Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

February 5, 2023

Relax Biliard CUP 02 2023

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Johny Kovalčik
7 (6/1) 30 (23/7)
77%
250
2 Damir Vrljičak
7 (6/1) 29 (21/8)
72%
220
3 Ebrar Recepi
6 (3/3) 28 (13/15)
46%
200
3 Samuel JR Szunyog
6 (4/2) 26 (14/12)
54%
200
5 Ján Olekšák
5 (3/2) 20 (10/10)
50%
180
5 Zdenko Zizi Zavadinka
5 (3/2) 22 (14/8)
64%
180
5 Adam Škulec
5 (3/2) 19 (12/7)
63%
180
5 Milos Ondejka
5 (3/2) 20 (11/9)
55%
180
9 Samuel Szunyog
4 (2/2) 19 (10/9)
53%
160
10 Martin Jozefiak
4 (1/3) 14 (3/11)
21%
160
10 Miroslav Cibere
4 (1/3) 14 (5/9)
36%
160
10 Matus Sedlak
4 (2/2) 16 (8/8)
50%
160
13 Tomáš Vasko
4 (0/4) 16 (4/12)
25%
140
13 Martin Nemky
4 (0/4) 13 (1/12)
8%
140
13 Tomáš Čopko
4 (0/4) 12 (0/12)
0%
140
Starts Feb 5, 2023, 3:00 PM (local time)
Format Round robin (15 Participants)
Race to 3
Handicap No handicap
Rankings Relax Biliard CUP 2023
Organizer BC Relax
Contact Zdenko Zizi Zavadinka (relaxbiliard@gmail.com, +421949300326)
More info
12€ štartovné - bez občerstvenia
- turnaj beží na platforme Cuescore, takže každý hráč musí byť v systéme zaregistrovaný a prihlásený do turnaja.
- prípade, že tak neviete spraviť sami (registrácia alebo prihlásenie do turnaja) je potrebné prísť o 15 minút skôr a zaregistrujeme vás na mieste - pomôžeme s registráciou.

- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 15:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 15:00, bude z turnaja odhlásený.
- prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS*** a následne NASADENÝ do KO)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Damir Vrljičak 4 4 0 0 12 3 9 0 0 0 0.8 4
2 Samuel JR Szunyog 4 3 0 1 10 5 5 0 0 0 0.667 3
3 Samuel Szunyog 4 2 0 2 10 9 1 0 0 0 0.526 2
4 Miroslav Cibere 4 1 0 3 5 9 -4 0 0 0 0.357 1
5 Martin Nemky 4 0 0 4 1 12 -11 0 0 0 0.077 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zdenko Zizi Zavadinka 4 3 0 1 11 4 7 0 0 0 0.733 3
2 Adam Škulec 4 3 0 1 9 3 6 0 0 0 0.75 3
3 Ján Olekšák 4 3 0 1 9 6 3 0 0 0 0.6 3
4 Martin Jozefiak 4 1 0 3 3 11 -8 0 0 0 0.214 1
5 Tomáš Vasko 4 0 0 4 4 12 -8 0 0 0 0.25 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Milos Ondejka 4 3 0 1 11 5 6 0 0 0 0.688 3
2 Johny Kovalčik 4 3 0 1 11 6 5 0 0 0 0.647 3
3 Ebrar Recepi 4 2 0 2 9 8 1 0 0 0 0.529 2
4 Matus Sedlak 4 2 0 2 8 8 0 0 0 0 0.5 2
5 Tomáš Čopko 4 0 0 4 0 12 -12 0 0 0 0 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 3
1-A   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Martin Nemky
Sun 15:08  Table 1
2-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 15:52  Table 5
3-B   
Slovakia
Martin Jozefiak
Slovakia
Adam Škulec
Sun 15:08  Table 2
4-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 15:08  Table 4
5-C   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 17:31  Table 4
6-C   
Milos Ondejka
Matus Sedlak
Sun 15:08  Table 6

Round 2

Race to 3
7-A   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 16:30  Table 5
8-A   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 15:51  Table 1
9-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 15:48  Table 4
10-B   
Slovakia
Martin Jozefiak
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 15:47  Table 2
11-C   
Slovakia
Johny Kovalčik
Matus Sedlak
Sun 15:37  Table 6
12-C   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Tomáš Čopko
Sun 17:06  Table 4

Round 3

Race to 3
13-A   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 15:19  Table 5
14-A   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 17:03  Table 5
15-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 16:28  Table 6
16-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 16:29  Table 2
17-C   
Matus Sedlak
Slovakia
Tomáš Čopko
Sun 16:29  Table 4
18-C   
Slovakia
Johny Kovalčik
Milos Ondejka
Sun 16:37  Table 1

Round 4

Race to 3
19-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 17:24  Table 1
20-A   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 17:05  Table 2
21-B   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 17:41  Table 5
22-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Martin Jozefiak
Sun 17:06  Table 6
23-C   
Slovakia
Tomáš Čopko
Milos Ondejka
Sun 17:50  Table 1
24-C   
Matus Sedlak
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 17:51  Table 4

Round 5

Race to 3
25-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 17:55  Table 2
26-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Martin Nemky
Sun 18:17  Table 5
27-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Martin Jozefiak
Sun 18:29  Table 2
28-B   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Adam Škulec
Sun 18:21  Table 1
29-C   
Milos Ondejka
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 18:28  Table 4
30-C   
Slovakia
Tomáš Čopko
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 16:08  Table 6

Quarter final

Race to 4
31   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 19:18  Table 1
32   
Slovakia
Adam Škulec
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 19:18  Table 2
33   
Milos Ondejka
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 19:18  Table 4
34   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 19:18  Table 5

Semi final

Race to 4
35   
Slovakia
Damir Vrljičak
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 20:34  Table 1
36   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 20:11  Table 4

Final

Race to 4
37   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 21:04  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants