Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

February 17, 2020

Porter Amator Cup 2020 # 3

9-Ball

Add players

Please wait...

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Marcin Kielan
6 (6/0) 32 (24/8)
75%
20
2 Michał Kutek
Porter Club
6 (5/1) 38 (20/18)
53%
18
3 Kamil Gęsiarz
5 (4/1) 27 (19/8)
70%
16
3 Marcin Dewódzki
6 (4/2) 30 (16/14)
53%
16
5 Mariusz Chmielarz
Porter Club
4 (3/1) 23 (14/9)
61%
14
5 Krzysztof Nagiel
4 (3/1) 24 (13/11)
54%
14
5 Tom Tom
4 (3/1) 22 (14/8)
64%
14
5 Wiktor Kubat
Porter Club
4 (3/1) 23 (13/10)
57%
14
9 Dariusz Andryszkiewicz
3 (2/1) 18 (11/7)
61%
12
Show more
9 Artur Tigeros
4 (2/2) 21 (11/10)
52%
12
9 Mateusz Juszczyk
4 (2/2) 23 (14/9)
61%
12
9 Krystian Grzesik
4 (2/2) 25 (12/13)
48%
12
9 Michał Grzesik
6 (4/2) 36 (19/17)
53%
12
9 Grzegorz Strączyński
4 (2/2) 22 (10/12)
45%
12
9 Mateusz Zienkiewicz
4 (2/2) 24 (12/12)
50%
12
9 Maciej Derda
4 (2/2) 23 (10/13)
43%
12
17 Rakowski Michał
2 (0/2) 13 (5/8)
38%
8
17 Robert Kołodziej
3 (1/2) 17 (8/9)
47%
8
17 Marcin Kleinschmidt
3 (1/2) 15 (6/9)
40%
8
17 Mariusz Mrowiec
4 (2/2) 23 (13/10)
57%
8
17 Michał Młyńczyk
4 (2/2) 19 (10/9)
53%
8
17 Kacper Kozlowski
3 (1/2) 17 (7/10)
41%
8
17 Aleksander Chowaniec
3 (1/2) 18 (9/9)
50%
8
17 Jakub Nocuń
3 (1/2) 17 (8/9)
47%
8
25 Sławomir Chmielarz
Porter Club
2 (0/2) 9 (1/8)
11%
6
25 Jarek Legęza
3 (1/2) 19 (9/10)
47%
6
25 Arkadiusz Dłubała
2 (0/2) 10 (2/8)
20%
6
25 Agata Nowak
2 (0/2) 11 (3/8)
27%
6
25 Michał Krawczyk
2 (0/2) 10 (2/8)
20%
6
25 Marek Wagner
2 (0/2) 12 (4/8)
33%
6
25 Anna Konik
1 (0/1) 1 (0/1)
0%
6
25 Tomasz Szymczyk
2 (0/2) 11 (3/8)
27%
6
33 Juliusz Celoch
3 (1/2) 19 (9/10)
47%
4
33 Mateusz Marek
2 (0/2) 10 (2/8)
20%
4
33 Luk Dro
2 (0/2) 12 (4/8)
33%
4
Starts Feb 17, 2020, 6:30 PM (local time)
Format Double elimination (35 Participants)
Race to 4
Handicap With handicap
Rankings Porter Club - Ranking roczny 2020
Organizer Porter Club
Contact Mariusz Chmielarz
More info
Regulamin cyklu Porter Amator Cup 2020
§1
Organizatorem turnieju "Porter Amator CUP 2020" jest "Porter Bilard Club" Częstochowa
Dyrektorem turnieju jest Mariusz Chmielarz

§2
"PORTER Amator CUP " jest turniejem otwartym z handicapem
Handicap ustala dyrektor turnieju.

§3
Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym "PORTER CUP " jest
wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł .
Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

§4
Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego
regulaminu.

§5
Turnieje będą rozgrywane w każdy poniedziałek począwszy od 03.02.2020 r. do 08.06.2020. ( z wyłączeniem 13 kwietnia 2020)
razem - 18 turniejów.
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego.
Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie
internetowej organizatora z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

§6
Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę:
1. "osiem bil" do 3 wygranych partii
2. "dziewięć bil" do 4 wygranych partii
3. "multiball(8,9,10)" do 4 wygranych partii
systemem 2KO +puchar

§7
Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 12:00 do 18:25 pod numerem 797414621
lub
https://cuescore.com/porterclub

(dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS z
podaniem Imienia i nazwiska zawodnika) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie
4 punktami rankingowymi (6 pkt Multiball) oraz opłatą wpisową w wysokości 25 zł.

§8
W turnieju wybrani zawodnicy dają handicap innym zawodnikom.

§9
Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

§10
Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie
19.00, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.30

§11
Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić.
Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.

§12
Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się
przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

§13
We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w
partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.

§14
Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

§15
Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.
Turnieje multiball - Porter Amator Extra Cup 2020 punktowane będą + 50%

§16
Punktacja turniejów eliminacyjnych:
Turniej w 9 i 8
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 18 pkt
III miejsca – 16 pkt
V miejsca – 14 pkt
VII miejsca – 13 pkt
IX miejsca – 12 pkt
XIII miejsca – 10 pkt
XVII miejsca – 8 pkt
XXV miejsca – 6 pkt.
XXXIII miejsca - 4 pkt

Turniej Multiball - Porter Amator Extra Cup 2020
I miejsce – 30 pkt
II miejsce – 27 pkt
III miejsca – 24 pkt
V miejsca – 21 pkt
VII miejsca – 19 pkt
IX miejsca – 18 pkt
XIII miejsca – 15 pkt
XVII miejsca – 12 pkt
XXV miejsca – 9 pkt.
XXXIII miejsca - 6 pkt

§17
Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
I miejsce – voucher na "bar" o wartości 50zł,
II miejsce – voucher na "bar" o wartości 30zł. nagrody są niezależne od frekwencji,
Vouchery będą ważne 30 dni od otrzymania.

§18
Turniej Masters Porter Amator CUP 2020 zostanie rozegrany w dniach 13-14 czerwca 2020 roku w odmianę ,9 ball.

13 czerwiec 2020 ( sobota) godz. 12:00
Zawodnicy 9 – 18 m-ce w rankingu + 2 zawodników dzikie karty.
Zawodnicy 9 – 12 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO - mecze do 6 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020/7278925

14 czerwiec 2020 (niedziela)
Zawodnicy 1 – 8 m-ce w rankingu + 4 zawodników zakwalifikowanych z dnia poprzedniego.
Zawodnicy 1 – 4 m-ce w rankingu rozstawieni i wolny los w 1 rundzie.
System 2KO + puchar - mecze do 7 i 8 wygranych partii

https://cuescore.com/tournament/Masters+Porter+Amator+Cup+2020+%2523+last+12/7457883

§19
Do turnieju Masters Porter Amator Cup 2020 kwalifikuje się 18 zawodników z rankingu i 2 zawodników z dziką kartą.
Rozegrane turnieje - minimum 13.
Zawodnicy nie spełniający minimum 13 turniejów mogą starać się o dziką kartę.

§20
Pula nagród w Turnieju Masters PORTER Amator CUP 2020 uzależniona jest od frekwencji w turniejach eliminacyjnych.
Do puli masters przekazywane jest 30% wpisowego.
Przy frekwencji średnio 25 osób - przewidywana pula turnieju Masters 3600 zł

§21
Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu PORTER CUP 2019

§22
Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz
marketingowych.

§23
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,
zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

Video / Livestream

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Michał Grzesik
Mon 18:32  Table 1
2   
Vatican
Agata Nowak
Walk Over
 
3   
Walk Over
Poland
Krystian Grzesik
 
4   
Poland
Michał Kutek
Walk Over
 
5   
Walk Over
Arkadiusz Dłubała
 
6   
Poland
Grzegorz Strączyński
Walk Over
 
7   
Walk Over
Poland
Sławomir Chmielarz
 
8   
Poland
Mariusz Mrowiec
Walk Over
 
9   
Poland
Michał Młyńczyk
Poland
Mateusz Marek
Mon 18:32  Table 2
10   
Barbados
Michał Krawczyk
Walk Over
 
11   
Walk Over
Poland
Marcin Dewódzki
 
12   
Poland
Rakowski Michał
Walk Over
 
13   
Walk Over
Poland
Tomasz Szymczyk
 
14   
Poland
Marcin Kielan
Walk Over
 
15   
Walk Over
Poland
Maciej Derda
 
16   
Poland
Luk Dro
Poland
Juliusz Celoch
Mon 19:00  Table 10

Winner round 1

Race to 4
17   
Poland
Mariusz Chmielarz
-1
Poland
Michał Grzesik
Mon 19:20  Table 1
18   
Vatican
Agata Nowak
Poland
Artur Tigeros
Mon 18:52  Table 3
19   
Japan
Marek Wagner
Poland
Krystian Grzesik
Mon 19:04  Table 2
20   
Poland
Michał Kutek
Poland
Robert Kołodziej
Mon 19:13  Table 6
21   
Poland
Kamil Gęsiarz
-1
Arkadiusz Dłubała
1
Mon 18:33  Table 3
22   
Poland
Grzegorz Strączyński
Poland
Aleksander Chowaniec
Mon 18:33  Table 4
23   
Poland
Mateusz Juszczyk
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 18:34  Table 5
24   
Poland
Mariusz Mrowiec
Poland
Krzysztof Nagiel
Mon 19:14  Table 9
25   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Michał Młyńczyk
Mon 19:15  Table 4
26   
Barbados
Michał Krawczyk
Poland
Jakub Nocuń
Mon 18:34  Table 6
27   
Anna Konik
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 19:30 
28   
Poland
Rakowski Michał
Tom Tom
Mon 18:34  Table 7
29   
Poland
Mateusz Zienkiewicz
+1
Poland
Tomasz Szymczyk
+1
Mon 18:34  Table 9
30   
Poland
Marcin Kielan
Poland
Marcin Kleinschmidt
Mon 18:35  Table 10
31   
Poland
Kacper Kozlowski
Poland
Maciej Derda
Mon 19:25  Table 5
32   
Poland
Juliusz Celoch
Poland
Wiktor Kubat
Mon 19:45  Table 10

Loser round 1

Race to 4
33   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Juliusz Celoch
Mon 20:36  Table 10
34   
Walk Over
Poland
Kacper Kozlowski
 
35   
Walk Over
Poland
Marcin Kleinschmidt
 
36   
Walk Over
Poland
Tomasz Szymczyk
 
37   
Walk Over
Poland
Rakowski Michał
 
38   
Walk Over
Anna Konik
 
39   
Walk Over
Barbados
Michał Krawczyk
 
40   
Walk Over
Poland
Michał Młyńczyk
 
41   
Poland
Mateusz Marek
Poland
Mariusz Mrowiec
Mon 20:17  Table 5
42   
Walk Over
Poland
Sławomir Chmielarz
 
43   
Walk Over
Poland
Aleksander Chowaniec
 
44   
Walk Over
Arkadiusz Dłubała
 
45   
Walk Over
Poland
Robert Kołodziej
 
46   
Walk Over
Japan
Marek Wagner
 
47   
Walk Over
Vatican
Agata Nowak
 
48   
Poland
Luk Dro
Poland
Michał Grzesik
Mon 20:02  Table 1

Winners qualification

Race to 4
49   
Poland
Mariusz Chmielarz
-1
Poland
Artur Tigeros
Mon 20:03  Table 7
50   
Poland
Krystian Grzesik
Poland
Michał Kutek
Mon 20:09  Table 9
51   
Poland
Kamil Gęsiarz
-1
Poland
Grzegorz Strączyński
+1
Mon 19:31  Table 7
52   
Poland
Mateusz Juszczyk
Poland
Krzysztof Nagiel
Mon 20:09  Table 6
53   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Jakub Nocuń
Mon 19:42  Table 2
54   
Poland
Marcin Dewódzki
Tom Tom
Mon 19:32  Table 3
55   
Poland
Mateusz Zienkiewicz
Poland
Marcin Kielan
Mon 19:43  Table 4
56   
Poland
Maciej Derda
Poland
Wiktor Kubat
Mon 20:41  Table 3

Loser round 2

Race to 4
57   
Poland
Jarek Legęza
Poland
Kacper Kozlowski
Mon 21:10  Table 10
58   
Poland
Marcin Kleinschmidt
+1
Poland
Tomasz Szymczyk
+1
Mon 19:59  Table 3
59   
Poland
Rakowski Michał
Anna Konik
 
60   
Barbados
Michał Krawczyk
Poland
Michał Młyńczyk
Mon 20:21  Table 4
61   
Poland
Mariusz Mrowiec
Poland
Sławomir Chmielarz
Mon 20:56  Table 5
62   
Poland
Aleksander Chowaniec
Arkadiusz Dłubała
Mon 20:22  Table 2
63   
Poland
Robert Kołodziej
Japan
Marek Wagner
Mon 20:40  Table 1
64   
Vatican
Agata Nowak
Poland
Michał Grzesik
Mon 20:46  Table 9

Losers qualification

Race to 4
65   
Poland
Kacper Kozlowski
Poland
Mateusz Juszczyk
Mon 21:53  Table 4
66   
Poland
Marcin Kleinschmidt
Poland
Grzegorz Strączyński
Mon 20:46  Table 2
67   
Poland
Rakowski Michał
Poland
Krystian Grzesik
Mon 20:57  Table 7
68   
Poland
Michał Młyńczyk
Poland
Artur Tigeros
Mon 21:03  Table 4
69   
Poland
Mariusz Mrowiec
Poland
Maciej Derda
Mon 21:21  Table 3
70   
Poland
Aleksander Chowaniec
Poland
Mateusz Zienkiewicz
Mon 21:00  Table 6
71   
Poland
Robert Kołodziej
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 21:08  Table 1
72   
Poland
Michał Grzesik
Poland
Jakub Nocuń
Mon 21:35  Table 2

Last sixteen

Race to 4
73   
Poland
Mariusz Chmielarz
-1
Poland
Michał Grzesik
Mon 22:42  Table 1
74   
Poland
Michał Kutek
Poland
Mateusz Juszczyk
Mon 22:42  Table 2
75   
Poland
Kamil Gęsiarz
-1
Poland
Krystian Grzesik
Mon 22:42  Table 3
76   
Poland
Krzysztof Nagiel
Poland
Maciej Derda
Mon 22:42  Table 4
77   
Poland
Dariusz Andryszkiewicz
Poland
Marcin Dewódzki
Mon 22:43  Table 5
78   
Tom Tom
Poland
Artur Tigeros
Mon 22:43  Table 6
79   
Poland
Marcin Kielan
-1
Poland
Grzegorz Strączyński
Mon 22:43  Table 9
80   
Poland
Wiktor Kubat
Poland
Mateusz Zienkiewicz
Mon 22:43  Table 10

Quarter final

Race to 4
81   
Poland
Mariusz Chmielarz
-1
Poland
Michał Kutek
Mon 23:36  Table 2
82   
Poland
Kamil Gęsiarz
-1
Poland
Krzysztof Nagiel
Mon 23:16  Table 1
83   
Poland
Marcin Dewódzki
Tom Tom
Mon 23:41  Table 4
84   
Poland
Marcin Kielan
-1
Poland
Wiktor Kubat
Mon 23:23  Table 3

Semi final

Race to 4
85   
Poland
Michał Kutek
Poland
Kamil Gęsiarz
-1
Tue 00:14  Table 2
86   
Poland
Marcin Dewódzki
Poland
Marcin Kielan
-1
Tue 00:10  Table 1

Final

Race to 4
87   
Poland
Michał Kutek
Poland
Marcin Kielan
-1
Tue 00:51  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment