Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 21 - October 22, 2019

Porter Cup 2019/2020 - 8

9-Ball

Add players

Please wait...

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Marcin Kielan
5 (5/0) 27 (20/7)
74%
20
2 Tom Tom
7 (5/2) 36 (21/15)
58%
18
3 Robert Kołodziej
5 (3/2) 29 (16/13)
55%
16
3 Dawid Sobiech
5 (3/2) 23 (13/10)
57%
16
5 Dominik Mroziakiewicz
4 (2/2) 24 (11/13)
46%
14
5 Sebastian Myśliwiec
4 (3/1) 20 (13/7)
65%
14
5 Piotr Twerdyk
4 (3/1) 17 (12/5)
71%
14
5 Kamil Gęsiarz
3 (2/1) 16 (9/7)
56%
14
9 Dariusz Andryszkiewicz
4 (2/2) 24 (13/11)
54%
12
Show more
9 Artur Tigeros
5 (3/2) 28 (15/13)
54%
12
9 Michał Kutek
Porter Club
4 (2/2) 21 (11/10)
52%
12
9 Krystian Grzesik
4 (2/2) 21 (10/11)
48%
12
13 Mariusz Chmielarz
Porter Club
3 (1/2) 15 (7/8)
47%
10
13 Sławomir Chmielarz
Porter Club
4 (2/2) 21 (10/11)
48%
10
13 Rakowski Michał
3 (1/2) 17 (7/10)
41%
10
13 Marcin Dewódzki
3 (1/2) 13 (5/8)
38%
10
17 Marcin Kleinschmidt
2 (0/2) 12 (4/8)
33%
8
17 Krzysztof Nagiel
3 (1/2) 15 (6/9)
40%
8
17 Wiktor Kubat
Porter Club
3 (1/2) 16 (6/10)
38%
8
17 Marcin Czechowicz
2 (0/2) 9 (1/8)
11%
8
17 Michał Krawczyk
2 (0/2) 9 (1/8)
11%
8
17 Marek Wagner
3 (1/2) 18 (8/10)
44%
8
17 Luk Dro
3 (1/2) 19 (9/10)
47%
8
17 Piotrek Motyl
3 (1/2) 18 (7/11)
39%
8
25 Jarek Legęza
2 (0/2) 14 (6/8)
43%
6
Starts Oct 21, 2019, 6:30 PM (local time)
Format Double elimination (26 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Organizer Porter Club
Contact Mariusz Chmielarz
More info
Organizatorem turnieju "PORTER CUP 2019/2020" jest "Porter Bilard Club" Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz
2. "PORTER CUP " jest turniejem otwartym.
3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym "PORTER CUP " jest
wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł dorośli,
Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.
5. Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek począwszy od 02.09.2019 r. do 27.01.2019
r. - 20 turniejów.( z wyłączeniem 23 i 30 grudnia 2019)
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.
Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie
internetowej organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę:
1. "osiem bil" - 5 turniejów
2. "dziewięć bil" - 5 turniejów
3. "dziesięć bil" - 5 turniejów,
4. "multiball(8,9,10)" - 5 turniejów
systemem DKO +puchar
7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 16:00 do 18:25 pod numerem 797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub

(dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS z
podaniem Imienia i nazwiska zawodnika) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 25 zł.
8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.
9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.
10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.30

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.
12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.
13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.
15. Mecze w turnieju rozgrywane będą do trzech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil",
do czterech wygranych partii w "multiball" i"dziewięć bil".

16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.
17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca - 4 pkt
18. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
I miejsce – voucher na "bar" o wartości 50zł,
II miejsce – voucher na "bar" o wartości 30zł. nagrody są niezależne od frekwencji,
Vouchery będą ważne 14 dni od otrzymania.
19. Turnieje eliminacyjne PORTER CUP 2019 są równocześnie turniejami eliminacyjnymi do
turnieju EUROPOOL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 **

20. Turniej Masters EUROPOOL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 rozegrany zostanie w klubie Dekada Sosnowiec w dniach 8-9 luty
Do turnieju zakwalifikuje się 2 pierwszych zawodników z rankingu turnieju PORTER CUP 2019,
którzy do 25 stycznia zagrali w przynajmniej 14 poniedziałkowych turniejach
kwalifikacyjnych oraz 2 zawodników wyłonionych z turnieju barażowego. Turniej barażowy
odbędzie się 28 stycznia (wpisowe 50zł)
23. Turniej Masters PORTER CUP 2019.
Zawodnicy z miejsca od 1 do 13 (ranking wyłoniony z 19 najlepszych rozegranych turniejów) otrzymają
nominację do Turnieju Masters PORTER CUP 2019. Nominacje do turnieju Masters otrzyma
również zawodnik wyłoniony z turnieju barażowego oraz zawodnik z 100% frekwencją, który
zajmuje miejsce poniżej 13.

Turniej Masters PORTER CUP 2019 zostanie rozegrany 01 lutego 2020 roku w klubie
PORTER.
24. Pula nagród w Turnieju Masters PORTER CUP 2019 uzależniona jest od frekwencji w turniejach eliminacyjnych
Przy frekwencji średnio 25osób - przewidywana pula turnieju Masters 4000zł

25. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu PORTER CUP 2019

26. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz
marketingowych.
27. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

** zawodnicy którzy chcą być klasyfikowani w rankingu do Turnieju Masters Europool Amateur Championship- wpisowe podwyższone o 10zł

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Walk Over
 
2   
Japan
Marek Wagner
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Mon 18:57  Table 9
3   
Poland
Sławomir Chmielarz
R1
Poland
Sebastian Myśliwiec
Mon 18:34  Table 1
4   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Piotrek Motyl
Mon 18:34  Table 2
5   
Poland
Robert Kołodziej
Walk Over
 
6   
Poland
Marcin Kleinschmidt
Poland
Wiktor Kubat
Mon 18:34  Table 3
7   
Poland
Krzysztof Nagiel
Barbados
Michał Krawczyk
Mon 18:34  Table 4
8   
Walk Over
Poland
Marcin Kielan
 
9   
Poland
Mariusz Chmielarz
Walk Over
 
10   
Poland
Piotr Twerdyk
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 19:07  Table 3
11   
Poland
Michał Kutek
Poland
Artur Tigeros
Mon 18:52  Table 10
12   
Walk Over
Poland
Dawid Sobiech
 
13   
Poland
Marcin Czechowicz
Vatican
Agata Nowak
 
14   
Tom Tom
Poland
Krystian Grzesik
Mon 18:35  Table 5
15   
Poland
Rakowski Michał
Poland
Luk Dro
Mon 18:37  Table 6
16   
Walk Over
Poland
Kamil Gęsiarz
 

Winner round 1

Race to 4
17   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Japan
Marek Wagner
Mon 19:41  Table 9
18   
Poland
Sebastian Myśliwiec
Poland
Piotrek Motyl
Mon 19:21  Table 10
19   
Poland
Robert Kołodziej
Poland
Wiktor Kubat
Mon 19:08  Table 6
20   
Poland
Krzysztof Nagiel
Poland
Marcin Kielan
Mon 19:12  Table 4
21   
Poland
Mariusz Chmielarz
Poland
Piotr Twerdyk
Mon 19:37  Table 3
22   
Poland
Artur Tigeros
Poland
Dawid Sobiech
Mon 19:34  Table 5
23   
Poland
Marcin Czechowicz
Tom Tom
Mon 19:03  Table 5
24   
Poland
Luk Dro
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 19:14  Table 2

Loser round 1

Race to 4
25   
Walk Over
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
 
26   
Poland
Sławomir Chmielarz
Poland
Jarek Legęza
Mon 19:18  Table 1
27   
Walk Over
Poland
Marcin Kleinschmidt
 
28   
Barbados
Michał Krawczyk
Walk Over
 
29   
Walk Over
Poland
Marcin Dewódzki
 
30   
Poland
Michał Kutek
Walk Over
 
31   
Vatican
Agata Nowak
Poland
Krystian Grzesik
 
32   
Poland
Rakowski Michał
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 4
33   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Luk Dro
Mon 19:38  Table 2
34   
Poland
Sławomir Chmielarz
Poland
Marcin Czechowicz
Mon 20:04  Table 1
35   
Poland
Marcin Kleinschmidt
Poland
Artur Tigeros
Mon 20:00  Table 5
36   
Barbados
Michał Krawczyk
Poland
Mariusz Chmielarz
Mon 20:02  Table 3
37   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Krzysztof Nagiel
Mon 19:54  Table 4
38   
Poland
Michał Kutek
Poland
Wiktor Kubat
Mon 19:45  Table 6
39   
Poland
Krystian Grzesik
Poland
Piotrek Motyl
Mon 19:58  Table 10
40   
Poland
Rakowski Michał
Japan
Marek Wagner
Mon 20:25  Table 9

Winners qualification

Race to 4
41   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Poland
Sebastian Myśliwiec
Mon 20:27  Table 10
42   
Poland
Robert Kołodziej
Poland
Marcin Kielan
Mon 20:13  Table 6
43   
Poland
Piotr Twerdyk
Poland
Dawid Sobiech
Mon 20:16  Table 2
44   
Tom Tom
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 20:16  Table 4

Loser round 3

Race to 4
45   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 20:28  Table 1
46   
Poland
Artur Tigeros
Poland
Mariusz Chmielarz
Mon 20:40  Table 5
47   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Michał Kutek
Mon 20:30  Table 3
48   
Poland
Krystian Grzesik
Poland
Rakowski Michał
Mon 21:15  Table 3

Losers qualification

Race to 4
49   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Robert Kołodziej
Mon 20:58  Table 1
50   
Poland
Artur Tigeros
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 21:32  Table 4
51   
Poland
Michał Kutek
Tom Tom
Mon 21:11  Table 2
52   
Poland
Krystian Grzesik
Poland
Dawid Sobiech
Mon 21:50  Table 1

Quarter final

Race to 4
53   
Poland
Sebastian Myśliwiec
Poland
Dawid Sobiech
Mon 22:16  Table 1
54   
Poland
Marcin Kielan
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 22:16  Table 2
55   
Poland
Piotr Twerdyk
Tom Tom
Mon 22:16  Table 3
56   
Poland
Kamil Gęsiarz
Poland
Robert Kołodziej
Mon 22:16  Table 4

Semi final

Race to 4
57   
Poland
Dawid Sobiech
Poland
Marcin Kielan
Mon 23:09  Table 2
58   
Tom Tom
Poland
Robert Kołodziej
Mon 22:49  Table 1

Final

Race to 4
59   
Poland
Marcin Kielan
Tom Tom
Mon 23:44  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment