Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

May 29, 2022

SPT Klass 2 R4 9-Ball, Malmö

9-Ball
Tack för din anmälan till SPT Klass 2 R4 i Malmö. Om du inte redan gjort det - Vänligen uppdatera din cuescoreprofil med foto samt vilken förening du representerar.
Tack för din anmälan till SPT Klass 2 R4 i Malmö. Om du inte redan gjort det - Vänligen uppdatera din cuescoreprofil med foto samt vilken förening du representerar.

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Damir Muholjic
Malmö Biljardklubb
6 (6/0) 52 (36/16)
69%
250
2 Joakim Skogsborn
Kville Biljard Club
7 (5/2) 55 (32/23)
58%
200
3 Jörgen Karlsson
Västerviks Biljard
5 (4/1) 47 (28/19)
60%
150
3 Alexander Martinsson
Bjärnums Biljardklubb
5 (4/1) 45 (29/16)
64%
150
5 Niclas Martinsson
Bjärnums Biljardklubb
4 (3/1) 34 (19/15)
56%
125
5 Jonny Liljedahl
Malmö Biljardklubb
4 (3/1) 37 (21/16)
57%
125
5 Tomasz Lukacz
Interpool Biljardklubb Malmö
5 (3/2) 48 (26/22)
54%
125
5 Fredrik Dahlquist
Interpool Biljardklubb Malmö
4 (3/1) 40 (21/19)
53%
125
9 Assar Al-Hadad
Interpool Biljardklubb Malmö
4 (2/2) 37 (18/19)
49%
100
Show more
9 Carl Brundin
4 (2/2) 30 (12/18)
40%
100
9 Tobias Appelbäck
Elme Biljardklubb
3 (2/1) 26 (12/14)
46%
100
9 Robert Alm
Malmö Biljardklubb
4 (2/2) 33 (17/16)
52%
100
9 Dario Rakic
Bjärnums Biljardklubb
2 (1/1) 17 (9/8)
53%
100
9 Tim Larsson
Malmö Biljardklubb
4 (2/2) 36 (18/18)
50%
100
9 Simon Hägg
Interpool Biljardklubb Malmö
3 (1/2) 28 (14/14)
50%
100
9 Jonas Nyman
6 (4/2) 49 (26/23)
53%
100
17 Mohamad Badreddine
Interpool Biljardklubb Malmö
3 (1/2) 27 (12/15)
44%
75
17 Max Lindquist
Malmö Biljardklubb
3 (1/2) 26 (13/13)
50%
75
17 Boris Kiefer
Malmö Biljardklubb
3 (1/2) 25 (13/12)
52%
75
17 Soheil Salarimanesh
Interpool Biljardklubb Malmö
4 (2/2) 29 (16/13)
55%
75
17 Robin Svensson Skärlind
Biljardklubben Flamingo
3 (1/2) 25 (11/14)
44%
75
17 Sabina Enberg
Biljardklubben Flamingo
3 (1/2) 24 (12/12)
50%
75
17 Niclas Winterlin
Malmö Biljardklubb
3 (1/2) 28 (12/16)
43%
75
17 Claes Östlund
Biljardklubben Diamanten
3 (1/2) 21 (9/12)
43%
75
25 Latife Akbas- Pihl
Malmö Biljardklubb
2 (0/2) 16 (5/11)
31%
75
25 Saif Saad
Malmö Biljardklubb
2 (0/2) 13 (2/11)
15%
75
25 Victor Hellberg
Interpool Biljardklubb Malmö
2 (0/2) 19 (8/11)
42%
75
25 Robert Markis Olsson
Malmö Biljardklubb
2 (0/2) 16 (5/11)
31%
75
25 Hayder Barem
Interpool Biljardklubb Malmö
2 (0/2) 16 (5/11)
31%
75
25 Björn Göransson
Kville Biljard Club
2 (0/2) 16 (5/11)
31%
75
25 Lars-Göran Andersson
Interpool Biljardklubb Malmö
2 (0/2) 14 (3/11)
21%
75
33 Leo Johannesen
Bjärnums Biljardklubb
3 (1/2) 26 (10/16)
38%
50
33 Nicholas “Spike” Botterill
Interpool Biljardklubb Malmö
2 (0/2) 19 (8/11)
42%
50
9991 Erik Ellström
0 (0/0) 0 (0/0)
0%
0
Entry deadline May 25, 2022, 11:59 PM (local time)
Starts May 29, 2022, 10:00 AM (local time)
Format Double to Single elimination (34 Participants)
Race to 6
Handicap No handicap
Dresscode §11.7.1 Klädkod SPT, 44+ touren, 14-1 touren
Rankings Swedish Pool Tour 2022 and Svenska pooltouren 2023
Organizer Svenska Biljardförbundet and Malmö Biljardklubb
More info
Helgens tävlingar ingår i Svenska Pooltouren 2022 och lyder under de tävlingsbestämmelser som började gälla 1 januari 2021. Det innebär att klassindelningarna från och med nu baseras på ratingsystemet FargoRate och inte gällande ranking. Inför varje omgång kommer Poolkommittén att publicera en aktuell FargoRate-lista för alla spelare på rankingen. Poängen på listan avgör vilken klass man får ställa upp i, enligt nedan:

Elit : Öppen för alla

Klass 1: Ej högre Fargorate än 650

Klass 2: Ej högre Fargorate än 550

Klass 3: Ej högre Fargorate än 450

Efter varje spelares namn står det en markering om ratingen är Etablerad eller Ej Etablerad. Ej etablerad rating betyder att Fargorate har färre än 200 datapunkter (summan av spelarens vunna/förlorade lägg i matcher) att basera ratingen på.

Avanmälan på grund av corona kommer inte att bestraffas så länge det görs innan tävlingsstart. Avanmälan på grund av annan sjukdom eller annan orsak skall om möjligt göras innan lottning för tävlingen lagts upp, annars innan tävlingsstart. Görs ingen giltig avanmälan kommer föreningen att få en faktura för spelarens startavgift.

Spelare som redan använder CueScore ska använda sitt konto för att anmäla sig till tävling.

Spelare som saknar CueScore-konto måste registrera sig för att kunna anmäla sig till tävling.

Notera att det kan finnas dubbletter, dvs. att ditt namn redan finns i systemet utan att du har inloggningsuppgifter. Klicka då på "Gör anspråk på denna profil" och följ instruktionerna.

Fargoratelista R4 2022: https://drive.google.com/file/d/1t6pC67uLUUOaJZpICHijOLaaSsREX1HO/view?usp=sharing

För övrig information såsom startavgifter, priser, berättigad att delta osv, se Nationella Tävlingsbestämmelserna för Pool på www.biljardforbundet.se

https://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet-pool2/dokument/tavlingsbestammelser-pool/nationella-poolbestammelser-2022-01-01.pdf

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 6
1   
Sweden
Alexander Martinsson
Walk Over
 
2   
Sweden
Jonas Nyman
Iran
Soheil Salarimanesh
Sun 10:05  Table 2
3   
Iraq
Hayder Barem
Walk Over
 
4   
Walk Over
Sweden
Tim Larsson
 
5   
Sweden
Björn Göransson
Walk Over
 
6   
Walk Over
Sweden
Carl Brundin
 
7   
Sweden
Niclas Martinsson
Walk Over
 
8   
Walk Over
Sweden
Sabina Enberg
 
9   
Sweden
Robert Markis Olsson
Walk Over
 
10   
Walk Over
Lebanon
Mohamad Badreddine
 
11   
Sweden
Joakim Skogsborn
Walk Over
 
12   
Walk Over
Sweden
Damir Muholjic
 
13   
Sweden
Simon Hägg
Walk Over
 
14   
Walk Over
Cuba
Assar Al-Hadad
 
15   
Sweden
Erik Ellström
Walk Over
 
16   
Walk Over
Sweden
Dario Rakic
 
17   
Sweden
Jonny Liljedahl
Walk Over
 
18   
Walk Over
Sweden
Claes Östlund
 
19   
Iraq
Saif Saad
Walk Over
 
20   
Walk Over
Germany
Boris Kiefer
 
21   
Poland
Tomasz Lukacz
Walk Over
 
22   
Walk Over
Sweden
Victor Hellberg
 
23   
Sweden
Tobias Appelbäck
Walk Over
 
24   
Walk Over
Sweden
Robin Svensson Skärlind
 
25   
Sweden
Jörgen Karlsson
Walk Over
 
26   
Walk Over
Sweden
Robert Alm
 
27   
Sweden
Latife Akbas- Pihl
Walk Over
 
28   
Walk Over
Sweden
Niclas Winterlin
 
29   
Sweden
Fredrik Dahlquist
Walk Over
 
30   
Walk Over
Sweden
Lars Göran Andersson
 
31   
Denmark
Leo Johannesen
England
Nicholas “Spike” Botterill
Sun 10:05  Table 3
32   
Walk Over
Sweden
Max Lindquist
 

Winner round 1

Race to 6
33   
Sweden
Alexander Martinsson
Sweden
Jonas Nyman
Sun 10:58  Table 9
34   
Iraq
Hayder Barem
Sweden
Tim Larsson
Sun 10:06  Table 4
35   
Sweden
Björn Göransson
Sweden
Carl Brundin
Sun 10:06  Table 5
36   
Sweden
Niclas Martinsson
Sweden
Sabina Enberg
Sun 10:06  Table 6
37   
Sweden
Robert Markis Olsson
Lebanon
Mohamad Badreddine
Sun 10:06  Table 7
38   
Sweden
Joakim Skogsborn
Sweden
Damir Muholjic
Sun 10:06  Table 15
39   
Sweden
Simon Hägg
Cuba
Assar Al-Hadad
Sun 10:06  Table 8
40   
Sweden
Erik Ellström
Sweden
Dario Rakic
Sun 10:00  Table 9
41   
Sweden
Jonny Liljedahl
Sweden
Claes Östlund
Sun 10:06  Table 10
42   
Iraq
Saif Saad
Germany
Boris Kiefer
Sun 10:06  Table 11
43   
Poland
Tomasz Lukacz
Sweden
Victor Hellberg
Sun 10:06  Table 12
44   
Sweden
Tobias Appelbäck
Sweden
Robin Svensson Skärlind
Sun 10:06  Table 13
45   
Sweden
Jörgen Karlsson
Sweden
Robert Alm
Sun 10:06  Table 14
46   
Sweden
Latife Akbas- Pihl
Sweden
Niclas Winterlin
Sun 10:06  Table 9
47   
Sweden
Fredrik Dahlquist
Sweden
Lars Göran Andersson
Sun 10:48  Table 15
48   
Denmark
Leo Johannesen
Sweden
Max Lindquist
Sun 11:16  Table 4

Loser round 1

Race to 5
49   
Walk Over
Iran
Soheil Salarimanesh
 
50   
Walk Over
Walk Over
 
51   
Walk Over
Walk Over
 
52   
Walk Over
Walk Over
 
53   
Walk Over
Walk Over
 
54   
Walk Over
Walk Over
 
55   
Walk Over
Walk Over
 
56   
Walk Over
Walk Over
 
57   
Walk Over
Walk Over
 
58   
Walk Over
Walk Over
 
59   
Walk Over
Walk Over
 
60   
Walk Over
Walk Over
 
61   
Walk Over
Walk Over
 
62   
Walk Over
Walk Over
 
63   
Walk Over
Walk Over
 
64   
England
Nicholas “Spike” Botterill
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 5
65   
Iran
Soheil Salarimanesh
Denmark
Leo Johannesen
Sun 12:25  Table 5
66   
Walk Over
Sweden
Lars Göran Andersson
 
67   
Walk Over
Sweden
Latife Akbas- Pihl
 
68   
Walk Over
Sweden
Robert Alm
 
69   
Walk Over
Sweden
Robin Svensson Skärlind
 
70   
Walk Over
Sweden
Victor Hellberg
 
71   
Walk Over
Iraq
Saif Saad
 
72   
Walk Over
Sweden
Claes Östlund
 
73   
Walk Over
Walk Over
 
74   
Walk Over
Sweden
Simon Hägg
 
75   
Walk Over
Sweden
Joakim Skogsborn
 
76   
Walk Over
Sweden
Robert Markis Olsson
 
77   
Walk Over
Sweden
Sabina Enberg
 
78   
Walk Over
Sweden
Björn Göransson
 
79   
Walk Over
Iraq
Hayder Barem
 
80   
England
Nicholas “Spike” Botterill
Sweden
Jonas Nyman
Sun 11:58  Table 3

Winners qualification

Race to 6
81   
Sweden
Alexander Martinsson
Sweden
Tim Larsson
Sun 11:59  Table 6
82   
Sweden
Carl Brundin
Sweden
Niclas Martinsson
Sun 11:26  Table 5
83   
Lebanon
Mohamad Badreddine
Sweden
Damir Muholjic
Sun 11:00  Table 7
84   
Cuba
Assar Al-Hadad
Sweden
Dario Rakic
Sun 11:13  Table 8
85   
Sweden
Jonny Liljedahl
Germany
Boris Kiefer
Sun 11:14  Table 10
86   
Poland
Tomasz Lukacz
Sweden
Tobias Appelbäck
Sun 11:49  Table 2
87   
Sweden
Jörgen Karlsson
Sweden
Niclas Winterlin
Sun 11:15  Table 3
88   
Sweden
Fredrik Dahlquist
Sweden
Max Lindquist
Sun 12:26  Table 4

Loser round 3

Race to 5
89   
Iran
Soheil Salarimanesh
Sweden
Lars Göran Andersson
Sun 13:26  Table 3
90   
Sweden
Latife Akbas- Pihl
Sweden
Robert Alm
Sun 11:11  Table 6
91   
Sweden
Robin Svensson Skärlind
Sweden
Victor Hellberg
Sun 11:49  Table 12
92   
Iraq
Saif Saad
Sweden
Claes Östlund
Sun 11:17  Table 11
93   
Walk Over
Sweden
Simon Hägg
 
94   
Sweden
Joakim Skogsborn
Sweden
Robert Markis Olsson
Sun 11:01  Table 2
95   
Sweden
Sabina Enberg
Sweden
Björn Göransson
Sun 11:28  Table 13
96   
Iraq
Hayder Barem
Sweden
Jonas Nyman
Sun 12:44  Table 3

Losers qualification

Race to 5
97   
Iran
Soheil Salarimanesh
Cuba
Assar Al-Hadad
Sun 14:04  Table 4
98   
Sweden
Robert Alm
Lebanon
Mohamad Badreddine
Sun 12:00  Table 7
99   
Sweden
Robin Svensson Skärlind
Sweden
Carl Brundin
Sun 13:02  Table 9
100   
Sweden
Claes Östlund
Sweden
Tim Larsson
Sun 13:08  Table 6
101   
Sweden
Simon Hägg
Sweden
Max Lindquist
Sun 13:50  Table 15
102   
Sweden
Joakim Skogsborn
Sweden
Niclas Winterlin
Sun 12:01  Table 9
103   
Sweden
Sabina Enberg
Poland
Tomasz Lukacz
Sun 13:12  Table 8
104   
Sweden
Jonas Nyman
Germany
Boris Kiefer
Sun 13:21  Table 7

Last sixteen

Race to 6
105   
Sweden
Alexander Martinsson
Sweden
Robert Alm
Sun 15:03  Table 4
106   
Sweden
Niclas Martinsson
Sweden
Tim Larsson
Sun 15:03  Table 5
107   
Sweden
Damir Muholjic
Sweden
Carl Brundin
Sun 15:03  Table 6
108   
Sweden
Dario Rakic
Poland
Tomasz Lukacz
Sun 15:03  Table 7
109   
Sweden
Jonny Liljedahl
Cuba
Assar Al-Hadad
Sun 15:03  Table 15
110   
Sweden
Tobias Appelbäck
Sweden
Joakim Skogsborn
Sun 15:03  Table 8
111   
Sweden
Jörgen Karlsson
Sweden
Jonas Nyman
Sun 15:03  Table 9
112   
Sweden
Fredrik Dahlquist
Sweden
Simon Hägg
Sun 15:03  Table 10

Quarter final

Race to 6
113   
Sweden
Alexander Martinsson
Sweden
Niclas Martinsson
Sun 16:35  Table 6
114   
Sweden
Damir Muholjic
Poland
Tomasz Lukacz
Sun 16:09  Table 7
115   
Sweden
Jonny Liljedahl
Sweden
Joakim Skogsborn
Sun 16:19  Table 15
116   
Sweden
Jörgen Karlsson
Sweden
Fredrik Dahlquist
Sun 16:08  Table 9

Semi final

Race to 6
117   
Sweden
Alexander Martinsson
Sweden
Damir Muholjic
Sun 17:22  Table 6
118   
Sweden
Joakim Skogsborn
Sweden
Jörgen Karlsson
Sun 17:22  Table 7

Final

Race to 6
119   
Sweden
Damir Muholjic
Sweden
Joakim Skogsborn
Sun 18:53  Table 6

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants