Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 24, 2020

SPT250 R9 9-ball Karlskoga

9-Ball
Tack för din anmälan till SPT 250 i Karlskoga. Om du inte redan gjort det - Vänligen uppdatera din cuescoreprofil med foto samt vilken förening du representerar.
Tack för din anmälan till SPT 250 i Karlskoga. Om du inte redan gjort det - Vänligen uppdatera din cuescoreprofil med foto samt vilken förening du representerar.

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Machael Yousif
Stockholms Biljardsällskap
6 (6/0) 45 (36/9)
80%
250
2 Daniel Thornell
Skaraborgs BK
6 (5/1) 44 (30/14)
68%
200
3 Tomas Karlsson
Skaraborgs BK
5 (4/1) 42 (27/15)
64%
150
3 Peter Bäckman
5 (4/1) 43 (26/17)
60%
150
5 Rickard Hedgårds
Borlänge Biljardklubb
5 (3/2) 43 (22/21)
51%
125
5 Mikael Karlsson
Norrköping Billiards Club
4 (3/1) 34 (20/14)
59%
125
5 Bahaeddin Dada
5 (3/2) 43 (22/21)
51%
125
5 Leif Bohman
Kristinehamns Biljardklubb
4 (3/1) 38 (20/18)
53%
125
9 Andreas Lagemyr
Old Fellows Billiard Club
3 (2/1) 28 (16/12)
57%
100
Show more
9 Morgan Palmborg
Biljardklubben Söder
4 (2/2) 30 (16/14)
53%
100
9 Walter Laikre
Stockholms Biljardsällskap
4 (2/2) 33 (18/15)
55%
100
9 Fredrik Lindblom
Biljardklubben Stars - Laxå
3 (1/2) 25 (9/16)
36%
100
9 Edin Karadza
Norrköping Billiards Club
4 (2/2) 26 (14/12)
54%
100
9 Henrik Wernersson
4 (2/2) 30 (17/13)
57%
100
9 Stipo Jozic
Biljardklubben Stöten
3 (2/1) 28 (14/14)
50%
100
9 Anders Johansson
5 (3/2) 39 (21/18)
54%
100
17 Tomas Svensson
Borlänge Biljardklubb
3 (1/2) 24 (9/15)
38%
75
17 Jouni Koivumaa
Borlänge Biljardklubb
3 (1/2) 27 (13/14)
48%
75
17 Agneta Planeskog
Biljardklubben Söder
3 (1/2) 21 (10/11)
48%
75
17 Peter Gustafson
Biljardklubben Stars - Laxå
3 (1/2) 22 (7/15)
32%
75
17 Hugo Barthelson
Karlskoga Biljardklubb
3 (1/2) 25 (10/15)
40%
75
17 Alexander Blomqvist
4 (2/2) 35 (17/18)
49%
75
17 Daniel Rolen
3 (1/2) 28 (12/16)
43%
75
17 Hans Persson
2 (0/2) 12 (1/11)
8%
75
25 Jörgen Edström
Old Fellows Billiard Club
2 (0/2) 15 (4/11)
27%
75
25 John Ekholm
2 (0/2) 14 (3/11)
21%
75
25 Johan Gabrielsson
Biljardklubben Stars - Laxå
2 (0/2) 14 (3/11)
21%
75
25 Håkan Karlsson
Kristinehamns Biljardklubb
2 (0/2) 17 (6/11)
35%
75
25 Peder Brunstedt
Biljardklubben Stöten
2 (0/2) 18 (7/11)
39%
75
25 Håkan Byh
Biljardklubben Stöten
2 (0/2) 17 (6/11)
35%
75
25 Patrik Nyström
2 (0/2) 19 (8/11)
42%
75
33 Chris Strömsrud
2 (0/2) 13 (2/11)
15%
50
999 Martin Yousif
Stockholms Biljardsällskap
0 (0/0) 0 (0/0)
0%
0
Entry deadline Oct 18, 2020, 11:59 PM (local time)
Starts Oct 24, 2020, 10:00 AM (local time)
Format Double to Single elimination (33 Participants)
Race to 6
Handicap No handicap
Dresscode
Rankings Swedish Pool Tour and Swedish Pool Tour 2021
Organizer Svenska Biljardförbundet and Biljardklubben Örnen
Contact Anders Sannemo
More info
På grund av rådande restriktioner gällande tävlingsverksamhet under corona-pandemin behöver Poolkommittén och arrangörerna planera tävlingarna på ett annorlunda sätt. För bättre framförhållning kommer därför sista anmälan under höstsäsongen 2020 att flyttas till söndagen innan tävlingsstart, kl 24.00. Reglerna för behörighet att delta är de samma som tidigare under säsongen.

Avanmälan på grund av corona kommer inte att bestraffas så länge det görs innan tävlingsstart. Avanmälan på grund av annan sjukdom eller annan orsak skall om möjligt göras innan lottning för tävlingen lagts upp, annars innan tävlingsstart. Görs ingen giltig avanmälan kommer föreningen att få en faktura för spelarens startavgift.Spelare som redan använder CueScore ska använda sitt konto för att anmäla sig till tävling.

Spelare som saknar CueScore-konto måste registrera sig för att kunna anmäla sig till tävling.

Notera att det kan finnas dubbletter, dvs. att ditt namn redan finns i systemet utan att du har inloggningsuppgifter. Klicka då på "Gör anspråk på denna profil" och följ instruktionerna.

För övrig information såsom startavgifter, priser, berättigad att delta osv, se Nationella Tävlingsbestämmelserna för Pool på www.biljardforbundet.se

http://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet/dokument/regler/nationella-poolbestammelser-2018-07-01.pdf

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 6
1   
Sweden
Walter Laikre
Walk Over
 
2   
Sweden
Anders Johansson
Sweden
Alexander Blomqvist
Sat 09:54  Table 1
3   
Sweden
Mikael Karlsson
Walk Over
 
4   
Walk Over
Sweden
Johan Gabrielsson
 
5   
Sweden
Tomas Karlsson
Walk Over
 
6   
Walk Over
Sweden
John Ekholm
 
7   
Sweden
Morgan Palmborg
Walk Over
 
8   
Walk Over
Sweden
Bahaeddin Dada
 
9   
Sweden
Tomas Svensson
Walk Over
 
10   
Walk Over
Sweden
Henrik Wernersson
 
11   
Sweden
Andreas Lagemyr
Walk Over
 
12   
Walk Over
Sweden
Håkan Karlsson
 
13   
Sweden
Daniel Thornell
Walk Over
 
14   
Walk Over
Sweden
Edin Karadza
 
15   
Sweden
Jörgen Edström
Walk Over
 
16   
Walk Over
Sweden
Peter Gustafson
 
17   
Sweden
Rickard Hedgårds
Walk Over
 
18   
Walk Over
Sweden
Hugo Barthelson
 
19   
Sweden
Peter Bäckman
Walk Over
 
20   
Walk Over
Sweden
Håkan Byh
 
21   
Sweden
Leif Bohman
Walk Over
 
22   
Walk Over
Sweden
Patrik Nyström
 
23   
Sweden
Daniel Rolen
Walk Over
 
24   
Walk Over
Sweden
Jouni Koivumaa
 
25   
Sweden
Machael Yousif
Walk Over
 
26   
Walk Over
Sweden
Hans Persson
 
27   
Sweden
Martin Yousif
Walk Over
 
28   
Walk Over
Sweden
Fredrik Lindblom
 
29   
Sweden
Stipo Jozic
Walk Over
 
30   
Walk Over
Sweden
Peder Brunstedt
 
31   
Sweden
Chris Strömsrud
Walk Over
 
32   
Walk Over
Sweden
Agneta Planeskog
 

Winner round 1

Race to 6
33   
Sweden
Walter Laikre
Sweden
Alexander Blomqvist
Sat 10:35  Table 1
34   
Sweden
Mikael Karlsson
Sweden
Johan Gabrielsson
Sat 09:54  Table 2
35   
Sweden
Tomas Karlsson
Sweden
John Ekholm
Sat 09:54  Table 3
36   
Sweden
Morgan Palmborg
Sweden
Bahaeddin Dada
Sat 09:54  Table 4
37   
Sweden
Tomas Svensson
Sweden
Henrik Wernersson
Sat 09:54  Table 5
38   
Sweden
Andreas Lagemyr
Sweden
Håkan Karlsson
Sat 10:40  Table 5
39   
Sweden
Daniel Thornell
Sweden
Edin Karadza
Sat 10:23  Table 2
40   
Sweden
Jörgen Edström
Sweden
Peter Gustafson
Sat 10:53  Table 3
41   
Sweden
Rickard Hedgårds
Sweden
Hugo Barthelson
Sat 11:04  Table 4
42   
Sweden
Peter Bäckman
Sweden
Håkan Byh
Sat 11:40  Table 5
43   
Sweden
Leif Bohman
Sweden
Patrik Nyström
Sat 11:09  Table 2
44   
Sweden
Daniel Rolen
Sweden
Jouni Koivumaa
Sat 11:55  Table 1
45   
Sweden
Machael Yousif
Sweden
Hans Persson
Sat 12:04  Table 4
46   
Sweden
Martin Yousif
Sweden
Fredrik Lindblom
Sat 11:31 
47   
Sweden
Stipo Jozic
Sweden
Peder Brunstedt
Sat 12:11  Table 3
48   
Sweden
Chris Strömsrud
Sweden
Agneta Planeskog
Sat 12:35  Table 5

Loser round 1

Race to 5
49   
Walk Over
Sweden
Anders Johansson
 
50   
Walk Over
Walk Over
 
51   
Walk Over
Walk Over
 
52   
Walk Over
Walk Over
 
53   
Walk Over
Walk Over
 
54   
Walk Over
Walk Over
 
55   
Walk Over
Walk Over
 
56   
Walk Over
Walk Over
 
57   
Walk Over
Walk Over
 
58   
Walk Over
Walk Over
 
59   
Walk Over
Walk Over
 
60   
Walk Over
Walk Over
 
61   
Walk Over
Walk Over
 
62   
Walk Over
Walk Over
 
63   
Walk Over
Walk Over
 
64   
Walk Over
Walk Over
 

Loser round 2

Race to 5
65   
Sweden
Anders Johansson
Sweden
Chris Strömsrud
Sat 13:20  Table 5
66   
Walk Over
Sweden
Peder Brunstedt
 
67   
Walk Over
Sweden
Martin Yousif
 
68   
Walk Over
Sweden
Hans Persson
 
69   
Walk Over
Sweden
Jouni Koivumaa
 
70   
Walk Over
Sweden
Patrik Nyström
 
71   
Walk Over
Sweden
Håkan Byh
 
72   
Walk Over
Sweden
Rickard Hedgårds
 
73   
Walk Over
Sweden
Jörgen Edström
 
74   
Walk Over
Sweden
Edin Karadza
 
75   
Walk Over
Sweden
Håkan Karlsson
 
76   
Walk Over
Sweden
Tomas Svensson
 
77   
Walk Over
Sweden
Morgan Palmborg
 
78   
Walk Over
Sweden
John Ekholm
 
79   
Walk Over
Sweden
Johan Gabrielsson
 
80   
Walk Over
Sweden
Walter Laikre
 

Winners qualification

Race to 6
81   
Sweden
Alexander Blomqvist
Sweden
Mikael Karlsson
Sat 12:40  Table 4
82   
Sweden
Tomas Karlsson
Sweden
Bahaeddin Dada
Sat 12:44  Table 2
83   
Sweden
Henrik Wernersson
Sweden
Andreas Lagemyr
Sat 12:58  Table 1
84   
Sweden
Daniel Thornell
Sweden
Peter Gustafson
Sat 12:58  Table 3
85   
Sweden
Hugo Barthelson
Sweden
Peter Bäckman
Sat 13:45  Table 3
86   
Sweden
Leif Bohman
Sweden
Daniel Rolen
Sat 13:51  Table 2
87   
Sweden
Machael Yousif
Sweden
Fredrik Lindblom
Sat 13:51  Table 4
88   
Sweden
Stipo Jozic
Sweden
Agneta Planeskog
Sat 13:59  Table 5

Loser round 3

Race to 5
89   
Sweden
Anders Johansson
Sweden
Peder Brunstedt
Sat 14:27  Table 1
90   
Sweden
Martin Yousif
Sweden
Hans Persson
Sat 16:00 
91   
Sweden
Jouni Koivumaa
Sweden
Patrik Nyström
Sat 14:28  Table 4
92   
Sweden
Håkan Byh
Sweden
Rickard Hedgårds
Sat 14:37  Table 3
93   
Sweden
Jörgen Edström
Sweden
Edin Karadza
Sat 14:48  Table 5
94   
Sweden
Håkan Karlsson
Sweden
Tomas Svensson
Sat 15:04  Table 2
95   
Sweden
Morgan Palmborg
Sweden
John Ekholm
Sat 15:09  Table 1
96   
Sweden
Johan Gabrielsson
Sweden
Walter Laikre
Sat 15:20  Table 4

Losers qualification

Race to 5
97   
Sweden
Anders Johansson
Sweden
Peter Gustafson
Sat 15:31  Table 5
98   
Sweden
Hans Persson
Sweden
Henrik Wernersson
Sat 15:39  Table 3
99   
Sweden
Jouni Koivumaa
Sweden
Bahaeddin Dada
Sat 15:55  Table 1
100   
Sweden
Rickard Hedgårds
Sweden
Alexander Blomqvist
Sat 16:02  Table 2
101   
Sweden
Edin Karadza
Sweden
Agneta Planeskog
Sat 16:04  Table 5
102   
Sweden
Tomas Svensson
Sweden
Fredrik Lindblom
Sat 16:25  Table 3
103   
Sweden
Morgan Palmborg
Sweden
Daniel Rolen
Sat 16:08  Table 4
104   
Sweden
Walter Laikre
Sweden
Hugo Barthelson
Sat 16:37  Table 5

Last sixteen

Race to 6
105   
Sweden
Mikael Karlsson
Sweden
Fredrik Lindblom
Sat 18:16  Table 4
106   
Sweden
Tomas Karlsson
Sweden
Walter Laikre
Sat 18:15  Table 3
107   
Sweden
Andreas Lagemyr
Sweden
Rickard Hedgårds
Sat 18:06  Table 2
108   
Sweden
Daniel Thornell
Sweden
Henrik Wernersson
Sat 17:57  Table 5
109   
Sweden
Peter Bäckman
Sweden
Edin Karadza
Sat 17:57  Table 4
110   
Sweden
Leif Bohman
Sweden
Morgan Palmborg
Sat 17:57  Table 3
111   
Sweden
Machael Yousif
Sweden
Anders Johansson
Sat 17:57  Table 1
112   
Sweden
Stipo Jozic
Sweden
Bahaeddin Dada
Sat 17:57  Table 2

Quarter final

Race to 6
113   
Sweden
Mikael Karlsson
Sweden
Tomas Karlsson
Sat 19:23  Table 2
114   
Sweden
Rickard Hedgårds
Sweden
Daniel Thornell
Sat 19:02  Table 2
115   
Sweden
Peter Bäckman
Sweden
Leif Bohman
Sat 18:29  Table 5
116   
Sweden
Machael Yousif
Sweden
Bahaeddin Dada
Sat 18:34  Table 1

Semi final

Race to 6
117   
Sweden
Tomas Karlsson
Sweden
Daniel Thornell
Sat 20:16  Table 2
118   
Sweden
Peter Bäckman
Sweden
Machael Yousif
Sat 19:36  Table 3

Final

Race to 6
119   
Sweden
Daniel Thornell
Sweden
Machael Yousif
Sat 21:44 

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants