Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

November 4 - November 6, 2022

CueScore Womens Super Grand Prix

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Starts Nov 4, 2022, 6:00 PM Until Nov 6, 2022 (local time)
Entry deadline Oct 30, 2022, 5:59 PM (local time)
Organizer Norges Biljardforbund and Stoppball Nidaros BK
Contact Rune Glørstad (runecorleone@hotmail.com)
Format (40 Participants)
Handicap No handicap
Dresscode
More info
Ved 28 eller færre deltagere vil turneringen kun foregå på K2, men ved flere deltagere tar vi også i bruk vår samarbeidsklubb Biljard 1 sine 4 bord. De holder til i nabobygget, så reisen mellom plassene er en gåtur på mindre enn 1 minutt. Ved flere enn 38 deltagere vil Trondheim biljard klubb som holder til på Nardo også bli benyttet.

Vi serverer mat under hele turneringen samt at vi har et rikelig utvalg av drikke og kioskvarer.

Vi legger ved en kopi av gjeldende regelverk for turneringen:

1.Disiplin: 9-Ball.

2.Distanser:

Det vil være ulik distanse i puljespill, dobbeltcup og enkelcup og distansene settes ut i fra antall deltagere.

* Puljespill distanse 4.
* Dobbeltcup distanse 5-7.
* Enkelcup siste 8 distanse 6-8.

3.Spilleform:

a. Puljespill.
5-6 utøvere i hver pulje i innledende så langt det lar seg gjøre. Vi etterstreber at alle får 4-5 kamper innledende runde for de som ikke er seedet.
b. Dobbelt cup siste 16 (ev siste 24) ved inntil 48 deltagere. Dobbelt cup siste 32 ved over 48 deltagere.

4.Deltakelse: CueScore Womens Super Grand Prix er åpen for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:

a. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 månedene (se også 6.5.4-utenlandske utøvere) og som innehar gyldig lisens i NB (engangslisens pålydende 150 kr kan innløses)

eller

b. Inviterte utenlandske utøvere.

c. Utenlandske utøvere som ikke er invitert kan også melde seg på.

5.Påmelding:

a. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.
b. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.
c. Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.
d. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

6.Startavgift:

a. Alle utøvere som ikke er mentorer Kr. 400,- (40€), seedete spillere 1000,- (100€).

7.Rating og seeding: Arrangør plukker mentorer (alle mentorer seedes og går inn i dobbeltcup) ut i fra meritter. Arrangør bestemmer hvilke meritter som er relevante siden mentorene har en forpliktelse om å presentere biljardsporten for hver sin gruppe deltagere. Totalt 8 spillere vil bli mentorer. 16-24 spillere seedes ved flere enn 48 deltagere (avhengig av deltagelse og spillestyrke på feltet totalt sett, men kun 8 stk vil være mentorer. 4 norske spillere er allerede seedet og vil fungere som «mentorer» for de som skal delta i puljespillet. Mentorer er seedet direkte inn i dobbeltcup enten siste 16 (ev siste 24) eller siste 32 (ved over 48 deltagere). Det er ønskelig med 4 utenlandske mentorer og 8 mentorer totalt. Å være mentor betyr at dette er deltagere som skal presentere biljardsporten for deltagere i puljespillet. Norske mentorer ved publisering er Line Kjørsvik, Ine Helvik, Nina Skresholt Torvund og Iselin Herland. Mentorer betaler 100€ (1000 kr) i startavgift, resten 40€ (400 kr)

8. Premier:

a. Pengepremier totalt 5.000€
• 1. plass 2000€
• 2. plass 1000€
• 3. plass 500€
• 5. plass 250€

Pokal til 1. plass.

9.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

Bankett: Det vil bli arrangert bankett for turneringen på K2. K2 har glimrende fasiliteter for bankett for opptil 100 personer. Pris og nærmere info rundt banketten vil bli informert om til alle frammøtte under selve turneringen. Siden banketten er i eget hus trenger vi ingen påmelding før siste uka før turnering. Banketten vil bli innholdsrik hvor samhold vil bli dyrket. Alle deltagere under 18 år vil bli tatt hånd om av to barne /ungdomsarbeidere lørdag kveld hvor de utforsker Trondheim by på sine premisser. Banketten på K2 er kun forbeholdt deltagere av turneringen, forbundsrepresentanter, arrangørklubber, og reiseledere som følger utøvere!

Tidspunkt for bankett: Lørdag 5. Nov kl 20-24


Spørsmål til turneringen, opphold, trening, ja uansett hva det måtte være sendes til rune@tjukkasbloggen.no eller tlf +4793052693.

Vel møtt til ei forrykende biljardhelg!

Ang hotell Thon Prinsen fra booking ansvarlig Marion Paulsen:

For å kunne booke rom via avtale pris , sender hver enkelt mail eller ringer meg .
Bruk referanse : 29938838
Fristen er 30.09

Mail : marion.paulsen@olavthon.no
Tlf: 73 80 70 48

Her kommer prisene vi kan tilby fra 04.11-06.11

Enkeltrom a 1441,- per rom per natt inkludert frokost
Dobbeltrom a 1611,- per rom per natt inkludert frokost
Trippelrom a 2195,- per rom per natt inkludert frokost

Av trippelrom har vi 7 av disse


The tournament will be held at K2 only with a player field of 28 or less. With more than 28 players, Biljard 1 (the club next door, 1min walking) will also be used. With more than 38 players, Trondheim Biljardklubb will also be included as a playing arena.

We serve food during the event, in addition to having a wide selection of beverages and snacks.

Tournament regulations:

1.Discipline: 9-Ball.

2.Distances:

The distance will vary throughout the tournament, and will also be based on number of players

* Preliminary rounds groups distance 4.
* Double-KO distance 5-7.
* Single-KO last 8 distance 6-8.

3.Playing format:

a. Group play. 5-6 players in each group in preliminary rounds. All players at this stage will most likely play 4-5 matches before potentially reaching the next stage.
b. Double-KO last 16 (or last 24) with a field of 48 or less. Double-KO last 32 with more than 48 players.

4.Participation: CueScore Women’s Super Grand Prix is open to all athletes who fulfills one of the following conditions:

a. Norwegian citizenship or norwegian address registered in the National Population Register the last 12 months, and also has a valid license within NB (one-time license can be bought 150NOK)
b. Invited foreign athletes.
c. Foreign athletes without invitation

5.Registration :

a. Deadline for registration is 17:59 five days before tournament start.
b. Draw and time schedule is published 23:59 three days before tournament start.
c. Appealing deadline is 11:59 two days before tournament start.
d. In case of new draw, it will occur 23:59 the same day.

6.Entry fee:

a All athletes expect mentors, 400NOK (~40€). Mentors/ seeded players, 1000NOK (~100€).

7.Rating and seeding. The organizer chooses the mentors (all mentors will be seeded and automatically qualify for the double-KO). The mentors are obligated to support a given group of players. A total of 8 players will be chosen as mentors, even though the number of seeded players may be 16 or 24 based on number of players. There are five Norwegian mentors (Eva Linn Fossheim, Ine Helvik, Iselin Herland, Line Kjørsvik, Nina Torvund), in addition to three Swedish mentors (Ann-Sofie Löfgren, Helena Nyberg Benjamin, Louise Furberg).


8. Prize money:

a. Total of 5.000€
• 1st place 2000€ + Trophy
• 2nd place 1000€
• 3rd place 500€
• 5th place 250€


9.Tournament leader: Approved tournament leader.

Banquet: There will be a banquet during the event in the playing arena. The arena fits up to 100 persons, Price and more information will be announced at tournament start. All participants under 18 years will be taken care of and will explore Trondheim City (on their own terms). The banquet is reserved to players, representatives from the NB, organizing clubs and team leaders.

The banquet will be arranged: Saturday 5th November 20:00-24:00

About hotell Thon Prinsen from Marion Paulsen responsable for booking:

To book rom due to the prices , either Mail or vall. .
USE reference code : 29938838
Latest booking to Get the prices 30.09

Mail : marion.paulsen@olavthon.no
Tlf: +47 73 80 70 48

Questions about the tournament, stay, practice and anything else is sent to rune@tjukkasbloggen.no or phone +47 930 52 693.
.

Welcome to a fantastic weekend of billiards!

Link til sluttspillet:
https://cuescore.com/tournament/CUESCORE+WOMENS+SUPER+GRAND+PRIX+SLUTTSPILL/19907989?schedule#schedule

Schedule

BETA Try the new playing schedule (beta). Try now!

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Sponsorer