Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

January 14, 2023

Východoslovenský Biliardový Pohár 2022/23 - 06

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Zoltán Lipták
7 (6/1) 41 (27/14)
66%
250
2 Adam Škulec
8 (5/3) 51 (27/24)
53%
220
3 Michal Frank ml.
6 (5/1) 36 (24/12)
67%
200
3 Samuel JR Szunyog
6 (3/3) 41 (21/20)
51%
200
5 Zoltán Lukács
6 (4/2) 37 (22/15)
59%
180
5 Monika Palenčárová
6 (4/2) 32 (17/15)
53%
180
5 Ján Furjész
6 (3/3) 37 (19/18)
51%
180
5 Matus Sedlak
6 (5/1) 36 (23/13)
64%
180
9 Štefan Hudák
5 (2/3) 29 (14/15)
48%
160
Show more
10 Balázs Sinka
5 (2/3) 31 (14/17)
45%
160
10 Janči Palenčár
4 (1/3) 19 (7/12)
37%
160
10 Samuel Szunyog
5 (3/2) 28 (14/14)
50%
160
13 Ján Olekšák
5 (1/4) 27 (10/17)
37%
140
13 Tomáš Vasko
4 (0/4) 22 (6/16)
27%
140
13 Adorjan Roka Robert
5 (1/4) 33 (14/19)
42%
140
16 Ladislav Vojs
5 (1/4) 29 (10/19)
34%
140
16 Fero Malanik
5 (1/4) 27 (9/18)
33%
140
Starts Jan 14, 2023, 9:00 AM (local time)
Format Round robin (17 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Rankings Vych.Bil.Pohar 2022/23
Organizer BC Relax
Contact Zoltán Lukács (zoltan.lukacs@centrum.sk, +421905788097)
More info
12€ štartovné
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 9:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 9:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia (podľa domáceho klubu)


Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Frank ml. 4 4 0 0 16 5 11 0 0 0 0.762 4
2 Zoltán Lipták 4 3 0 1 12 8 4 0 0 0 0.6 3
3 Samuel JR Szunyog 4 2 0 2 12 12 0 0 0 0 0.5 2
4 Janči Palenčár 4 1 0 3 7 12 -5 0 0 0 0.368 1
5 Tomáš Vasko 4 0 0 4 6 16 -10 0 0 0 0.273 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Matus Sedlak 5 5 0 0 20 8 12 0 0 0 0.714 5
2 Monika Palenčárová 5 4 0 1 16 10 6 0 0 0 0.615 4
3 Štefan Hudák 5 2 0 3 14 15 -1 0 0 0 0.483 2
4 Balázs Sinka 5 2 0 3 14 17 -3 0 0 0 0.452 2
5 Adorjan Roka Robert 5 1 0 4 14 19 -5 0 0 0 0.424 1
6 Ladislav Vojs 5 1 0 4 10 19 -9 0 0 0 0.345 1
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zoltán Lukács 5 4 0 1 19 10 9 0 0 0 0.655 4
2 Ján Furjész 5 3 0 2 17 13 4 0 0 0 0.567 3
3 Adam Škulec 5 3 0 2 15 12 3 0 0 0 0.556 3
4 Samuel Szunyog 5 3 0 2 14 14 0 0 0 0 0.5 3
5 Ján Olekšák 5 1 0 4 10 17 -7 0 0 0 0.37 1
6 Fero Malanik 5 1 0 4 9 18 -9 0 0 0 0.333 1

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1-A   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 09:11  Table 1
2-A   
Slovakia
Michal Frank ml.
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 09:11  Table 2
3-B   
Matus Sedlak
Adorjan Roka Robert
Sat 09:11  Table 3
4-B   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 09:38  Table 2
5-B   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Štefan Hudák
Sat 09:41  Table 1
6-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Fero Malanik
Sat 09:48  Table 3
7-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 10:07  Table 1
8-C   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Adam Škulec
Sat 10:13  Table 2

Round 2

Race to 4
9-A   
Slovakia
Janči Palenčár
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 10:36  Table 3
10-A   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 10:39  Table 2
11-B   
Matus Sedlak
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 10:41  Table 1
12-B   
Adorjan Roka Robert
Slovakia
Štefan Hudák
Sat 11:09  Table 3
13-B   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 11:16  Table 1
14-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 11:16  Table 2
15-C   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Adam Škulec
Sat 11:47  Table 3
16-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Ján Olekšák
Sat 11:47  Table 2

Round 3

Race to 4
17-A   
Hungary
Zoltán Lipták
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 11:57  Table 1
18-A   
Slovakia
Janči Palenčár
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 12:16  Table 3
19-B   
Matus Sedlak
Slovakia
Štefan Hudák
Sat 12:27  Table 2
20-B   
Slovakia
Monika Palenčárová
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 12:38  Table 1
21-B   
Adorjan Roka Robert
Hungary
Balázs Sinka
Sat 12:41  Table 3
22-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Adam Škulec
Sat 13:19  Table 3
23-C   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Ján Olekšák
Sat 13:19  Table 1
24-C   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Ján Furjész
Sat 13:24  Table 2

Round 4

Race to 4
25-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 13:54  Table 2
26-A   
Hungary
Zoltán Lipták
Slovakia
Tomáš Vasko
Sat 13:55  Table 3
27-B   
Matus Sedlak
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 14:02  Table 1
28-B   
Slovakia
Štefan Hudák
Hungary
Balázs Sinka
Sat 14:22  Table 3
29-B   
Slovakia
Monika Palenčárová
Adorjan Roka Robert
Sat 14:28  Table 2
30-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Ján Olekšák
Sat 14:43  Table 1
31-C   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Ján Furjész
Sat 15:15  Table 2
32-C   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Fero Malanik
Sat 15:15  Table 3

Round 5

Race to 4
33-A   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Tomáš Vasko
Sat 15:25  Table 1
34-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 15:40  Table 2
35-B   
Matus Sedlak
Hungary
Balázs Sinka
Sat 15:46  Table 3
36-B   
Slovakia
Ladislav Vojs
Adorjan Roka Robert
Sat 16:02  Table 1
37-B   
Slovakia
Štefan Hudák
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 16:31  Table 2
38-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Ján Furjész
Sat 16:35  Table 3
39-C   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Fero Malanik
Sat 16:52  Table 1
40-C   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 17:12  Table 2

Quarter final

Race to 5
41   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Ján Furjész
Sat 18:01  Table 1
42   
Slovakia
Monika Palenčárová
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 18:01  Table 2
43   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 18:01  Table 3
44   
Matus Sedlak
Slovakia
Adam Škulec
Sat 18:49  Table 1

Semi final

Race to 5
45   
Slovakia
Michal Frank ml.
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 19:02  Table 3
46   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Adam Škulec
Sat 19:54  Table 2

Final

Race to 5
47   
Hungary
Zoltán Lipták
Slovakia
Adam Škulec
Sat 20:53  Table 2

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants