Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

September 7, 2020

Porter Cup 2020 # 1/18

Multiball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Dawid Sobiech
7 (6/1) 34 (24/10)
71%
20
2 Dariusz Andryszkiewicz
5 (4/1) 20 (13/7)
65%
18
3 Kamil Gęsiarz
6 (4/2) 36 (19/17)
53%
16
3 Dominik Mroziakiewicz
7 (5/2) 32 (20/12)
63%
16
5 Mariusz Chmielarz
Porter Club
3 (2/1) 17 (10/7)
59%
14
5 Marcin Dewódzki
4 (3/1) 18 (10/8)
56%
14
5 Marcin Czechowicz
5 (3/2) 24 (13/11)
54%
14
5 Szymon Jankowski
4 (3/1) 18 (10/8)
56%
14
9 Rakowski Michał
4 (2/2) 20 (11/9)
55%
12
Show more
9 Tom Tom
4 (2/2) 20 (13/7)
65%
12
9 Michał Kutek
Porter Club
5 (3/2) 21 (11/10)
52%
12
9 Krystian Grzesik
5 (3/2) 26 (16/10)
62%
12
13 Jarek Legęza
4 (2/2) 20 (10/10)
50%
10
13 Krzysztof Nagiel
3 (1/2) 11 (4/7)
36%
10
13 Sebastian Słowik
3 (1/2) 13 (5/8)
38%
10
13 Mateusz Zienkiewicz
4 (2/2) 22 (9/13)
41%
10
17 Sławomir Chmielarz
Porter Club
3 (1/2) 12 (5/7)
42%
8
17 Juliusz Celoch
3 (1/2) 12 (3/9)
25%
8
17 Marcin Kleinschmidt
3 (1/2) 11 (4/7)
36%
8
17 Kubat Wiktor
Porter Club
3 (1/2) 18 (9/9)
50%
8
17 Luk Dro
2 (0/2) 10 (3/7)
30%
8
17 Michał Grzesik
2 (0/2) 9 (2/7)
22%
8
17 Wiktor Krzyżanowki
3 (1/2) 13 (4/9)
31%
8
17 Tomasz Szymczyk
3 (1/2) 13 (6/7)
46%
8
25 Sebastian Myśliwiec
1 (0/1) 1 (0/1)
0%
4
25 Michał Krawczyk
2 (0/2) 9 (2/7)
22%
6
25 Marek Wagner
2 (0/2) 11 (4/7)
36%
6
25 Lesław Walaszczyk
2 (0/2) 10 (2/8)
20%
6
25 Przemysław Suda
2 (0/2) 11 (4/7)
36%
6
Starts Sep 7, 2020, 6:30 PM (local time)
Format Double elimination (29 Participants)
Race to 4
Handicap With handicap
Rankings Porter Cup 2020 # II edycja and Porter Club - Ranking roczny
Organizer Porter Club
Contact Mariusz Chmielarz
More info
Organizatorem turnieju "Porter Amator CUP 2020" jest "Porter Bilard Club" Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz
2. "Porter Amator CUP " jest turniejem otwartym z handicapem
Handicap ustala dyrektor turnieju.
3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym "Porter Amator Cup " jest
wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł .
Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.
5. Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek począwszy od 07.09.2020 r. do 28.01.2020
r. - 18 turniejów
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.
Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie
internetowej organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą systemem multiball.
Zwycięzca rozbicia decyduje o odmianie.
8 ball do 3 wygranych partii
9 i 10 ball do 4 wygranych partii
systemem DKO +puchar
7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 16:00 do 18:25 pod numerem 797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub
lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 25 zł.
8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.
9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.
10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.15

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.
12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.
13. Przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

16. Punktacja turniejów eliminacyjnych:

I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca - 4 pkt

17. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
I miejsce – voucher na "bar" o wartości 50zł,
II miejsce – voucher na "bar" o wartości 30zł. nagrody są niezależne od frekwencji,
Vouchery będą ważne 30 dni od otrzymania.


Turniej Masters Porter Amator CUP 2020 zostanie rozegrany w dniach 23-24 stycznia 2021 roku w odmianę ,9 ball.

23 styczeń 2021 ( sobota) godz. 12:00
Zawodnicy 9 – 18 m-ce w rankingu + 2 zawodników dzikie karty.
Zawodnicy 9 – 12 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO - mecze do 6 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020+%2523+1%252F2/8129841

24 styczeń 2021 (niedziela)
Zawodnicy 1 – 8 m-ce w rankingu + 4 zawodników zakwalifikowanych z dnia poprzedniego.
Zawodnicy 1 – 4 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO + puchar - mecze do 7 i 8 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020+%2523+2%252F2/8129845

§19
Do turnieju Masters Porter Amator Cup 2020 kwalifikuje się 18 zawodników z rankingu i 2 zawodników z dziką kartą.
Rozegrane turnieje - minimum 13.
Zawodnicy nie spełniający minimum 13 turniejów mogą starać się o dziką kartę.

20. Pula nagród w Turnieju Masters PORTER Amator CUP 2020 uzależniona jest od frekwencji w turniejach eliminacyjnych.
Do puli masters przekazywane jest 30% wpisowego.
Przy frekwencji średnio 25osób - przewidywana pula turnieju Masters 3600 zł

21. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu PORTER CUP 2020

22. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz
marketingowych.
23. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1   
Poland
Mariusz Chmielarz
Walk Over
 
2   
Poland
Wiktor Krzyżanowki
Poland
Michał Grzesik
+1
Mon 18:35  Table 1
3   
Poland
Rakowski Michał
Barbados
Michał Krawczyk
+1
Mon 18:35  Table 2
4   
Poland
Tomasz Szymczyk
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 18:35  Table 3
5   
Poland
Wiktor Kubat
Szymon Jankowski
Mon 18:36  Table 4
6   
Poland
Przemysław Suda
Poland
Juliusz Celoch
+1
Mon 18:36  Table 5
7   
Poland
Sebastian Myśliwiec
Poland
Jarek Legęza
Mon 19:08  Table 7
8   
Sebastian Słowik
+1
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 19:01  Table 4
9   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Walk Over
 
10   
Poland
Luk Dro
+1
Poland
Marcin Kleinschmidt
+1
Mon 18:37  Table 6
11   
Poland
Lesław Walaszczyk
Poland
Dawid Sobiech
Mon 18:37  Table 7
12   
Poland
Krystian Grzesik
+1
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 18:37  Table 8
13   
Poland
Michał Kutek
Poland
Marcin Czechowicz
Mon 18:37  Table 9
14   
Japan
Marek Wagner
+1
Poland
Mateusz Zienkiewicz
+1
Mon 18:38  Table 10
15   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Krzysztof Nagiel
Mon 19:08  Table 3
16   
Walk Over
Tom Tom
 

Winner round 1

Race to 4
17   
Poland
Mariusz Chmielarz
-1
Poland
Wiktor Krzyżanowki
Mon 19:30  Table 1
18   
Poland
Rakowski Michał
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 19:47  Table 2
19   
Szymon Jankowski
Poland
Juliusz Celoch
+1
Mon 19:30  Table 8
20   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 19:58  Table 4
21   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Marcin Kleinschmidt
+1
Mon 19:12  Table 6
22   
Poland
Dawid Sobiech
-1
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 19:37  Table 6
23   
Poland
Marcin Czechowicz
Poland
Mateusz Zienkiewicz
+1
Mon 19:21  Table 7
24   
Poland
Marcin Dewódzki
Tom Tom
Mon 19:52  Table 3

Loser round 1

Race to 4
25   
Walk Over
Poland
Michał Grzesik
 
26   
Barbados
Michał Krawczyk
+1
Poland
Tomasz Szymczyk
Mon 19:48  Table 1
27   
Poland
Wiktor Kubat
Poland
Przemysław Suda
Mon 19:27  Table 5
28   
Poland
Sebastian Myśliwiec
Sebastian Słowik
+1
 
29   
Walk Over
Poland
Luk Dro
 
30   
Poland
Lesław Walaszczyk
Poland
Krystian Grzesik
+1
Mon 20:00  Table 8
31   
Poland
Michał Kutek
Japan
Marek Wagner
+1
Mon 20:02  Table 5
32   
Poland
Krzysztof Nagiel
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 4
33   
Poland
Michał Grzesik
+1
Tom Tom
Mon 20:57  Table 3
34   
Poland
Tomasz Szymczyk
Poland
Mateusz Zienkiewicz
+1
Mon 20:31  Table 1
35   
Poland
Wiktor Kubat
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 20:23  Table 6
36   
Sebastian Słowik
+1
Poland
Marcin Kleinschmidt
+1
Mon 20:08  Table 7
37   
Poland
Luk Dro
+1
Poland
Jarek Legęza
Mon 20:40  Table 4
38   
Poland
Krystian Grzesik
+1
Poland
Juliusz Celoch
+1
Mon 20:33  Table 8
39   
Poland
Michał Kutek
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 20:41  Table 5
40   
Poland
Krzysztof Nagiel
Poland
Wiktor Krzyżanowki
+1
Mon 20:22  Table 2

Winners qualification

Race to 4
41   
Poland
Mariusz Chmielarz
-1
Poland
Rakowski Michał
Mon 20:51  Table 2
42   
Szymon Jankowski
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 21:01  Table 7
43   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Dawid Sobiech
-1
Mon 21:03  Table 4
44   
Poland
Marcin Czechowicz
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 21:14  Table 8

Loser round 3

Race to 4
45   
Tom Tom
Poland
Mateusz Zienkiewicz
+1
Mon 21:27  Table 3
46   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Sebastian Słowik
+1
Mon 21:26  Table 6
47   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Krystian Grzesik
+1
Mon 21:23  Table 1
48   
Poland
Michał Kutek
Poland
Krzysztof Nagiel
Mon 21:36  Table 5

Losers qualification

Race to 4
49   
Tom Tom
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 22:03  Table 1
50   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Poland
Rakowski Michał
Mon 22:03  Table 6
51   
Poland
Krystian Grzesik
+1
Poland
Marcin Czechowicz
Mon 22:10  Table 2
52   
Poland
Michał Kutek
Poland
Dawid Sobiech
-1
Mon 22:10  Table 5

Quarter final

Race to 4
53   
Poland
Mariusz Chmielarz
-1
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 22:56  Table 1
54   
Szymon Jankowski
Poland
Dawid Sobiech
-1
Mon 22:56  Table 2
55   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Marcin Czechowicz
Mon 22:56  Table 3
56   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 22:56  Table 4

Semi final

Race to 4
57   
Poland
Kamil Gęsiarz
Poland
Dawid Sobiech
-1
Tue 00:01  Table 1
58   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 23:30  Table 3

Final

Race to 4
59   
Poland
Dawid Sobiech
-1
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Tue 00:31  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment