Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

March 21 - March 22, 2020

Swedish 3-cushion Tour (Elite) 2019/20:7

Add players

Please wait...
Entry deadline Mar 20, 2020, 5:00 PM (local time)
Starts Mar 21, 2020, 10:00 AM (local time)
Format (14 Participants)
Handicap No handicap
Organizer Svenska Biljardförbundet Carambole
More info
Välkommen till rankingtävling (Elit nr.7 den 21-22 mars 2020)

Arrangör (BK Borgen,Norrehedsskolan,Planteringsvägen 139 i Helsingborg)

Tävlingsledare under helgen är: Magnus Jarbo,070-4324362, Jesper Johansson,0708-126818 samt uldis Martinovs 0708-640430

Tävlingen spelas under aktuell lördag och söndag.

Samtliga spelare som blir berörda av justering av sina starttider lördag på grund av dispenser enligt nedan kommer även att kontaktas via telefon/eller mejl då inte alla har Facebook.

Dispenser avseende senarelagd starttid lämnas endast till spelare som har restid med bil överstigande 2 timmar.

Startavgiften (600 kr) för Elitspelare samt (400 kr)för övriga, betalas vid ankomst till tävlingsledaren.

Observera att all kommunikation till arrangerande klubb gällande eventet måste ske direkt till berörda tävlingsledare och inte via Facebook eller Carambole i Sverige.

Varmt välkomna till (BK Borgen,Elit nr.7 kl 10.00(09.00 om deltagarantalet överstiger 18 spelare) den 21 mars 2020.

Schedule

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment