Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

September 14, 2020

Porter Cup 2020 # 2/18

Multiball

Add players

Please wait...

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Kamil Gęsiarz
6 (5/1) 35 (22/13)
63%
20
2 Piotr Twerdyk
6 (5/1) 31 (22/9)
71%
18
3 Marcin Dewódzki
4 (3/1) 23 (12/11)
52%
16
3 Dawid Sobiech
5 (3/2) 26 (13/13)
50%
16
5 Mariusz Chmielarz
Porter Club
4 (2/2) 20 (10/10)
50%
14
5 Dominik Mroziakiewicz
3 (2/1) 17 (10/7)
59%
14
5 Tom Tom
4 (3/1) 20 (12/8)
60%
14
5 Michał Kutek
Porter Club
6 (4/2) 35 (18/17)
51%
14
9 Dariusz Andryszkiewicz
4 (2/2) 17 (8/9)
47%
12
Show more
9 Artur Tigeros
5 (3/2) 25 (13/12)
52%
12
9 Sebastian Myśliwiec
4 (2/2) 22 (12/10)
55%
12
9 Tomasz Kaliszewski
4 (2/2) 20 (10/10)
50%
12
13 Sławomir Chmielarz
Porter Club
4 (2/2) 25 (12/13)
48%
10
13 Marcin Kleinschmidt
4 (2/2) 18 (9/9)
50%
10
13 Marcin Czechowicz
4 (2/2) 17 (9/8)
53%
10
13 Piotrek Motyl
4 (2/2) 20 (8/12)
40%
10
17 Rakowski Michał
2 (0/2) 13 (5/8)
38%
8
17 Juliusz Celoch
2 (0/2) 11 (4/7)
36%
8
17 Jarek Legęza
2 (0/2) 11 (4/7)
36%
8
17 Szymon Jankowski
3 (1/2) 12 (5/7)
42%
8
17 Luk Dro
2 (0/2) 8 (2/6)
25%
8
17 Krystian Grzesik
3 (1/2) 18 (8/10)
44%
8
17 Lesław Walaszczyk
3 (1/2) 15 (7/8)
47%
8
17 Przemysław Suda
2 (0/2) 8 (2/6)
25%
8
25 Wiktor Kubat
Porter Club
2 (0/2) 14 (6/8)
43%
6
25 Wiktor Krzyżanowki
2 (0/2) 9 (2/7)
22%
6
Starts Sep 14, 2020, 6:30 PM (local time)
Format Double elimination (27 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Rankings Porter Cup 2020 # II edycja and Porter Club - Ranking roczny 2020
Organizer Porter Club
Contact Mariusz Chmielarz
More info
Organizatorem turnieju "Porter Amator CUP 2020" jest "Porter Bilard Club" Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz
2. "Porter Amator CUP " jest turniejem otwartym z handicapem
Handicap ustala dyrektor turnieju.
3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym "Porter Amator Cup " jest
wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł .
Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.
5. Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek począwszy od 07.09.2020 r. do 28.01.2020
r. - 18 turniejów
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.
Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie
internetowej organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą systemem multiball.
Zwycięzca rozbicia decyduje o odmianie.
8 ball do 3 wygranych partii
9 i 10 ball do 4 wygranych partii
systemem DKO +puchar
7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 16:00 do 18:25 pod numerem 797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub
lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 25 zł.
8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.
9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.
10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.15

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.
12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.
13. Przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

16. Punktacja turniejów eliminacyjnych:

I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca - 4 pkt

17. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
I miejsce – voucher na "bar" o wartości 50zł,
II miejsce – voucher na "bar" o wartości 30zł. nagrody są niezależne od frekwencji,
Vouchery będą ważne 30 dni od otrzymania.


Turniej Masters Porter Amator CUP 2020 zostanie rozegrany w dniach 23-24 stycznia 2021 roku w odmianę ,9 ball.

23 styczeń 2021 ( sobota) godz. 12:00
Zawodnicy 9 – 18 m-ce w rankingu + 2 zawodników dzikie karty.
Zawodnicy 9 – 12 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO - mecze do 6 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020+%2523+1%252F2/8129841

24 styczeń 2021 (niedziela)
Zawodnicy 1 – 8 m-ce w rankingu + 4 zawodników zakwalifikowanych z dnia poprzedniego.
Zawodnicy 1 – 4 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO + puchar - mecze do 7 i 8 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020+%2523+2%252F2/8129845

§19
Do turnieju Masters Porter Amator Cup 2020 kwalifikuje się 18 zawodników z rankingu i 2 zawodników z dziką kartą.
Rozegrane turnieje - minimum 13.
Zawodnicy nie spełniający minimum 13 turniejów mogą starać się o dziką kartę.

20. Pula nagród w Turnieju Masters PORTER Amator CUP 2020 uzależniona jest od frekwencji w turniejach eliminacyjnych.
Do puli masters przekazywane jest 30% wpisowego.
Przy frekwencji średnio 25osób - przewidywana pula turnieju Masters 3600 zł

21. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu PORTER CUP 2020

22. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz
marketingowych.
23. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1   
Poland
Dawid Sobiech
Walk Over
 
2   
Poland
Lesław Walaszczyk
Poland
Luk Dro
Mon 18:38  Table 1
3   
Poland
Piotr Twerdyk
Poland
Krystian Grzesik
Mon 18:47  Table 8
4   
Poland
Wiktor Krzyżanowki
Szymon Jankowski
Mon 18:38  Table 2
5   
Poland
Mariusz Chmielarz
Walk Over
 
6   
Poland
Przemysław Suda
Poland
Michał Kutek
Mon 19:00  Table 2
7   
Poland
Rakowski Michał
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 19:08  Table 1
8   
Walk Over
Poland
Dominik Mroziakiewicz
 
9   
Poland
Kamil Gęsiarz
Walk Over
 
10   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Artur Tigeros
Mon 18:38  Table 3
11   
Poland
Juliusz Celoch
Poland
Marcin Kleinschmidt
Mon 18:45  Table 6
12   
Vatican
Agata Nowak
Poland
Marcin Dewódzki
 
13   
Poland
Marcin Czechowicz
Poland
Piotrek Motyl
Mon 18:45  Table 7
14   
Tom Tom
Poland
Wiktor Kubat
Mon 18:39  Table 4
15   
Tomasz Kaliszewski
Poland
Sebastian Myśliwiec
Mon 18:43  Table 5
16   
Walk Over
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
 

Winner round 1

Race to 4
17   
Poland
Dawid Sobiech
Poland
Lesław Walaszczyk
Mon 19:11  Table 7
18   
Poland
Piotr Twerdyk
Szymon Jankowski
Mon 19:20  Table 8
19   
Poland
Mariusz Chmielarz
Poland
Michał Kutek
Mon 19:52  Table 2
20   
Poland
Sławomir Chmielarz
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 20:08  Table 1
21   
Poland
Kamil Gęsiarz
Poland
Artur Tigeros
Mon 19:12  Table 3
22   
Poland
Marcin Kleinschmidt
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 19:46  Table 6
23   
Poland
Marcin Czechowicz
Tom Tom
Mon 19:38  Table 4
24   
Poland
Sebastian Myśliwiec
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Mon 19:16  Table 5

Loser round 1

Race to 4
25   
Walk Over
Poland
Luk Dro
 
26   
Poland
Krystian Grzesik
Poland
Wiktor Krzyżanowki
Mon 19:50  Table 8
27   
Walk Over
Poland
Przemysław Suda
 
28   
Poland
Rakowski Michał
Walk Over
 
29   
Walk Over
Poland
Jarek Legęza
 
30   
Poland
Juliusz Celoch
Vatican
Agata Nowak
 
31   
Poland
Piotrek Motyl
Poland
Wiktor Kubat
Mon 19:52  Table 5
32   
Tomasz Kaliszewski
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 4
33   
Poland
Luk Dro
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Mon 19:55  Table 3
34   
Poland
Krystian Grzesik
Poland
Marcin Czechowicz
Mon 20:33  Table 8
35   
Poland
Przemysław Suda
Poland
Marcin Kleinschmidt
Mon 20:27  Table 6
36   
Poland
Rakowski Michał
Poland
Artur Tigeros
Mon 20:20  Table 4
37   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 20:52  Table 1
38   
Poland
Juliusz Celoch
Poland
Michał Kutek
Mon 20:30  Table 2
39   
Poland
Piotrek Motyl
Szymon Jankowski
Mon 20:25  Table 5
40   
Tomasz Kaliszewski
Poland
Lesław Walaszczyk
Mon 20:01  Table 7

Winners qualification

Race to 4
41   
Poland
Dawid Sobiech
Poland
Piotr Twerdyk
Mon 20:21  Table 3
42   
Poland
Mariusz Chmielarz
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 21:05  Table 6
43   
Poland
Kamil Gęsiarz
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 20:34  Table 7
44   
Tom Tom
Poland
Sebastian Myśliwiec
Mon 20:49  Table 3

Loser round 3

Race to 4
45   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Marcin Czechowicz
Mon 21:07  Table 8
46   
Poland
Marcin Kleinschmidt
Poland
Artur Tigeros
Mon 21:09  Table 4
47   
Poland
Sławomir Chmielarz
Poland
Michał Kutek
Mon 21:36  Table 1
48   
Poland
Piotrek Motyl
Tomasz Kaliszewski
Mon 20:52  Table 5

Losers qualification

Race to 4
49   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Mariusz Chmielarz
Mon 21:46  Table 2
50   
Poland
Artur Tigeros
Poland
Dawid Sobiech
Mon 21:58  Table 3
51   
Poland
Michał Kutek
Poland
Sebastian Myśliwiec
Mon 22:26  Table 1
52   
Tomasz Kaliszewski
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 21:30  Table 5

Quarter final

Race to 4
53   
Poland
Piotr Twerdyk
Poland
Mariusz Chmielarz
Mon 23:06  Table 1
54   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Poland
Dawid Sobiech
Mon 23:06 
55   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Michał Kutek
Mon 23:06  Table 3
56   
Tom Tom
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 23:06  Table 4

Semi final

Race to 4
57   
Poland
Piotr Twerdyk
Poland
Dawid Sobiech
Tue 00:10  Table 1
58   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Kamil Gęsiarz
Tue 00:03  Table 1

Final

Race to 4
59   
Poland
Piotr Twerdyk
Poland
Kamil Gęsiarz
Tue 00:33  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment