Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

September 9 - September 11, 2022

NM Veteran

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Entry deadline Sep 4, 2022, 5:59 PM (local time)
Starts Sep 9, 2022, 6:00 PM (local time)
Format Double to Single elimination (14 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Dresscode Kleskode B
Organizer Norges Biljardforbund and Trondheim BK
Contact Ronny Kraft (rokraft@online.no, 95292997)
More info
Trondheim biljardklubb ønsker velkommen til NM for veteraner, 8-ball 2022!

Vi anbefaler å bestille hotell i god tid da du sparer mye penger på å gjøre det.
Bruk thonavtalen og send gjerne mld til arr for å få andre tips!

http://www.thonhotels.no/?firma=TH105903

1.Disipliner: Det arrangeres fire (4) NM hver sesong i disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1.

2.Distanser:

a.8-Ball 5-7
b.9-Ball 6-8.
c.10-Ball 5-7.
d.14.1 75-100*.
* Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

3.Spilleform:

a.Ved flere enn 16 deltakere spilles dobbeltcup.
b.Ved 16 eller færre deltakere spilles dobbelcup eller puljespill.

4.Deltakelse: NM Veteran er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 - Utenlandske utøvere).
b.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.
c.Innehar gyldig lisens i NB.
d.44 år eller eldre det året mesterskapet arrangeres (se også 6.2.2 - Aldersklasser/Pool punkt 1.e).

5.Påmelding:

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.
b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.
c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.
d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6.Startavgift:

a.Alle deltakere Kr. 400,-

7.Rating og seeding foretas i henhold til 10.5 - Seeding og 10.10 - Norgesrating

8.Premier:

a.Medaljer til 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 utøvere får 3. plass).
b.Pokal til 1.plass.

9.Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

Schedule

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Sponsorer