Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

December 10, 2022

Východoslovenský Biliardový Pohár 2022/23 - 05

10-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Martin Oriňák
7 (6/1) 46 (34/12)
74%
250
2 Michal Frank ml.
7 (6/1) 50 (32/18)
64%
220
3 Michal Šoltis
7 (5/2) 45 (28/17)
62%
200
3 Miroslav Cekan
6 (5/1) 41 (27/14)
66%
200
5 Zoltán Lukács
6 (4/2) 46 (27/19)
59%
180
5 Pavol Šoltis
6 (3/3) 38 (17/21)
45%
180
5 Adam Škulec
5 (3/2) 38 (21/17)
55%
180
5 Samuel JR Szunyog
5 (2/3) 36 (17/19)
47%
180
9 Ebrar Recepi
4 (1/3) 32 (15/17)
47%
160
10 Zdenko Zizi Zavadinka
4 (1/3) 29 (10/19)
34%
160
10 Peter Baran
5 (2/3) 40 (18/22)
45%
160
10 Štefan Hudák
4 (1/3) 28 (11/17)
39%
160
13 Andrea Gencová
4 (1/3) 27 (8/19)
30%
140
13 Samuel Szunyog
5 (1/4) 35 (14/21)
40%
140
13 Alexander Škulec
4 (0/4) 25 (5/20)
20%
140
16 Ladislav Vojs
5 (1/4) 34 (11/23)
32%
140
Starts Dec 10, 2022, 9:00 AM (local time)
Format Round robin (16 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Rankings Vych.Bil.Pohar 2022/23
Organizer BC Relax
Contact Peter Baran (peteraj36@zoznam.sk, +421907932464)
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 9:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 9:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia (podľa domáceho klubu)


Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Miroslav Cekan 4 4 0 0 20 9 11 0 0 0 0.69 4
2 Martin Oriňák 4 3 0 1 19 8 11 0 0 0 0.704 3
3 Ebrar Recepi 4 1 0 3 15 17 -2 0 0 0 0.469 1
4 Zdenko Zizi Zavadinka 4 1 0 3 10 19 -9 0 0 0 0.345 1
5 Andrea Gencová 4 1 0 3 8 19 -11 0 0 0 0.296 1
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Šoltis 5 4 0 1 22 9 13 0 0 0 0.71 4
2 Zoltán Lukács 5 4 0 1 23 14 9 0 0 0 0.622 4
3 Pavol Šoltis 5 3 0 2 17 16 1 0 0 0 0.515 3
4 Peter Baran 5 2 0 3 18 22 -4 0 0 0 0.45 2
5 Samuel Szunyog 5 1 0 4 14 21 -7 0 0 0 0.4 1
6 Ladislav Vojs 5 1 0 4 11 23 -12 0 0 0 0.324 1
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Frank ml. 4 4 0 0 20 8 12 0 0 0 0.714 4
2 Adam Škulec 4 3 0 1 18 12 6 0 0 0 0.6 3
3 Samuel JR Szunyog 4 2 0 2 17 14 3 0 0 0 0.548 2
4 Štefan Hudák 4 1 0 3 11 17 -6 0 0 0 0.393 1
5 Alexander Škulec 4 0 0 4 5 20 -15 0 0 0 0.2 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
1-A   
Slovakia
Andrea Gencová
Wales
Martin Oriňák
Sat 09:20  Table 1
2-A   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 10:36  Table 2
3-B   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Peter Baran
Sat 09:20  Table 2
4-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Pavol Šoltis
Sat 09:20  Table 3
5-B   
Slovakia
Ladislav Vojs
Brazil
Michal Šoltis
Sat 09:57  Table 1
6-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Štefan Hudák
Sat 10:07  Table 3
7-C   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Adam Škulec
Sat 10:37  Table 1

Round 2

Race to 5
8-A   
Wales
Martin Oriňák
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 12:50  Table 1
9-A   
Slovakia
Andrea Gencová
Slovakia
Miroslav Cekan
Sat 11:10  Table 3
10-B   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Pavol Šoltis
Sat 11:44  Table 1
11-B   
Slovakia
Peter Baran
Brazil
Michal Šoltis
Sat 11:50  Table 3
12-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 11:51  Table 2
13-C   
Slovakia
Štefan Hudák
Slovakia
Adam Škulec
Sat 12:51  Table 3
14-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 13:02  Table 2

Round 3

Race to 5
15-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Miroslav Cekan
Sat 13:14  Table 1
16-A   
Wales
Martin Oriňák
Turkey
Ebrar Recepi
Sat 13:43  Table 3
17-B   
Slovakia
Samuel Szunyog
Brazil
Michal Šoltis
Sat 13:44  Table 2
18-B   
Slovakia
Pavol Šoltis
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 13:54  Table 1
19-B   
Slovakia
Peter Baran
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 14:32  Table 1
20-C   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 14:32  Table 2
21-C   
Slovakia
Štefan Hudák
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 14:33  Table 3

Round 4

Race to 5
22-A   
Slovakia
Miroslav Cekan
Turkey
Ebrar Recepi
Sat 15:26  Table 2
23-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Andrea Gencová
Sat 15:36  Table 1
24-B   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 15:50  Table 3
25-B   
Brazil
Michal Šoltis
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 16:21  Table 2
26-B   
Slovakia
Pavol Šoltis
Slovakia
Peter Baran
Sat 16:29  Table 1
27-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 16:54  Table 3
28-C   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 17:10  Table 1

Round 5

Race to 5
29-A   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Andrea Gencová
Sat 17:58  Table 1
30-A   
Slovakia
Miroslav Cekan
Wales
Martin Oriňák
Sat 17:30  Table 2
31-B   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 17:42  Table 3
32-B   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Peter Baran
Sat 18:16  Table 2
33-B   
Brazil
Michal Šoltis
Slovakia
Pavol Šoltis
Sat 18:28  Table 3
34-C   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 18:55  Table 1
35-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Štefan Hudák
Sat 19:15  Table 2

Quarter final

Race to 5
36   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 20:00  Table 1
37   
Brazil
Michal Šoltis
Slovakia
Adam Škulec
Sat 20:01  Table 2
38   
Slovakia
Miroslav Cekan
Slovakia
Pavol Šoltis
Sat 20:01  Table 3
39   
Wales
Martin Oriňák
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 20:32  Table 3

Semi final

Race to 5
40   
Slovakia
Michal Frank ml.
Brazil
Michal Šoltis
Sat 21:25  Table 1
41   
Slovakia
Miroslav Cekan
Wales
Martin Oriňák
Sat 21:04  Table 2

Final

Race to 5
42   
Slovakia
Michal Frank ml.
Wales
Martin Oriňák
Sat 22:07  Table 2

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants