Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

December 7, 2020

Porter Cup 2020 # 12/18

Multiball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Dominik Mroziakiewicz
6 (6/0) 21 (16/5)
76%
20
2 Michał Kutek
Porter Club
6 (4/2) 29 (16/13)
55%
18
3 Mariusz Chmielarz
Porter Club
4 (3/1) 24 (14/10)
58%
16
3 Krzysztof Delinowski
5 (4/1) 29 (17/12)
59%
16
5 Dariusz Andryszkiewicz
5 (3/2) 22 (10/12)
45%
14
5 Rakowski Michał
5 (3/2) 21 (12/9)
57%
14
5 Kamil Gęsiarz
3 (2/1) 15 (9/6)
60%
14
5 Tom Tom
4 (2/2) 22 (11/11)
50%
14
9 Robert Kołodziej
4 (2/2) 20 (11/9)
55%
12
Show more
9 Krzysztof Nagiel
4 (2/2) 21 (12/9)
57%
12
9 Dawid Sobiech
5 (3/2) 26 (17/9)
65%
12
9 Marcin Czechowicz
3 (2/1) 13 (9/4)
69%
12
13 Juliusz Celoch
4 (2/2) 18 (8/10)
44%
10
13 Artur Tigeros
4 (2/2) 20 (10/10)
50%
10
13 Kubat Wiktor
Porter Club
4 (2/2) 19 (10/9)
53%
10
13 Tomasz Spałek
4 (2/2) 16 (7/9)
44%
10
17 Sławomir Chmielarz
Porter Club
3 (1/2) 12 (4/8)
33%
8
17 Jarek Legęza
3 (1/2) 17 (8/9)
47%
8
17 Marcin Kleinschmidt
2 (0/2) 6 (0/6)
0%
8
17 Marcin Dewódzki
2 (0/2) -2 (-2/0)
0%
8
17 Sebastian Myśliwiec
3 (1/2) 17 (7/10)
41%
8
17 Marcin Kielan
3 (1/2) 15 (7/8)
47%
8
17 Luk Dro
3 (1/2) 11 (4/7)
36%
8
17 Tomasz Szymczyk
3 (1/2) 13 (5/8)
38%
8
25 Michał Krawczyk
2 (0/2) 9 (2/7)
22%
6
25 Krystian Grzesik
2 (0/2) 11 (3/8)
27%
6
25 Michał Grzesik
2 (0/2) 7 (1/6)
14%
6
25 Wiktor Krzyżanowki
2 (0/2) 10 (3/7)
30%
6
Starts Dec 7, 2020, 6:30 PM (local time)
Format Double elimination (29 Participants)
Race to 4
Handicap With handicap
Rankings Porter Cup 2020 # II edycja and Porter Club - Ranking roczny
Organizer Porter Club
Contact Mariusz Chmielarz
More info
1. Organizatorem turnieju "Porter CUP 2020" jest "Porter Bilard Club" Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz
2. "Porter CUP " jest turniejem otwartym z handicapem.
Handicap ustala dyrektor turnieju.
3. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.
4. Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek począwszy od 07.09.2020 r. do 25.01.2020
r. - 18 turniejów
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.
Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie
internetowej organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
5. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą systemem multiball.
Zwycięzca rozbicia decyduje o odmianie.
8 ball do 3 wygranych partii
9 i 10 ball do 4 wygranych partii
systemem DKO +puchar
6. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 16:00 do 18:25 pod numerem 797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub
lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi.
7. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.
8. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.
9. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.15

10. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.
11. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.
12. Przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
13. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

14. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

15. Punktacja turniejów eliminacyjnych:

I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca - 4 pkt

16. Turniej Masters Porter CUP 2020 zostanie rozegrany w dniach 30-31 stycznia 2021 roku w odmianę ,9 ball.

30 styczeń 2021 ( sobota) godz. 12:00
Zawodnicy 9 – 18 m-ce w rankingu + 2 zawodników dzikie karty.
Zawodnicy 9 – 12 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO - mecze do 6 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020+%2523+1%252F2/8129841

31 styczeń 2021 (niedziela)
Zawodnicy 1 – 8 m-ce w rankingu + 4 zawodników zakwalifikowanych z dnia poprzedniego.
Zawodnicy 1 – 4 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO + puchar - mecze do 7 i 8 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020+%2523+2%252F2/8129845

17.Do turnieju Masters Porter Cup 2020 kwalifikuje się 18 zawodników z rankingu i 2 zawodników z dziką kartą.
Rozegrane turnieje - minimum 13.
Zawodnicy nie spełniający minimum turniejów mogą starać się o dziką kartę.

18. Pula nagród w Turnieju Masters PORTER Amator CUP 2020 uzależniona jest od frekwencji w turniejach eliminacyjnych.
Do puli masters przekazywane jest 30% wpisowego.
19. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu PORTER CUP 2020

20. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz
marketingowych.
21. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1   
Tom Tom
Walk Over
 
2   
Poland
Tomasz Spałek
2
Poland
Michał Kutek
1
Mon 18:33  Table 1
3   
Poland
Michał Grzesik
3
Poland
Krzysztof Delinowski
1
Mon 19:12  Table 7
4   
Poland
Luk Dro
2
Poland
Dawid Sobiech
1
Mon 18:52  Table 7
5   
Poland
Wiktor Kubat
1
Poland
Krystian Grzesik
2
  Table 2
6   
Poland
Sławomir Chmielarz
1
Poland
Marcin Czechowicz
2
Mon 18:49  Table 10
7   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
1
Poland
Krzysztof Nagiel
2
Mon 19:06  Table 5
8   
Vatican
Agata Nowak
3
Poland
Marcin Dewódzki
1
 
9   
Poland
Kamil Gęsiarz
Walk Over
 
10   
Poland
Rakowski Michał
2
Poland
Sebastian Myśliwiec
2
Mon 18:49  Table 9
11   
Poland
Artur Tigeros
2
Poland
Jarek Legęza
2
Mon 18:55  Table 8
12   
Barbados
Michał Krawczyk
3
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
1
Mon 18:33  Table 3
13   
Poland
Juliusz Celoch
2
Poland
Wiktor Krzyżanowki
3
Mon 18:43  Table 6
14   
Poland
Robert Kołodziej
1
Poland
Tomasz Szymczyk
3
Mon 18:35  Table 4
15   
Poland
Marcin Kielan
0
Poland
Marcin Kleinschmidt
3
Mon 18:39  Table 5
16   
Walk Over
Poland
Mariusz Chmielarz
 

Winner round 1

Race to 4
17   
Tom Tom
1
Poland
Tomasz Spałek
2
Mon 19:13  Table 1
18   
Poland
Krzysztof Delinowski
1
Poland
Dawid Sobiech
1
Mon 19:44  Table 1
19   
Poland
Wiktor Kubat
1
Poland
Marcin Czechowicz
2
Mon 19:33  Table 3
20   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
1
Poland
Marcin Dewódzki
1
 
21   
Poland
Kamil Gęsiarz
1
Poland
Sebastian Myśliwiec
2
Mon 19:39  Table 4
22   
Poland
Artur Tigeros
2
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
1
Mon 19:41  Table 8
23   
Poland
Juliusz Celoch
2
Poland
Robert Kołodziej
1
Mon 20:04  Table 6
24   
Poland
Marcin Kielan
0
Poland
Mariusz Chmielarz
1
Mon 19:18  Table 2

Loser round 1

Race to 4
25   
Walk Over
Poland
Michał Kutek
 
26   
Poland
Michał Grzesik
3
Poland
Luk Dro
2
Mon 19:45  Table 7
27   
Poland
Krystian Grzesik
2
Poland
Sławomir Chmielarz
1
Mon 19:34  Table 10
28   
Poland
Krzysztof Nagiel
2
Vatican
Agata Nowak
3
 
29   
Walk Over
Poland
Rakowski Michał
 
30   
Poland
Jarek Legęza
2
Barbados
Michał Krawczyk
3
Mon 19:45  Table 9
31   
Poland
Wiktor Krzyżanowki
3
Poland
Tomasz Szymczyk
3
Mon 20:04  Table 3
32   
Poland
Marcin Kleinschmidt
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 4
33   
Poland
Michał Kutek
1
Poland
Marcin Kielan
0
Mon 20:28  Table 2
34   
Poland
Luk Dro
2
Poland
Juliusz Celoch
2
Mon 20:27  Table 6
35   
Poland
Sławomir Chmielarz
1
Poland
Artur Tigeros
2
Mon 20:41  Table 5
36   
Poland
Krzysztof Nagiel
2
Poland
Sebastian Myśliwiec
2
Mon 20:25  Table 4
37   
Poland
Rakowski Michał
2
Poland
Marcin Dewódzki
1
 
38   
Poland
Jarek Legęza
2
Poland
Wiktor Kubat
1
Mon 20:34  Table 9
39   
Poland
Tomasz Szymczyk
3
Poland
Dawid Sobiech
1
Mon 20:43  Table 3
40   
Poland
Marcin Kleinschmidt
3
Poland
Tomasz Spałek
2
Mon 20:15  Table 5

Winners qualification

Race to 4
41   
Tom Tom
1
Poland
Krzysztof Delinowski
1
Mon 20:23  Table 1
42   
Poland
Marcin Czechowicz
2
Poland
Dominik Mroziakiewicz
1
Mon 20:15  Table 7
43   
Poland
Kamil Gęsiarz
1
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
1
Mon 20:44  Table 8
44   
Poland
Robert Kołodziej
1
Poland
Mariusz Chmielarz
1
Mon 20:28  Table 10

Loser round 3

Race to 4
45   
Poland
Michał Kutek
1
Poland
Juliusz Celoch
2
Mon 21:14  Table 2
46   
Poland
Artur Tigeros
2
Poland
Krzysztof Nagiel
2
Mon 21:22  Table 4
47   
Poland
Rakowski Michał
2
Poland
Wiktor Kubat
1
Mon 21:03  Table 1
48   
Poland
Dawid Sobiech
1
Poland
Tomasz Spałek
2
Mon 21:20  Table 3

Losers qualification

Race to 4
49   
Poland
Michał Kutek
1
Poland
Marcin Czechowicz
2
 
50   
Poland
Krzysztof Nagiel
2
Tom Tom
1
Mon 21:51  Table 4
51   
Poland
Rakowski Michał
2
Poland
Robert Kołodziej
1
Mon 21:40  Table 1
52   
Poland
Dawid Sobiech
1
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
1
Mon 21:49  Table 3

Quarter final

Race to 4
53   
Poland
Krzysztof Delinowski
1
Poland
Rakowski Michał
2
Mon 22:36  Table 1
54   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
1
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
1
Mon 22:36  Table 2
55   
Poland
Kamil Gęsiarz
1
Poland
Michał Kutek
1
Mon 22:36  Table 3
56   
Poland
Mariusz Chmielarz
1
Tom Tom
1
Mon 22:37  Table 4

Semi final

Race to 4
57   
Poland
Krzysztof Delinowski
1
Poland
Dominik Mroziakiewicz
1
Mon 23:10  Table 1
58   
Poland
Michał Kutek
1
Poland
Mariusz Chmielarz
1
Mon 23:29  Table 2

Final

Race to 4
59   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
1
Poland
Michał Kutek
1
Tue 00:14  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment