokument/fargorate-listor/fargorate-2021-08-06.pdf

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Adam Peteri
Karlskoga Biljardklubb
5 (5/0) 54 (35/19)
65%
500
2 Patrik Enbom
Västerås Biljardsällskap
6 (5/1) 68 (40/28)
59%
400
3 Elvis Miglans
Umeå Biljardklubb
5 (4/1) 54 (32/22)
59%
300
3 Walter Laikre
Stockholms Biljardsällskap
6 (4/2) 55 (31/24)
56%
300
5 Wille Viitanen
Stockholms Biljardsällskap
5 (3/2) 44 (23/21)
52%
250
5 Johan Wingårdh
Biljardären Biljardklubb
4 (2/2) 45 (21/24)
47%
250
5 Dimitrios Ciurar
Umeå Biljardklubb
5 (3/2) 51 (26/25)
51%
250
5 Ulf Lysmark
Kville Biljard Club
5 (3/2) 50 (24/26)
48%
250
9 Helena Nyberg Benjamin
Stockholms Biljardsällskap
3 (2/1) 30 (15/15)
50%
200
Show more
9 Sabo Azar
Stockholms Biljardsällskap
3 (2/1) 33 (20/13)
61%
200
9 Per Löfgren
Biljardären Biljardklubb
3 (2/1) 31 (17/14)
55%
200
9 Morgan Palmborg
3 (2/1) 38 (20/18)
53%
200
9 Henrik Andersen
Elme Biljardklubb
4 (2/2) 40 (18/22)
45%
200
9 Richard Larsson
Norrköping Billiards Club
3 (2/1) 34 (19/15)
56%
200
9 Hassan Nasaji
Stockholms Biljardsällskap
4 (2/2) 40 (20/20)
50%
200
9 Machael Yousif
Stockholms Biljardsällskap
4 (2/2) 42 (22/20)
52%
200
17 Roger Åkerblom
Västerås Biljardsällskap
3 (1/2) 30 (15/15)
50%
150
17 Tony Bjorkenius
Biljardklubben Söder
3 (1/2) 29 (15/14)
52%
150
17 Lazaros Zoupounidis
Stockholms Biljardsällskap
3 (1/2) 30 (16/14)
53%
150
17 Yuzhou Li
Biljardären Biljardklubb
3 (1/2) 26 (11/15)
42%
150
17 Magnus Strand
Västerås Biljardsällskap
3 (1/2) 34 (16/18)
47%
150
17 Gustav Karlman
Stockholms Biljardsällskap
3 (1/2) 29 (12/17)
41%
150
17 Fredrik Haarberg
Västerås Biljardsällskap
3 (1/2) 33 (15/18)
45%
150
17 Andy Cuong Pham
Stockholms Biljardsällskap
3 (1/2) 27 (12/15)
44%
150
25 John Coe
Västerviks Biljard
2 (0/2) 21 (8/13)
38%
150
25 Björn Odelbrink
Stockholms Biljardsällskap
2 (0/2) 22 (9/13)
41%
150
25 Agneta Planeskog
Biljardklubben Söder
2 (0/2) 20 (7/13)
35%
150
25 Hans Petersson
Nässjö Billiard Club
2 (0/2) 16 (3/13)
19%
150
25 Jonas Björkman
Kville Biljard Club
2 (0/2) 19 (6/13)
32%
150
25 Edin Karadza
Norrköping Billiards Club
2 (0/2) 21 (8/13)
38%
150
25 Bahaeddin Dada
2 (0/2) 20 (7/13)
35%
150
Entry deadline Aug 11, 2021, 11:59 PM (local time)
Starts Aug 14, 2021, 10:00 AM (local time)
Format Double to Single elimination (31 Participants)
Race to 7
Handicap No handicap
Dresscode
Rankings Swedish Pool Tour 2021
Organizer Svenska Biljardförbundet and Stockholms Biljardsällskap
Contact Bo Peterson (bossepeterson@gmail.com, 0707402430) and Gabriel Azar (Gabrielazar_7@hotmail.com)
More info
Helgens tävlingar ingår i Svenska Pooltouren 2021 och lyder under de tävlingsbestämmelser som började gälla 1 januari i år. Det innebär att klassindelningarna från och med nu baseras på ratingsystemet FargoRate och inte gällande ranking. Inför varje omgång kommer Poolkommittén att publicera en aktuell FargoRate-lista för alla spelare på rankingen. Poängen på listan avgör vilken klass man får ställa upp i, enligt nedan:

Elit : Öppen för alla

Klass 1: Lägre Fargorate än 650

Klass 2: Lägre Fargorate än 550

Klass 3: Lägre Fargorate än 450

Efter varje spelares namn står det en markering om ratingen är Etablerad eller Ej Etablerad. Ej etablerad rating betyder att Fargorate har färre än 200 datapunkter (summan av spelarens vunna/förlorade lägg i matcher) att basera ratingen på.

Avanmälan på grund av corona kommer inte att bestraffas så länge det görs innan tävlingsstart. Avanmälan på grund av annan sjukdom eller annan orsak skall om möjligt göras innan lottning för tävlingen lagts upp, annars innan tävlingsstart. Görs ingen giltig avanmälan kommer föreningen att få en faktura för spelarens startavgift.

Spelare som redan använder CueScore ska använda sitt konto för att anmäla sig till tävling.

Spelare som saknar CueScore-konto måste registrera sig för att kunna anmäla sig till tävling.

Notera att det kan finnas dubbletter, dvs. att ditt namn redan finns i systemet utan att du har inloggningsuppgifter. Klicka då på "Gör anspråk på denna profil" och följ instruktionerna.

För övrig information såsom startavgifter, priser, berättigad att delta osv, se Nationella Tävlingsbestämmelserna för Pool på www.biljardforbundet.se

https://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet-pool2/dokument/tavlingsbestammelser-pool/forslag-poolbestammelser-2021-01-01.pdf

Senaste Fargorate hittar du här:
https://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet-pool2/dokument/fargorate-listor/fargorate-2021-08-06.pdf

Hittar du inte dig själv i listan? Gå in på https://fairmatch.fargorate.com/ och sök på ditt namn. Ersätt å, ä , ö med a / o för att hitta din Fargorating. Om du fortfarande inte hittar dig själv, har synpunkter på din rating eller hittar andra uppenbara felaktigheter bör du prata med din klubb och be dem kontakta Poolkommittén (pk@biljardforbundet.se). Klubben måste då motivera varför ratingen är fel baserat på lokala hcp-tävlingar eller annan information.

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 7
1   
Sweden
Adam Peteri
Walk Over
 
2   
Sweden
Johan Wingårdh
Sweden
Magnus Strand
Sat 10:00  Table 1
3   
Iran
Hassan Nasaji
Sweden
Gustav Karlman
Sat 10:00  Table 2
4   
Sweden
Edin Karadza
Sweden
Sabo Azar
Sat 10:00  Table 3
5   
Sweden
Helena Nyberg Benjamin
Sweden
Andy Cuong Pham
R1
Sat 10:00  Table 6
6   
Greece
Lazaros Zoupounidis
Sweden
Hans Petersson
Sat 10:00  Table 4
7   
Romania
Dimitrios Ciurar
Sweden
Yuzhou Li
Sat 10:00  Table 5
8   
Sweden
Per Löfgren
R1
Sweden
Jonas Björkman
R1
Sat 10:00  Table 7
9   
Sweden
Wille Viitanen
Sweden
Roger Åkerblom
Sat 10:00  Table 8
10   
Sweden
Björn Odelbrink
Sweden
Richard Larsson
Sat 10:01  Table 10
11   
Sweden
Agneta Planeskog
Sweden
Machael Yousif
Sat 11:00  Table 5
12   
Denmark
Henrik Andersen
Sweden
Patrik Enbom
Sat 10:59  Table 9
13   
Sweden
Tony Bjorkenius
Sweden
Ulf Lysmark
Sat 10:09  Table 9
14   
United Kingdom
John Coe
Sweden
Morgan Palmborg
Sat 11:04  Table 4
15   
Sweden
Fredrik Haarberg
Sweden
Bahaeddin Dada
Sat 11:11  Table 8
16   
Sweden
Walter Laikre
Sweden
Elvis Miglans
Sat 11:03  Table 6

Winners qualification

Race to 7
17   
Sweden
Adam Peteri
Sweden
Magnus Strand
Sat 11:19  Table 7
18   
Sweden
Gustav Karlman
Sweden
Sabo Azar
Sat 11:26  Table 10
19   
Sweden
Helena Nyberg Benjamin
Greece
Lazaros Zoupounidis
Sat 11:18  Table 1
20   
Sweden
Yuzhou Li
Sweden
Per Löfgren
Sat 11:35  Table 2
21   
Sweden
Roger Åkerblom
Sweden
Richard Larsson
Sat 11:37  Table 3
22   
Sweden
Machael Yousif
Sweden
Patrik Enbom
Sat 12:09  Table 9
23   
Sweden
Tony Bjorkenius
Sweden
Morgan Palmborg
Sat 12:39  Table 4
24   
Sweden
Fredrik Haarberg
Sweden
Elvis Miglans
Sat 12:41  Table 8

Loser round 1

Race to 6
25   
Walk Over
Sweden
Johan Wingårdh
 
26   
Iran
Hassan Nasaji
Sweden
Edin Karadza
Sat 12:44  Table 7
27   
Sweden
Andy Cuong Pham
R1
Sweden
Hans Petersson
Sat 12:02  Table 5
28   
Romania
Dimitrios Ciurar
Sweden
Jonas Björkman
Sat 12:04  Table 6
29   
Sweden
Wille Viitanen
Sweden
Björn Odelbrink
Sat 12:15  Table 10
30   
Sweden
Agneta Planeskog
Denmark
Henrik Andersen
Sat 12:50  Table 2
31   
Sweden
Ulf Lysmark
United Kingdom
John Coe
Sat 12:59  Table 3
32   
Sweden
Bahaeddin Dada
Sweden
Walter Laikre
Sat 13:00  Table 6

Losers qualification

Race to 6
33   
Sweden
Johan Wingårdh
Sweden
Fredrik Haarberg
Sat 13:53  Table 7
34   
Iran
Hassan Nasaji
Sweden
Tony Bjorkenius
Sat 13:57  Table 9
35   
Sweden
Andy Cuong Pham
Sweden
Machael Yousif
Sat 13:47  Table 4
36   
Romania
Dimitrios Ciurar
Sweden
Roger Åkerblom
Sat 13:34  Table 5
37   
Sweden
Wille Viitanen
Sweden
Yuzhou Li
Sat 13:46  Table 6
38   
Denmark
Henrik Andersen
Greece
Lazaros Zoupounidis
Sat 14:16  Table 8
39   
Sweden
Ulf Lysmark
Sweden
Gustav Karlman
Sat 13:50  Table 3
40   
Sweden
Walter Laikre
Sweden
Magnus Strand
Sat 13:43  Table 10

Last sixteen

Race to 7
41   
Sweden
Adam Peteri
Sweden
Machael Yousif
Sat 15:17  Table 6
42   
Sweden
Sabo Azar
Sweden
Johan Wingårdh
Sat 15:17  Table 5
43   
Sweden
Helena Nyberg Benjamin
Sweden
Wille Viitanen
Sat 15:17  Table 4
44   
Sweden
Per Löfgren
Sweden
Walter Laikre
Sat 15:17  Table 3
45   
Sweden
Richard Larsson
Romania
Dimitrios Ciurar
Sat 15:17  Table 10
46   
Sweden
Patrik Enbom
Denmark
Henrik Andersen
Sat 15:18  Table 9
47   
Sweden
Morgan Palmborg
Sweden
Ulf Lysmark
Sat 15:18  Table 8
48   
Sweden
Elvis Miglans
Iran
Hassan Nasaji
Sat 15:18  Table 7

Quarter final

Race to 7
49   
Sweden
Adam Peteri
Sweden
Johan Wingårdh
Sat 16:41  Table 10
50   
Sweden
Wille Viitanen
Sweden
Walter Laikre
Sat 16:41  Table 6
51   
Romania
Dimitrios Ciurar
Sweden
Patrik Enbom
Sat 16:41  Table 9
52   
Sweden
Ulf Lysmark
Sweden
Elvis Miglans
Sat 16:41  Table 8

Semi final

Race to 7
53   
Sweden
Adam Peteri
Sweden
Walter Laikre
Sat 18:02  Table 6
54   
Sweden
Patrik Enbom
Sweden
Elvis Miglans
Sat 18:02  Table 10

Final

Race to 7
55   
Sweden
Adam Peteri
Sweden
Patrik Enbom
Sat 19:21  Table 6

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants