Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

September 2, 2019

Porter Cup 2019/2020 - 1

9-Ball

Add players

Please wait...

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Marcin Kielan
5 (5/0) 31 (20/11)
65%
20
2 Dominik Mroziakiewicz
8 (6/2) 44 (27/17)
61%
18
3 Piotrek Motyl
6 (4/2) 26 (15/11)
58%
16
3 Kamil Gęsiarz
5 (3/2) 28 (15/13)
54%
16
5 Mariusz Chmielarz
Porter Club
3 (2/1) 18 (11/7)
61%
14
5 Sławomir Chmielarz
Porter Club
4 (3/1) 24 (15/9)
63%
14
5 Robert Kołodziej
4 (2/2) 25 (12/13)
48%
14
5 Tom Tom
3 (3/0) 10 (9/1)
90%
14
9 Dawid Sobiech
5 (3/2) 30 (15/15)
50%
12
Show more
9 Marek Wagner
4 (2/2) 22 (11/11)
50%
12
9 Krystian Grzesik
4 (2/2) 21 (10/11)
48%
12
9 Szymon Skibiński
5 (3/2) 27 (16/11)
59%
12
13 Jarek Legęza
4 (2/2) 21 (10/11)
48%
10
13 Krzysztof Nagiel
3 (1/2) 17 (8/9)
47%
10
13 Arkadiusz Dłubała
4 (2/2) 16 (6/10)
38%
10
13 Bartlomiej Gaworski
4 (2/2) 26 (13/13)
50%
10
17 Marcin Kleinschmidt
3 (1/2) 18 (7/11)
39%
8
17 Mariusz Mrowiec
3 (1/2) 18 (8/10)
44%
8
17 Marcin Dewódzki
3 (1/2) 14 (6/8)
43%
8
17 Wiktor Kubat
Porter Club
2 (0/2) 14 (6/8)
43%
8
17 Mateusz Juszczyk
2 (0/2) 12 (4/8)
33%
8
17 Marcin Czechowicz
3 (1/2) 16 (8/8)
50%
8
17 Luk Dro
2 (0/2) 12 (4/8)
33%
8
17 Michał Zrebny
2 (0/2) 10 (2/8)
20%
8
25 Dariusz Andryszkiewicz
1 (0/1) 1 (0/1)
0%
4
25 Rakowski Michał
2 (0/2) 10 (2/8)
20%
6
25 Michał Kutek
Porter Club
2 (0/2) 9 (1/8)
11%
6
25 Michał Krawczyk
1 (0/1) 1 (0/1)
0%
0
25 Marcin Wnuk
1 (0/1) 1 (0/1)
0%
4
Starts Sep 2, 2019, 6:30 PM (local time)
Format Double elimination (29 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Organizer Porter Club
Contact Mariusz Chmielarz
More info
Organizatorem turnieju "PORTER CUP 2019/2020" jest "Porter Bilard Club" Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz
2. "PORTER CUP " jest turniejem otwartym.
3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym "PORTER CUP " jest
wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł dorośli,
Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.
5. Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek począwszy od 02.09.2019 r. do 27.01.2019
r. - 20 turniejów.( z wyłączeniem 23 i 30 grudnia 2019)
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.
Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie
internetowej organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę:
1. "osiem bil" - 5 turniejów
2. "dziewięć bil" - 5 turniejów
3. "dziesięć bil" - 5 turniejów,
4. "multiball(8,9,10)" - 5 turniejów
systemem DKO +puchar
7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 16:00 do 18:25 pod numerem 797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub

(dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS z
podaniem Imienia i nazwiska zawodnika) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 25 zł.
8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.
9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.
10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.30

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.
12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.
13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.
15. Mecze w turnieju rozgrywane będą do trzech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil",
do czterech wygranych partii w "multiball" i"dziewięć bil".

16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.
17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca - 4 pkt
18. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
I miejsce – voucher na "bar" o wartości 50zł,
II miejsce – voucher na "bar" o wartości 30zł. nagrody są niezależne od frekwencji,
Vouchery będą ważne 14 dni od otrzymania.
19. Turnieje eliminacyjne PORTER CUP 2019 są równocześnie turniejami eliminacyjnymi do
turnieju EUROPOOL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 **

20. Turniej Masters EUROPOOL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 rozegrany zostanie w klubie Dekada Sosnowiec w dniach 8-9 luty
Do turnieju zakwalifikuje się 2 pierwszych zawodników z rankingu turnieju PORTER CUP 2019,
którzy do 25 stycznia zagrali w przynajmniej 14 poniedziałkowych turniejach
kwalifikacyjnych oraz 2 zawodników wyłonionych z turnieju barażowego. Turniej barażowy
odbędzie się 28 stycznia (wpisowe 50zł)
23. Turniej Masters PORTER CUP 2019.
Zawodnicy z miejsca od 1 do 13 (ranking wyłoniony z 19 najlepszych rozegranych turniejów) otrzymają
nominację do Turnieju Masters PORTER CUP 2019. Nominacje do turnieju Masters otrzyma
również zawodnik wyłoniony z turnieju barażowego oraz zawodnik z 100% frekwencją, który
zajmuje miejsce poniżej 13.

Turniej Masters PORTER CUP 2019 zostanie rozegrany 01 lutego 2020 roku w klubie
PORTER.
24. Pula nagród w Turnieju Masters PORTER CUP 2019 uzależniona jest od frekwencji w turniejach eliminacyjnych
Przy frekwencji średnio 25osób - przewidywana pula turnieju Masters 4000zł

25. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu PORTER CUP 2019

26. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz
marketingowych.
27. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

** zawodnicy którzy chcą być klasyfikowani w rankingu do Turnieju Masters Europool Amateur Championship- wpisowe podwyższone o 10zł

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1   
Poland
Mariusz Chmielarz
Walk Over
 
2   
Poland
Krzysztof Nagiel
Poland
Bartlomiej Gaworski
Mon 18:44  Table 1
3   
Poland
Marcin Czechowicz
Poland
Michał Kutek
Mon 19:16  Table 4
4   
Poland
Krystian Grzesik
Szymon Skibiński
Mon 18:44  Table 2
5   
Poland
Piotrek Motyl
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
 
6   
Poland
Sławomir Chmielarz
Poland
Michał Zrebny
Mon 18:46  Table 3
7   
Arkadiusz Dłubała
Poland
Jarek Legęza
Mon 18:47  Table 4
8   
Barbados
Michał Krawczyk
Poland
Robert Kołodziej
 
9   
Poland
Kamil Gęsiarz
Walk Over
 
10   
Poland
Wiktor Kubat
Poland
Marcin Kleinschmidt
Mon 18:47  Table 5
11   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Poland
Luk Dro
Mon 18:47  Table 6
12   
Poland
Marcin Wnuk
Tom Tom
Mon 18:49 
13   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Rakowski Michał
Mon 18:47  Table 7
14   
Poland
Dawid Sobiech
Japan
Marek Wagner
Mon 18:47 
15   
Poland
Mateusz Juszczyk
Poland
Mariusz Mrowiec
Mon 19:20 
16   
Walk Over
Poland
Marcin Kielan
 

Winner round 1

Race to 4
17   
Poland
Mariusz Chmielarz
Poland
Bartlomiej Gaworski
Mon 19:33  Table 1
18   
Poland
Marcin Czechowicz
Poland
Krystian Grzesik
Mon 19:43  Table 4
19   
Poland
Piotrek Motyl
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 19:33  Table 3
20   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Robert Kołodziej
Mon 19:22  Table 7
21   
Poland
Kamil Gęsiarz
Poland
Marcin Kleinschmidt
Mon 19:47  Table 5
22   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Tom Tom
Mon 19:36  Table 6
23   
Poland
Marcin Dewódzki
Japan
Marek Wagner
Mon 19:29  Table 2
24   
Poland
Mariusz Mrowiec
Poland
Marcin Kielan
Mon 20:15 

Loser round 1

Race to 4
25   
Walk Over
Poland
Krzysztof Nagiel
 
26   
Poland
Michał Kutek
Szymon Skibiński
Mon 20:05  Table 2
27   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Michał Zrebny
 
28   
Arkadiusz Dłubała
Barbados
Michał Krawczyk
Mon 20:06 
29   
Walk Over
Poland
Wiktor Kubat
 
30   
Poland
Luk Dro
Poland
Marcin Wnuk
 
31   
Poland
Rakowski Michał
Poland
Dawid Sobiech
Mon 20:10  Table 3
32   
Poland
Mateusz Juszczyk
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 4
33   
Poland
Krzysztof Nagiel
Poland
Mariusz Mrowiec
Mon 20:59 
34   
Szymon Skibiński
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 20:41  Table 2
35   
Poland
Michał Zrebny
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 20:25  Table 6
36   
Arkadiusz Dłubała
Poland
Marcin Kleinschmidt
Mon 20:18  Table 5
37   
Poland
Wiktor Kubat
Poland
Jarek Legęza
Mon 20:12  Table 7
38   
Poland
Luk Dro
Poland
Piotrek Motyl
Mon 20:13  Table 1
39   
Poland
Dawid Sobiech
Poland
Marcin Czechowicz
Mon 20:51  Table 3
40   
Poland
Mateusz Juszczyk
Poland
Bartlomiej Gaworski
Mon 20:20  Table 4

Winners qualification

Race to 4
41   
Poland
Mariusz Chmielarz
Poland
Krystian Grzesik
Mon 20:50  Table 1
42   
Poland
Sławomir Chmielarz
Poland
Robert Kołodziej
Mon 20:57  Table 6
43   
Poland
Kamil Gęsiarz
Tom Tom
Mon 21:03  Table 7
44   
Japan
Marek Wagner
Poland
Marcin Kielan
Mon 21:08  Table 4

Loser round 3

Race to 4
45   
Poland
Krzysztof Nagiel
Szymon Skibiński
Mon 21:48  Table 5
46   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Arkadiusz Dłubała
Mon 20:58  Table 5
47   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Piotrek Motyl
Mon 21:22  Table 2
48   
Poland
Dawid Sobiech
Poland
Bartlomiej Gaworski
Mon 21:33  Table 3

Losers qualification

Race to 4
49   
Szymon Skibiński
Poland
Robert Kołodziej
Mon 22:14  Table 1
50   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Poland
Krystian Grzesik
Mon 21:33  Table 1
51   
Poland
Piotrek Motyl
Japan
Marek Wagner
Mon 21:58  Table 2
52   
Poland
Dawid Sobiech
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 22:15  Table 3

Quarter final

Race to 4
53   
Poland
Mariusz Chmielarz
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Mon 23:03  Table 1
54   
Poland
Sławomir Chmielarz
Poland
Kamil Gęsiarz
Mon 23:03  Table 2
55   
Tom Tom
Poland
Piotrek Motyl
Mon 23:03  Table 3
56   
Poland
Marcin Kielan
Poland
Robert Kołodziej
Mon 23:03  Table 4

Semi final

Race to 4
57   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Poland
Kamil Gęsiarz
Tue 00:05  Table 1
58   
Poland
Piotrek Motyl
Poland
Marcin Kielan
Tue 00:10  Table 2

Final

Race to 4
59   
Poland
Dominik Mroziakiewicz
Poland
Marcin Kielan
Tue 00:53  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment