Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 22, 2022

ADAM CUP 9 BALL OPEN, POOL 3

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage
1 Martin Pastula
8 (7/1) 53 (42/11)
79%
2 Wojciech Matykiewicz
7 (6/1) 56 (31/25)
55%
3 Michal Frank ml.
7 (6/1) 54 (35/19)
65%
3 Péter Ujfalusi
7 (5/2) 53 (30/23)
57%
5 Zsolt Szanyiszló
5 (2/3) 37 (19/18)
51%
5 Zsolt vad
6 (4/2) 44 (26/18)
59%
5 Gusto Janic
5 (2/3) 38 (19/19)
50%
5 Gábor Nándori
6 (3/3) 42 (21/21)
50%
9 Jaroslav Kern
5 (3/2) 41 (21/20)
51%
Show more
10 Ján Furjész
4 (2/2) 23 (11/12)
48%
10 Zoltán Lipták
5 (2/3) 36 (20/16)
56%
10 Maciej Mróz
5 (3/2) 34 (16/18)
47%
13 Grzegorz Bednarek
5 (1/4) 35 (13/22)
37%
13 Peter Stelmach
4 (0/4) 26 (6/20)
23%
13 Milan Mrva
5 (1/4) 35 (15/20)
43%
16 Balázs Sinka
5 (0/5) 28 (3/25)
11%
16 Fero Malanik
5 (0/5) 31 (5/26)
16%
Starts Oct 22, 2022, 10:00 AM (local time)
Format Round robin (17 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Organizer Kern Billiards
Contact Jaroslav Kern (jaro.kern@gmail.com, +421915668636)
More info
- štartovné 15 €
- iná registrácia ako online do 10:00 v deň turnaja nebude akceptovaná, ak hráč nepríde do 10:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 35 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 35 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 2 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO...
- hrá sa o 4 trofeje a odmeny pre štvrť-finalistov:
1. Miesto. 100 eur
2. Miesto. 70 eur
3. Miesto. 2x 40 eur
5-8 Miesto. 4x25 eur.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Wojciech Matykiewicz 4 4 0 0 20 9 11 0 0 0 0.69 4
2 Gusto Janic 4 2 0 2 16 14 2 0 0 0 0.533 2
3 Zsolt Szanyiszló 4 2 0 2 15 13 2 0 0 0 0.536 2
4 Ján Furjész 4 2 0 2 11 12 -1 0 0 0 0.478 2
5 Peter Stelmach 4 0 0 4 6 20 -14 0 0 0 0.231 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Frank ml. 5 5 0 0 25 10 15 0 0 0 0.714 5
2 Zsolt vad 5 4 0 1 23 13 10 0 0 0 0.639 4
3 Jaroslav Kern 5 3 0 2 21 20 1 0 0 0 0.512 3
4 Zoltán Lipták 5 2 0 3 20 16 4 0 0 0 0.556 2
5 Grzegorz Bednarek 5 1 0 4 13 22 -9 0 0 0 0.371 1
6 Fero Malanik 5 0 0 5 5 26 -21 0 0 0 0.161 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Martin Pastula 5 4 0 1 24 7 17 0 0 0 0.774 4
2 Péter Ujfalusi 5 4 0 1 21 14 7 0 0 0 0.6 4
3 Gábor Nándori 5 3 0 2 21 16 5 0 0 0 0.568 3
4 Maciej Mróz 5 3 0 2 16 18 -2 0 0 0 0.471 3
5 Milan Mrva 5 1 0 4 15 20 -5 0 0 0 0.429 1
6 Balázs Sinka 5 0 0 5 3 25 -22 0 0 0 0.107 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
1-A   
Slovakia
Gusto Janic
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Sat 10:43  Table 1
2-A   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Peter Stelmach
Sat 10:43  Table 2
3-B   
Hungary
Zsolt vad
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 10:43  Table 3
4-B   
Hungary
Zoltán Lipták
Slovakia
Jaroslav Kern
Sat 10:43  Table 4
5-B   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Fero Malanik
Sat 11:15  Table 2
6-C   
Slovakia
Milan Mrva
Hungary
Balázs Sinka
Sat 11:21  Table 1
7-C   
Slovakia
Martin Pastula
Poland
Maciej Mróz
Sat 11:30  Table 3
8-C   
Hungary
Péter Ujfalusi
Hungary
Gábor Nándori
Sat 11:53  Table 4

Round 2

Race to 5
9-A   
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Slovakia
Peter Stelmach
Sat 11:54  Table 2
10-A   
Slovakia
Gusto Janic
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 11:55  Table 1
11-B   
Hungary
Zsolt vad
Slovakia
Jaroslav Kern
Sat 12:00  Table 3
12-B   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Fero Malanik
Sat 12:35  Table 2
13-B   
Hungary
Zoltán Lipták
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 12:35  Table 4
14-C   
Slovakia
Milan Mrva
Poland
Maciej Mróz
Sat 12:56  Table 1
15-C   
Hungary
Balázs Sinka
Hungary
Gábor Nándori
Sat 12:59  Table 3
16-C   
Slovakia
Martin Pastula
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 13:07  Table 2

Round 3

Race to 5
17-A   
Slovakia
Peter Stelmach
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 13:09  Table 4
18-A   
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Slovakia
Ján Furjész
Sat 13:41  Table 3
19-B   
Hungary
Zsolt vad
Slovakia
Fero Malanik
Sat 13:44  Table 4
20-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 13:49  Table 2
21-B   
Slovakia
Michal Frank ml.
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 13:56  Table 1
22-C   
Slovakia
Milan Mrva
Hungary
Gábor Nándori
Sat 14:15  Table 3
23-C   
Poland
Maciej Mróz
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 14:22  Table 4
24-C   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Martin Pastula
Sat 14:44  Table 1

Round 4

Race to 5
25-A   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Ján Furjész
Sat 14:45  Table 2
26-A   
Slovakia
Peter Stelmach
Slovakia
Gusto Janic
Sat 14:59  Table 4
27-B   
Hungary
Zsolt vad
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 15:03  Table 3
28-B   
Slovakia
Fero Malanik
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 15:18  Table 1
29-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 15:19  Table 2
30-C   
Slovakia
Milan Mrva
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 15:43  Table 3
31-C   
Hungary
Gábor Nándori
Slovakia
Martin Pastula
Sat 15:44  Table 1
32-C   
Poland
Maciej Mróz
Hungary
Balázs Sinka
Sat 15:52  Table 4

Round 5

Race to 5
33-A   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Gusto Janic
Sat 16:08  Table 2
34-A   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Sat 16:44  Table 4
35-B   
Hungary
Zsolt vad
Hungary
Zoltán Lipták
Sat 16:53  Table 3
36-B   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 16:57  Table 1
37-B   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Jaroslav Kern
Sat 17:01  Table 2
38-C   
Slovakia
Milan Mrva
Slovakia
Martin Pastula
Sat 17:30  Table 1
39-C   
Hungary
Péter Ujfalusi
Hungary
Balázs Sinka
Sat 17:30  Table 2
40-C   
Hungary
Gábor Nándori
Poland
Maciej Mróz
Sat 17:35  Table 4

Quarter final

Race to 5
41   
Slovakia
Martin Pastula
Hungary
Gábor Nándori
Sat 18:33  Table 1
42   
Hungary
Zsolt vad
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 18:33  Table 2
43   
Hungary
Zsolt Szanyiszló
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 18:33  Table 3
44   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Gusto Janic
Sat 18:34  Table 4

Semi final

Race to 6
45   
Slovakia
Martin Pastula
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 20:03  Table 3
46   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 20:03  Table 4

Final

Race to 7
47   
Slovakia
Martin Pastula
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 21:40  Table 4

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants