Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

March 11, 2023

Východoslovenský Biliardový Pohár 2022/23 - 08

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Michal Frank ml.
7 (7/0) 43 (35/8)
81%
250
2 Zoltán Lukács
7 (4/3) 52 (29/23)
56%
220
3 Adam Škulec
6 (5/1) 41 (26/15)
63%
200
3 Samuel JR Szunyog
6 (3/3) 49 (26/23)
53%
200
5 Balázs Sinka
5 (3/2) 41 (22/19)
54%
180
5 Zdenko Zizi Zavadinka
5 (2/3) 34 (16/18)
47%
180
5 Ján Furjész
5 (4/1) 37 (22/15)
59%
180
5 Ebrar Recepi
5 (2/3) 35 (16/19)
46%
180
9 Fero Malanik
4 (2/2) 30 (13/17)
43%
160
10 Adorjan Roka Robert
4 (2/2) 29 (14/15)
48%
160
10 Robert Stoynov
4 (1/3) 31 (12/19)
39%
160
10 Martin Vranovský
4 (2/2) 29 (12/17)
41%
160
13 Matyas Adorjan
4 (0/4) 30 (10/20)
33%
140
13 Ladislav Vojs
4 (0/4) 26 (6/20)
23%
140
13 Alexander Škulec
4 (0/4) 29 (9/20)
31%
140
Starts Mar 11, 2023, 9:00 AM (local time)
Format Round robin (15 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Rankings Vych.Bil.Pohar 2022/23
Organizer BC Relax
Contact Zoltán Lukács (zoltan.lukacs@centrum.sk, +421905788097)
More info
12€ štartovné - bez občerstvenia (podľa domáceho klubu)
- turnaj beží na platforme Cuescore, takže každý hráč musí byť v systéme zaregistrovaný a prihlásený do turnaja.
- prípade, že tak neviete spraviť sami (registrácia alebo prihlásenie do turnaja) je potrebné prísť o 15 minút skôr a zaregistrujeme vás na mieste - pomôžeme s registráciou.

- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 9:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 9:00, bude z turnaja odhlásený
- prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hlavný rozhodca môže určiť ku každému (aj začatému) zápasu časového rozhodcu*****
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia ******)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 a 6
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 a 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5-8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- NASADENIE 6=z6, 7=z8, 8=z2
---- postupujú hráči z pozícií 9,10
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 11 až 15
---- postupujú hráči 11,12,13,14,15
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- NASADENIE 7=z8, 8=z2
---- postupujú hráči z pozícií 9,10,11,12
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 13 až 19
---- postupujú hráči 13,14,15,16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- NASADENIE 8=z2
---- postupujú hráči z pozícií 9,10,11,12,13,14
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 15 až 21
---- postupujú hráči 15,16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 9 až 16
---- postupujú hráči z pozícií 9 až 16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné
***** časový rozhodca može byť hociktorý nehrajúci účastník turnaja, ktorý ovláda základné pravidlá hry
časový rozhodca musí prihliadať na okolnosti prebiehajúceho zápasu a upravovať čas na strk na ich základe (prihliadať a predĺžiť čas na strk napríklad ak niekto alebo niečo znemožňuje meranému hráčovy odohrať strk v limite)
****** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Adam Škulec 4 4 0 0 20 9 11 0 0 0 0.69 4
2 Samuel JR Szunyog 4 2 0 2 18 15 3 0 0 0 0.545 2
3 Ebrar Recepi 4 2 0 2 15 14 1 0 0 0 0.517 2
4 Adorjan Roka Robert 4 2 0 2 14 15 -1 0 0 0 0.483 2
5 Ladislav Vojs 4 0 0 4 6 20 -14 0 0 0 0.231 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Frank ml. 4 4 0 0 20 4 16 1 0 0 0.833 4
2 Zdenko Zizi Zavadinka 4 2 0 2 16 13 3 1 0 0 0.552 2
3 Fero Malanik 4 2 0 2 13 17 -4 0 0 0 0.433 2
4 Martin Vranovský 4 2 0 2 12 17 -5 0 0 0 0.414 2
5 Matyas Adorjan 4 0 0 4 10 20 -10 0 0 0 0.333 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Ján Furjész 4 4 0 0 20 10 10 0 0 0 0.667 4
2 Balázs Sinka 4 3 0 1 19 14 5 0 0 0 0.576 3
3 Zoltán Lukács 4 2 0 2 18 15 3 0 0 0 0.545 2
4 Robert Stoynov 4 1 0 3 12 19 -7 0 0 0 0.387 1
5 Alexander Škulec 4 0 0 4 9 20 -11 0 0 0 0.31 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
1-A   
Slovakia
Adam Škulec
Adorjan Roka Robert
Sat 09:37  Table 1
2-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Turkey
Ebrar Recepi
Sat 09:37  Table 2
3-B   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 09:37  Table 3
4-B   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 10:12  Table 2
5-C   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 10:22  Table 1
6-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Robert Stoynov
Sat 10:28  Table 3

Round 2

Race to 5
7-A   
Adorjan Roka Robert
Turkey
Ebrar Recepi
Sat 10:46  Table 2
8-A   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 10:58  Table 3
9-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
R1
Slovakia
Michal Frank ml.
R1
Sat 11:25  Table 1
10-B   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Matyas Adorjan
Sat 11:35  Table 2
11-C   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Robert Stoynov
Sat 11:53  Table 1
12-C   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 11:58  Table 3

Round 3

Race to 5
13-A   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 12:19  Table 2
14-A   
Adorjan Roka Robert
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 12:41  Table 1
15-B   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Matyas Adorjan
Sat 12:56  Table 3
16-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 13:15  Table 1
17-C   
Slovakia
Robert Stoynov
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 13:26  Table 3
18-C   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Ján Furjész
Sat 13:29  Table 2

Round 4

Race to 5
19-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 13:54  Table 1
20-A   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Adam Škulec
Sat 14:24  Table 2
21-B   
Slovakia
Matyas Adorjan
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 14:31  Table 3
22-B   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Fero Malanik
Sat 14:38  Table 1
23-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Ján Furjész
Sat 15:08  Table 1
24-C   
Slovakia
Robert Stoynov
Hungary
Balázs Sinka
Sat 15:17  Table 2

Round 5

Race to 5
25-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Adam Škulec
Sat 15:38  Table 3
26-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Adorjan Roka Robert
Sat 15:49  Table 1
27-B   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Fero Malanik
Sat 16:09  Table 3
28-B   
Slovakia
Matyas Adorjan
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 16:14  Table 2
29-C   
Slovakia
Ján Furjész
Hungary
Balázs Sinka
Sat 16:39  Table 1
30-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 16:47  Table 2

Quarter final

Race to 5
31   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 17:35  Table 1
32   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 17:35  Table 2
33   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 17:35  Table 3
34   
Slovakia
Adam Škulec
Turkey
Ebrar Recepi
Sat 17:59  Table 1

Semi final

Race to 5
35   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 18:45  Table 2
36   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Adam Škulec
Sat 18:45  Table 1

Final

Race to 5
37   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 19:25  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants