Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

December 4, 2022

BC Relax CUP 17 2021-22

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Damir Vrljičak
8 (7/1) 36 (24/12)
67%
250
2 Johny Kovalčik
8 (7/1) 34 (24/10)
71%
220
3 Tomas Jusko
6 (5/1) 28 (18/10)
64%
200
3 Samuel Szunyog
6 (3/3) 27 (15/12)
56%
200
5 Adam Škulec
5 (3/2) 25 (13/12)
52%
180
5 Maroš Šeminský
6 (3/3) 22 (11/11)
50%
180
5 Milos Ondejka
5 (4/1) 20 (14/6)
70%
180
5 Samuel JR Szunyog
6 (3/3) 27 (15/12)
56%
180
9 Richard Haupt
4 (2/2) 18 (9/9)
50%
160
Show more
9 Peter Varhoľák
4 (2/2) 17 (7/10)
41%
160
9 Ján Furjész
5 (3/2) 16 (9/7)
56%
160
9 Miroslav Cibere
5 (3/2) 18 (10/8)
56%
160
13 Ján Olekšák
5 (2/3) 18 (9/9)
50%
140
13 Zdenko Zizi Zavadinka
5 (3/2) 20 (10/10)
50%
1
13 Juraj Talian
4 (2/2) 16 (6/10)
38%
140
13 Valér Cejkovský
4 (1/3) 18 (9/9)
50%
140
17 Martin Nemky
4 (0/4) 16 (4/12)
25%
130
17 Matus Sedlak
4 (0/4) 16 (4/12)
25%
130
17 Ebrar Recepi
5 (2/3) 21 (11/10)
52%
130
17 Lukas Sabovik
5 (2/3) 17 (7/10)
41%
130
21 Tomáš Vasko
5 (0/5) 16 (1/15)
6%
120
21 Martin Vranovský
5 (0/5) 16 (1/15)
6%
120
Starts Dec 4, 2022, 3:00 PM (local time)
Format Round robin (22 Participants)
Race to 3
Handicap No handicap
Rankings BC Relax CUP 2021-22
Organizer BC Relax
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 15:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 15:00, bude z turnaja odhlásený
- nových hráčov sa pokúsime zaregistrovať u nás... snažiť sa prísť do 14:45

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Video / Livestream

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Tomas Jusko 4 4 0 0 12 3 9 0 0 0 0.8 4
2 Adam Škulec 4 3 0 1 10 8 2 0 0 0 0.556 3
3 Peter Varhoľák 4 2 0 2 7 10 -3 0 0 0 0.412 2
4 Valér Cejkovský 4 1 0 3 9 9 0 0 0 0 0.5 1
5 Martin Nemky 4 0 0 4 4 12 -8 0 0 0 0.25 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Damir Vrljičak 5 4 0 1 12 5 7 0 0 0 0.706 4
2 Samuel JR Szunyog 5 3 0 2 12 8 4 0 0 0 0.6 3
3 Ján Furjész 5 3 0 2 9 7 2 0 0 0 0.563 3
4 Zdenko Zizi Zavadinka 5 3 0 2 10 10 0 0 0 0 0.5 3
5 Ebrar Recepi 5 2 0 3 11 10 1 0 0 0 0.524 2
6 Tomáš Vasko 5 0 0 5 1 15 -14 0 0 0 0.063 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Johny Kovalčik 5 5 0 0 15 3 12 1 0 0 0.833 5
2 Maroš Šeminský 5 3 0 2 10 7 3 0 0 0 0.588 3
3 Miroslav Cibere 5 3 0 2 10 8 2 0 0 0 0.556 3
4 Ján Olekšák 5 2 0 3 9 9 0 0 0 0 0.5 2
5 Lukas Sabovik 5 2 0 3 7 10 -3 0 0 0 0.412 2
6 Martin Vranovský 5 0 0 5 1 15 -14 0 0 0 0.063 0
Group D Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Milos Ondejka 4 4 0 0 12 2 10 0 0 0 0.857 4
2 Samuel Szunyog 4 2 0 2 8 6 2 0 0 0 0.571 2
3 Richard Haupt 4 2 0 2 9 9 0 0 0 0 0.5 2
4 Juraj Talian 4 2 0 2 6 10 -4 0 0 0 0.375 2
5 Matus Sedlak 4 0 0 4 4 12 -8 0 0 0 0.25 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 3
1-A   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 15:13  Table 1
2-A   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 15:13  Table 2
3-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 15:13  Table 3
4-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Ján Furjész
Sun 15:13  Table 4
5-B   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 15:48  Table 6
6-C   
Maroš Šeminský
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 15:14  Table 6
7-C   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 15:22  Table 5
8-C   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Lukas Sabovik
Sun 15:37  Table 4
9-D   
South Africa
Richard Haupt
Milos Ondejka
Sun 15:54  Table 1
10-D   
Matus Sedlak
Slovakia
Juraj Talian
Sun 15:59  Table 5

Round 2

Race to 3
11-A   
Slovakia
Valér Cejkovský
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 16:04  Table 2
12-A   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 16:09  Table 4
13-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Ján Furjész
Sun 16:09  Table 6
14-B   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 16:26  Table 6
15-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 16:34  Table 5
16-C   
Maroš Šeminský
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 16:43  Table 3
17-C   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Lukas Sabovik
Sun 16:43  Table 1
18-C   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Martin Vranovský
Sun 16:47  Table 4
19-D   
Milos Ondejka
Slovakia
Juraj Talian
Sun 17:05  Table 5
20-D   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 17:12  Table 6

Round 3

Race to 3
21-A   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 17:18  Table 2
22-A   
Slovakia
Valér Cejkovský
Slovakia
Martin Nemky
Sun 17:18  Table 4
23-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 17:32  Table 5
24-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 17:13  Table 1
25-B   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 17:43  Table 1
26-C   
Maroš Šeminský
Slovakia
Lukas Sabovik
Sun 17:57  Table 4
27-C   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Martin Vranovský
Sun 17:53  Table 2
28-C   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 17:55  Table 6
29-D   
Slovakia
Juraj Talian
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 17:57  Table 5
30-D   
Milos Ondejka
Matus Sedlak
Sun 18:10  Table 1

Round 4

Race to 3
31-A   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Martin Nemky
Sun 18:25  Table 2
32-A   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Adam Škulec
Sun 18:25  Table 6
33-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 18:26  Table 5
34-B   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 18:39  Table 1
35-B   
Slovakia
Ján Furjész
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 18:41  Table 4
36-C   
Maroš Šeminský
Slovakia
Martin Vranovský
Sun 18:47  Table 2
37-C   
Slovakia
Lukas Sabovik
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 18:51  Table 5
38-C   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 19:02  Table 4
39-D   
Slovakia
Samuel Szunyog
Matus Sedlak
Sun 19:02  Table 6
40-D   
Slovakia
Juraj Talian
South Africa
Richard Haupt
Sun 19:11  Table 1

Round 5

Race to 3
41-A   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Adam Škulec
Sun 19:17  Table 2
42-A   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 19:25  Table 5
43-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 19:43  Table 2
44-B   
Slovakia
Damir Vrljičak
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 19:48  Table 1
45-B   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Ján Furjész
Sun 19:27  Table 6
46-C   
Maroš Šeminský
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 19:53  Table 6
47-C   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Sun 20:05  Table 4
48-C   
Slovakia
Lukas Sabovik
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 20:02  Table 2
49-D   
Matus Sedlak
South Africa
Richard Haupt
Sun 20:19  Table 5
50-D   
Slovakia
Samuel Szunyog
Milos Ondejka
Sun 19:28  Table 4

Quarter final

Race to 4
51   
Milos Ondejka
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 20:58  Table 1
52   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 20:58  Table 2
53   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Adam Škulec
R2
Sun 20:58  Table 4
54   
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Maroš Šeminský
Sun 20:58  Table 5

Semi final

Race to 4
55   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 21:53  Table 1
56   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 22:05  Table 4

Final

Race to 4
57   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 23:14  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants