Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

February 10, 2018

RT2 2. Divisjon Øst

Straightpool

Add players

Please wait...
Entry deadline Feb 7, 2018, 6:00 PM (local time)
Starts Feb 10, 2018, 10:00 AM (local time)
Format Double elimination (27 Participants)
Race to 50
Handicap No handicap
Dresscode Kleskode B
Rankings 2. Divisjon Øst 2018
Organizer Gjøvik&Raufoss BK
Contact Jan Verner Bjørklund (bjorklund.jan@gmail.com, 47315579)
More info
Oppmøte senest kl 09:45.
De som ikke skal spille første runde kan møte minimum 30 minutter før kampen starter.
Kampene vil bli satt i gang fortløpende.
Distanse 50, max 30 innings på tapersiden.
NBF regler for turneringen gjelder.
Les: http://www.biljardforbundet.no/info/index.html?wpas_turneringsbestemmelser.htm
Les også regler for 14.1 her: http://www.biljardforbundet.no/info/index.html?4_-_14_1_straight_pool.htm

Stream: http://www.echno.net/grbklive/index.php


Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 50
1   
Robin Nathan
Walk Over
 
2   
Stig Nesvik
Sindre Krubbfelt Kopperud
Sat 10:07  Table 1
3   
Simen Ekern Bakken
Per Steinar Brovold
Sat 10:07  Table 2
4   
Espen Kristiansen
Raymond Kandola
Sat 10:07  Table 3
5   
Odd Martin Asp
Walk Over
 
6   
Ali Asghar
Michelle Sandman
Sat 10:07  Table 4
7   
Marius Farås
Jack Nordby
Sat 10:07  Table 5
8   
Walk Over
Trond-Michael Stensrød
 
9   
Albert Roman Stensrød
Walk Over
 
10   
Audun Bjerve
Ahad Rashid
Sat 10:07  Table 6
11   
Per Christian Utheim
Jørgen Sandman
Sat 10:07  Table 7
12   
Geir Nilsen
Christian Wikeby
Sat 10:07  Table 8
13   
Anders Lie
Asle M. Johansen
Sat 11:04  Table 8
14   
Jozef Kwit
Vegard Daapan
Sat 11:13  Table 7
15   
Bjørnar Brudal
Jeremiah Torres
Sat 10:31  Table 2
16   
Walk Over
Sebastian Meling
 

Winner round 1

Race to 50
17   
Robin Nathan
Sindre Krubbfelt Kopperud
Sat 12:05  Table 1
18   
Per Steinar Brovold
Raymond Kandola
Sat 11:28  Table 4
19   
Odd Martin Asp
Ali Asghar
Sat 11:32  Table 3
20   
Marius Farås
Trond-Michael Stensrød
Sat 11:44  Table 2
21   
Albert Roman Stensrød
Ahad Rashid
Sat 12:22  Table 4
22   
Jørgen Sandman
Christian Wikeby
Sat 11:40  Table 6
23   
Anders Lie
Vegard Daapan
Sat 13:14  Table 1
24   
Bjørnar Brudal
Sebastian Meling
Sat 11:43  Table 5

Loser round 1

Race to 50
25   
Walk Over
Stig Nesvik
 
26   
Simen Ekern Bakken
Espen Kristiansen
 
27   
Walk Over
Michelle Sandman
 
28   
Jack Nordby
Walk Over
 
29   
Walk Over
Audun Bjerve
 
30   
Per Christian Utheim
Geir Nilsen
Sat 12:25  Table 8
31   
Asle M. Johansen
Jozef Kwit
Sat 13:16  Table 7
32   
Jeremiah Torres
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 50
33   
Stig Nesvik
Bjørnar Brudal
Sat 13:09  Table 5
34   
Simen Ekern Bakken
Vegard Daapan
  Table 1
35   
Michelle Sandman
Christian Wikeby
Sat 13:11  Table 6
36   
Jack Nordby
Ahad Rashid
Sat 13:30  Table 4
37   
Audun Bjerve
Trond-Michael Stensrød
Sat 13:17  Table 2
38   
Per Christian Utheim
Ali Asghar
Sat 13:31  Table 8
39   
Asle M. Johansen
Per Steinar Brovold
Sat 14:29  Table 2
40   
Jeremiah Torres
Sindre Krubbfelt Kopperud
Sat 13:10  Table 3

Winners qualification

Race to 50
41   
Robin Nathan
Raymond Kandola
Sat 14:13  Table 5
42   
Odd Martin Asp
Marius Farås
Sat 14:29  Table 3
43   
Albert Roman Stensrød
Jørgen Sandman
Sat 14:30  Table 7
44   
Anders Lie
Sebastian Meling
Sat 14:44  Table 6

Loser round 3

Race to 50
45   
Bjørnar Brudal
Vegard Daapan
Sat 16:09  Table 4
46   
Christian Wikeby
Ahad Rashid
Sat 14:43  Table 4
47   
Trond-Michael Stensrød
Ali Asghar
Sat 14:38  Table 8
48   
Asle M. Johansen
Jeremiah Torres
Sat 15:40  Table 3

Losers qualification

Race to 50
49   
Vegard Daapan
Marius Farås
Sat 17:18  Table 3
50   
Christian Wikeby
Robin Nathan
Sat 16:03  Table 1
51   
Trond-Michael Stensrød
Sebastian Meling
Sat 16:02  Table 2
52   
Asle M. Johansen
Albert Roman Stensrød
Sat 16:43  Table 3

Quarter final

Race to 50
53   
Raymond Kandola
Sebastian Meling
Sat 18:23  Table 1
54   
Odd Martin Asp
Robin Nathan
Sat 18:23  Table 3
55   
Jørgen Sandman
Marius Farås
Sat 18:23  Table 6
56   
Anders Lie
Albert Roman Stensrød
Sat 18:24  Table 8

Semi final

Race to 50
57   
Sebastian Meling
Robin Nathan
Sat 19:21  Table 3
58   
Jørgen Sandman
Anders Lie
Sat 19:23  Table 6

Final

Race to 50
59   
Sebastian Meling
Anders Lie
Sat 20:35  Table 3

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Sponsorer