Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

September 10, 2022

Východoslovenský Biliardový Pohár 2022/23 - 02

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Michal Frank ml.
9 (7/2) 52 (36/16)
69%
250
2 Michal Šoltis
8 (7/1) 44 (31/13)
70%
220
3 Zoltán Lukács
7 (5/2) 40 (25/15)
63%
200
3 Adam Škulec
7 (4/3) 47 (23/24)
49%
200
5 Peter Baran
6 (4/2) 31 (18/13)
58%
180
5 Johny Kovalčik
7 (5/2) 43 (26/17)
60%
180
5 Ján Furjész
6 (4/2) 33 (20/13)
61%
180
5 Martin Oriňák
7 (6/1) 40 (25/15)
63%
180
9 Fero Malanik
5 (3/2) 29 (15/14)
52%
160
Show more
10 Zdenko Zizi Zavadinka
6 (3/3) 33 (19/14)
58%
1
10 Matus Sedlak
5 (2/3) 27 (10/17)
37%
160
10 Samuel Szunyog
5 (2/3) 27 (10/17)
37%
160
13 Ladislav Vojs
5 (1/4) 29 (12/17)
41%
140
13 Andrea Gencová
5 (1/4) 25 (9/16)
36%
140
13 Ebrar Recepi
6 (1/5) 37 (14/23)
38%
140
16 Ján Olekšák
6 (1/5) 30 (9/21)
30%
140
16 František Sýkora
5 (1/4) 29 (10/19)
34%
140
16 Alexander Škulec
5 (0/5) 28 (8/20)
29%
140
19 Samuel JR Szunyog
6 (1/5) 30 (7/23)
23%
130
Starts Sep 10, 2022, 9:00 AM (local time)
Format Round robin (19 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Rankings Vych.Bil.Pohar 2022/23
Organizer BC Relax
Contact Peter Baran (peteraj36@zoznam.sk, +421907932464)
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 9:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 9:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia (podľa domáceho klubu)


Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Martin Oriňák 6 6 0 0 24 10 14 0 0 0 0.706 6
2 Johny Kovalčik 6 5 0 1 22 12 10 0 0 0 0.647 5
3 Michal Frank ml. 6 4 0 2 21 13 8 0 0 0 0.618 4
4 Zdenko Zizi Zavadinka 6 3 0 3 19 14 5 1 0 0 0.576 3
5 Ebrar Recepi 6 1 0 5 14 23 -9 0 0 0 0.378 1
6 Ján Olekšák 6 1 0 5 9 21 -12 0 0 0 0.3 1
7 Samuel JR Szunyog 6 1 0 5 7 23 -16 0 0 0 0.233 1
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zoltán Lukács 5 4 0 1 19 6 13 0 0 0 0.76 4
2 Peter Baran 5 4 0 1 16 8 8 0 0 0 0.667 4
3 Adam Škulec 5 3 0 2 17 15 2 0 0 0 0.531 3
4 Matus Sedlak 5 2 0 3 10 17 -7 0 0 0 0.37 2
5 Andrea Gencová 5 1 0 4 9 16 -7 0 0 0 0.36 1
6 František Sýkora 5 1 0 4 10 19 -9 0 0 0 0.345 1
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Šoltis 5 5 0 0 20 5 15 1 0 0 0.8 5
2 Ján Furjész 5 4 0 1 16 8 8 0 0 0 0.667 4
3 Fero Malanik 5 3 0 2 15 14 1 0 0 0 0.517 3
4 Samuel Szunyog 5 2 0 3 10 17 -7 0 0 0 0.37 2
5 Ladislav Vojs 5 1 0 4 12 17 -5 0 0 0 0.414 1
6 Alexander Škulec 5 0 0 5 8 20 -12 0 0 0 0.286 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Ján Olekšák
Sat 09:24  Table 1
2-A   
Wales
Martin Oriňák
Slovakia
Johny Kovalčik
Sat 09:24  Table 2
3-A   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 09:24  Table 3
4-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
František Sýkora
Sat 09:46  Table 2
5-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Andrea Gencová
Sat 09:48  Table 1
6-B   
Slovakia
Peter Baran
Matus Sedlak
Sat 10:07  Table 3
7-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Fero Malanik
Sat 10:09  Table 2
8-C   
Slovakia
Ladislav Vojs
Monaco
Michal Šoltis
Sat 10:35  Table 3
9-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 10:46  Table 2

Round 2

Race to 4
10-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Johny Kovalčik
Sat 11:09  Table 1
11-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 11:13  Table 3
12-A   
Wales
Martin Oriňák
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 11:40  Table 3
13-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Andrea Gencová
Sat 11:43  Table 2
14-B   
Slovakia
František Sýkora
Matus Sedlak
Sat 11:44  Table 1
15-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Peter Baran
Sat 12:09  Table 3
16-C   
Slovakia
Ján Furjész
Monaco
Michal Šoltis
R1
Sat 12:11  Table 2
17-C   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 12:31  Table 2
18-C   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Samuel Szunyog
Sat 12:49  Table 3

Round 3

Race to 4
19-A   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 13:05  Table 1
20-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 13:21  Table 2
21-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
R1
Slovakia
Ebrar Recepi
Sat 13:23  Table 1
22-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Matus Sedlak
Sat 13:45  Table 2
23-B   
Slovakia
Andrea Gencová
Slovakia
Peter Baran
Sat 13:46  Table 3
24-B   
Slovakia
František Sýkora
Slovakia
Adam Škulec
Sat 14:00  Table 1
25-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 14:35  Table 2
26-C   
Monaco
Michal Šoltis
Slovakia
Samuel Szunyog
Sat 14:42  Table 1
27-C   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 14:43  Table 3

Round 4

Race to 4
28-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 15:16  Table 1
29-A   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Ebrar Recepi
Sat 14:58  Table 2
30-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Wales
Martin Oriňák
Sat 15:17  Table 3
31-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Peter Baran
Sat 15:36  Table 2
32-B   
Matus Sedlak
Slovakia
Adam Škulec
Sat 15:44  Table 1
33-B   
Slovakia
Andrea Gencová
Slovakia
František Sýkora
Sat 15:44  Table 3
34-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Samuel Szunyog
Sat 16:03  Table 2
35-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 16:26  Table 3
36-C   
Monaco
Michal Šoltis
Slovakia
Fero Malanik
Sat 16:32  Table 2

Round 5

Race to 4
37-A   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Ebrar Recepi
Sat 16:35  Table 1
38-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Wales
Martin Oriňák
Sat 16:57  Table 2
39-A   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 16:58  Table 1
40-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Adam Škulec
Sat 17:06  Table 3
41-B   
Slovakia
Peter Baran
Slovakia
František Sýkora
Sat 17:19  Table 2
42-B   
Matus Sedlak
Slovakia
Andrea Gencová
Sat 17:43  Table 3
43-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 17:47  Table 1
44-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Fero Malanik
Sat 17:47  Table 2
45-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Monaco
Michal Šoltis
Sat 18:11  Table 3

Round 6

Race to 4
46-A   
Slovakia
Ebrar Recepi
Wales
Martin Oriňák
Sat 18:11  Table 1
47-A   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 18:30  Table 2
48-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Ján Olekšák
Sat 18:34  Table 3

Round 7

Race to 5
49-A   
Wales
Martin Oriňák
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 14:19  Table 3
50-A   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Ján Olekšák
Sat 10:20  Table 1
51-A   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Johny Kovalčik
Sat 12:28  Table 1

Quarter final

Race to 5
52   
Monaco
Michal Šoltis
Slovakia
Peter Baran
Sat 19:21  Table 1
53   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Johny Kovalčik
Sat 19:16  Table 2
54   
Wales
Martin Oriňák
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 19:16  Table 3
55   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Ján Furjész
Sat 19:42  Table 3

Semi final

Race to 5
56   
Monaco
Michal Šoltis
Slovakia
Adam Škulec
Sat 20:25  Table 2
57   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 20:36  Table 1

Final

Race to 5
58   
Monaco
Michal Šoltis
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 21:13  Table 2

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants