Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

July 5 - July 6, 2023

NM Scotch Doubles

9-Ball
Add teams
Entry deadline Jun 30, 2023, 5:59 PM (local time)
Starts Jul 5, 2023, 12:00 PM (local time)
Format Double to Single elimination (2 Participants)
Race to 7
Handicap No handicap
Dresscode Kleskode B
Organizer Oslo BK
Contact Egil Arne Sørensen and Ronny Kraft (rokraft@online.no, 95292997)
More info
TURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER1.Disipliner: Det arrangeres 1 NM Scotch double i hvert kalenderår. Turneringen spilles i disiplinen 9-Ball.

2.Distanser: Det er 2 spillere på hvert lag fra samme klubb.

a.9-Ball: Først til 7-9

3.Spilleform:a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

d.Annet hvert støt kontinuerlig mellom spillerne på laget.

e.Hvert lag består av minst to (2) og maksimalt tre (3) utøvere fra samme klubb, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen). Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag. Alternering innen laget skal foretas mellom to matcher. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående match gir rett til bytte av utøver. Frafall slik at laget består av én utøver fører til tap av aktuell match. Om laget består av én utøver i neste match, blir laget diskvalifisert.

f.Hver kamp består av en match i 9-ball. I hver match er det 2 utøvere som gjør annet hvert støt gjennom hele matchen. Brekk for laget alterneres. Den som ikke brekker, er den som kan uttale push out, og den som utfører push out om motstanderlaget gir tilbake støtet.4.Deltakelse: Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag. NM er åpent for alle utøvere som innfrir følgende vilkår:a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.3 - Utenlandske utøvere, 6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag og 6.8.3.4 - Utenlandske lag i norske lagspill).

d.Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb (se også 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3.2 og 6.8.3.4).5.Påmelding:a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 fem dager før turneringsstart.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 tre dager før turneringsstart.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 to dager før turneringsstart.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.6.Startavgift:

a.Alle lag Kr. 400,-7.Rating: NM Scotch double gir ingen poeng til Norgesratingen.8.Seeding: 4, 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater.

9.Premier:a.Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).

b.Pokal til klubb 1. til 3. plass.

c.Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets matcher for å figurere på resultatlisten.

d.Dersom 3 medaljer skal deles ut må alle 3 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Det produseres kun 2 medaljer i hver valør til NM Scotch doubles. Medaljer til utøver nr.3 vil bli ettersendt.10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.

Schedule

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Sponsorer