Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

May 4, 2024

Východoslovenský Biliardový Pohár 2024 - 05

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Slovakia Michal Frank ml.
8 (8/0) 38 (33/5)
87%
250
2 Poland Grzegorz Bednarek
8 (6/2) 50 (27/23)
54%
220
3 Slovakia Peter Bobola
7 (4/3) 41 (24/17)
59%
200
3 Slovakia Zdenko Zizi Zavadinka
7 (3/4) 37 (19/18)
51%
200
5 Slovakia Fero Malanik
6 (4/2) 34 (19/15)
56%
180
5 Slovakia Ján Furjész
6 (5/1) 30 (24/6)
80%
180
5 Poland Arkadiusz Gazda
6 (4/2) 34 (18/16)
53%
180
5 Slovakia Adam Škulec
6 (4/2) 38 (22/16)
58%
180
9 Slovakia Peter Lukáč
5 (3/2) 30 (14/16)
47%
160
Show more
10 Poland Rafał Słowik
5 (2/3) 24 (11/13)
46%
160
10 Slovakia Rastislav Blaško
5 (2/3) 30 (16/14)
53%
160
10 Slovakia Zoltán Lukács
5 (2/3) 30 (16/14)
53%
160
13 Slovakia Peter Baran
5 (2/3) 28 (13/15)
46%
140
13 Slovakia Ladislav Vojs
5 (2/3) 28 (12/16)
43%
140
13 Slovakia Alexander Bobola
5 (1/4) 25 (7/18)
28%
140
16 Slovakia Adam Fečo
5 (0/5) 24 (3/21)
13%
140
16 Slovakia Anton Biško
5 (0/5) 28 (7/21)
25%
140
16 Slovakia František Biľ
5 (0/5) 21 (0/21)
0%
140
Starts May 4, 2024, 9:00 AM (local time)
Organizer BC Relax
Contact Fero Malanik (0907231694)
Rankings V.Bil.Pohár 2024
Format Round robin (18 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
More info
Obmedzenie 30 hráčov !!! /max 6 skupin po 5 hr/
štartovné 14€
- turnaj beží na platforme Cuescore, takže každý hráč musí byť v systéme zaregistrovaný a prihlásený do turnaja.
- prípade, že tak neviete spraviť sami (registrácia alebo prihlásenie do turnaja) je potrebné prísť o 15 minút skôr a zaregistrujeme vás na mieste - pomôžeme s registráciou.

- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 9:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 9:00, bude z turnaja odhlásený
- prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hlavný rozhodca môže určiť ku každému (aj začatému) zápasu časového rozhodcu*****
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia ******)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč nenastúpi včas na viac ako 1 zápas, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 a 6
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 a 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5-8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- NASADENIE 6=z6, 7=z8, 8=z2
---- postupujú hráči z pozícií 9,10
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 11 až 15
---- postupujú hráči 11,12,13,14,15
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- NASADENIE 7=z8, 8=z2
---- postupujú hráči z pozícií 9,10,11,12
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 13 až 19
---- postupujú hráči 13,14,15,16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- NASADENIE 8=z2
---- postupujú hráči z pozícií 9,10,11,12,13,14
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 15 až 21
---- postupujú hráči 15,16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 9 až 16
---- postupujú hráči z pozícií 9 až 16
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 9-16 /karty 1-8/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné
***** časový rozhodca može byť hociktorý nehrajúci účastník turnaja, ktorý ovláda základné pravidlá hry
časový rozhodca musí prihliadať na okolnosti prebiehajúceho zápasu a upravovať čas na strk na ich základe (prihliadať a predĺžiť čas na strk napríklad ak niekto alebo niečo znemožňuje meranému hráčovy odohrať strk v limite)
****** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Ján Furjész 5 5 0 0 21 2 19 1 0 0 0.913 5
2 Arkadiusz Gazda 5 4 0 1 18 12 6 0 0 0 0.6 4
3 Zdenko Zizi Zavadinka 5 2 0 3 14 12 2 0 0 0 0.538 2
4 Rafał Słowik 5 2 0 3 11 13 -2 0 0 0 0.458 2
5 Ladislav Vojs 5 2 0 3 12 16 -4 0 0 0 0.429 2
6 František Biľ 5 0 0 5 0 21 -21 0 0 0 0 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Adam Škulec 5 4 0 1 20 12 8 0 0 0 0.625 4
2 Grzegorz Bednarek 5 4 0 1 19 15 4 0 0 0 0.559 4
3 Peter Bobola 5 3 0 2 19 13 6 0 0 0 0.594 3
4 Zoltán Lukács 5 2 0 3 16 14 2 0 0 0 0.533 2
5 Peter Baran 5 2 0 3 13 15 -2 0 0 0 0.464 2
6 Adam Fečo 5 0 0 5 3 21 -18 0 0 0 0.125 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Frank ml. 5 5 0 0 21 4 17 1 0 0 0.84 5
2 Fero Malanik 5 4 0 1 19 11 8 0 0 0 0.633 4
3 Peter Lukáč 5 3 0 2 14 16 -2 0 0 0 0.467 3
4 Rastislav Blaško 5 2 0 3 16 14 2 0 0 0 0.533 2
5 Alexander Bobola 5 1 0 4 7 18 -11 0 0 0 0.28 1
6 Anton Biško 5 0 0 5 7 21 -14 0 0 0 0.25 0

Schedule

BETA Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
1-A   
Poland
Arkadiusz Gazda
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 09:35  Table 1
2-A   
Poland
Rafał Słowik
Slovakia
Ján Furjész
Sat 09:35  Table 2
3-A   
Slovakia
František Biľ
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 09:35  Table 3
4-B   
Slovakia
Peter Bobola
Slovakia
Peter Baran
Sat 09:35  Table 4
5-B   
Slovakia
Adam Fečo
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 10:18  Table 3
6-B   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Adam Škulec
Sat 10:30  Table 2
7-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Peter Lukáč
Sat 10:38  Table 4
8-C   
Slovakia
Rastislav Blaško
Slovakia
Fero Malanik
Sat 11:06  Table 3
9-C   
Slovakia
Anton Biško
Slovakia
Alexander Bobola
Sat 11:25  Table 1

Round 2

Race to 4
10-A   
Poland
Arkadiusz Gazda
Slovakia
Ján Furjész
Sat 11:35  Table 4
11-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 11:45  Table 2
12-A   
Poland
Rafał Słowik
Slovakia
František Biľ
Sat 12:24  Table 4
13-B   
Slovakia
Peter Bobola
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 12:38  Table 2
14-B   
Slovakia
Peter Baran
Slovakia
Adam Škulec
Sat 12:49  Table 3
15-B   
Slovakia
Adam Fečo
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 13:19  Table 4
16-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
R1
Slovakia
Fero Malanik
Sat 13:38  Table 1
17-C   
Slovakia
Peter Lukáč
Slovakia
Alexander Bobola
Sat 13:40  Table 2
18-C   
Slovakia
Rastislav Blaško
Slovakia
Anton Biško
Sat 13:55  Table 3

Round 3

Race to 4
19-A   
Poland
Arkadiusz Gazda
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 14:16  Table 4
20-A   
Slovakia
Ján Furjész
R1
Slovakia
František Biľ
Sat 14:17  Table 1
21-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Poland
Rafał Słowik
Sat 14:51  Table 1
22-B   
Slovakia
Peter Bobola
Slovakia
Adam Škulec
Sat 14:54  Table 2
23-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 15:02  Table 3
24-B   
Slovakia
Peter Baran
Slovakia
Adam Fečo
Sat 15:09  Table 4
25-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Alexander Bobola
Sat 15:36  Table 1
26-C   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Anton Biško
Sat 15:52  Table 2
27-C   
Slovakia
Peter Lukáč
Slovakia
Rastislav Blaško
Sat 15:57  Table 4

Round 4

Race to 4
28-A   
Poland
Arkadiusz Gazda
Slovakia
František Biľ
Sat 16:04  Table 3
29-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Poland
Rafał Słowik
Sat 16:17  Table 1
30-A   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 16:43  Table 2
31-B   
Slovakia
Peter Bobola
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 16:50  Table 1
32-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Adam Fečo
Sat 16:52  Table 3
33-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Peter Baran
Sat 17:07  Table 2
34-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Anton Biško
Sat 17:32  Table 4
35-C   
Slovakia
Alexander Bobola
Slovakia
Rastislav Blaško
Sat 17:43  Table 3
36-C   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Peter Lukáč
Sat 17:54  Table 2

Round 5

Race to 4
37-A   
Poland
Arkadiusz Gazda
Poland
Rafał Słowik
Sat 17:56  Table 1
38-A   
Slovakia
František Biľ
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 18:04  Table 4
39-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Ján Furjész
Sat 18:42  Table 2
40-B   
Slovakia
Peter Bobola
Slovakia
Adam Fečo
Sat 18:48  Table 3
41-B   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Peter Baran
Sat 18:50  Table 4
42-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 19:13  Table 2
43-C   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Rastislav Blaško
Sat 19:23  Table 1
44-C   
Slovakia
Anton Biško
Slovakia
Peter Lukáč
Sat 19:25  Table 3
45-C   
Slovakia
Alexander Bobola
Slovakia
Fero Malanik
Sat 19:47  Table 4

Quarter final

Race to 4
46   
Slovakia
Ján Furjész
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 20:58  Table 1
47   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Peter Bobola
Sat 20:58  Table 2
48   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 21:00  Table 3
49   
Slovakia
Michal Frank ml.
Poland
Arkadiusz Gazda
Sat 20:58  Table 4

Semi final

Race to 4
50   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Peter Bobola
Sat 22:07  Table 2
51   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Michal Frank ml.
R1
Sat 21:47  Table 3

Final

Race to 4
52   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 22:44  Table 3

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants