Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 8, 2022

Východoslovenský Biliardový Pohár 2022/23 - 03

10-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Wojciech Matykiewicz
9 (9/0) 51 (38/13)
75%
250
2 Zoltán Lukács
9 (7/2) 52 (33/19)
63%
220
3 Zdenko Zizi Zavadinka
8 (6/2) 50 (30/20)
60%
200
3 Samuel Szunyog
8 (5/3) 44 (26/18)
59%
200
5 Ladislav Vojs
7 (4/3) 41 (22/19)
54%
180
5 Janči Palenčár
7 (3/4) 36 (16/20)
44%
180
5 Fero Malanik
7 (4/3) 35 (16/19)
46%
180
5 Ján Furjész
7 (3/4) 37 (16/21)
43%
180
9 Samuel JR Szunyog
6 (2/4) 33 (13/20)
39%
160
9 Alexander Škulec
6 (2/4) 34 (14/20)
41%
160
11 Monika Palenčárová
6 (1/5) 36 (15/21)
42%
160
11 Martin Vranovský
6 (1/5) 36 (13/23)
36%
160
13 Adam Škulec
6 (1/5) 34 (12/22)
35%
140
13 Robert Stoynov
6 (1/5) 35 (13/22)
37%
140
Starts Oct 8, 2022, 9:00 AM (local time)
Format Round robin (14 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Rankings Vych.Bil.Pohar 2022/23
Organizer BC Relax
Contact Samuel Szunyog (szunyog_samuel@vsdas.sk, +421915396013)
More info
POZOR OBMEDZENIE IBA NA 20 HRÁČOV
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 9:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 9:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia (podľa domáceho klubu)
- štartovné 10€

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Video / Livestream

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zdenko Zizi Zavadinka 6 5 0 1 22 12 10 0 0 0 0.647 5
2 Samuel Szunyog 6 4 0 2 19 13 6 0 0 0 0.594 4
3 Ladislav Vojs 6 4 0 2 19 15 4 0 0 0 0.559 4
4 Fero Malanik 6 4 0 2 16 15 1 0 0 0 0.516 4
5 Alexander Škulec 6 2 0 4 14 20 -6 0 0 0 0.412 2
6 Monika Palenčárová 6 1 0 5 15 21 -6 0 0 0 0.417 1
7 Robert Stoynov 6 1 0 5 13 22 -9 0 0 0 0.371 1
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Wojciech Matykiewicz 6 6 0 0 24 4 20 0 0 0 0.857 6
2 Zoltán Lukács 6 5 0 1 21 10 11 0 0 0 0.677 5
3 Ján Furjész 6 3 0 3 16 17 -1 0 0 0 0.485 3
4 Janči Palenčár 6 3 0 3 13 16 -3 0 0 0 0.448 3
5 Samuel JR Szunyog 6 2 0 4 13 20 -7 0 0 0 0.394 2
6 Martin Vranovský 6 1 0 5 13 23 -10 0 0 0 0.361 1
7 Adam Škulec 6 1 0 5 12 22 -10 0 0 0 0.353 1

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1-A   
Slovakia
Robert Stoynov
Slovakia
Fero Malanik
Sat 09:19  Table 1
2-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 09:19  Table 2
3-A   
Slovakia
Monika Palenčárová
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 09:19  Table 3
4-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 09:59  Table 2
5-B   
Slovakia
Janči Palenčár
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 10:11  Table 3
6-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Ján Furjész
Sat 10:17  Table 1

Round 2

Race to 4
7-A   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 10:35  Table 2
8-A   
Slovakia
Robert Stoynov
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 10:52  Table 1
9-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Samuel Szunyog
Sat 11:14  Table 3
10-B   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 11:19  Table 2
11-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Ján Furjész
Sat 11:37  Table 1
12-B   
Slovakia
Janči Palenčár
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 11:57  Table 2

Round 3

Race to 4
13-A   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 12:15  Table 1
14-A   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Samuel Szunyog
Sat 13:01  Table 3
15-A   
Slovakia
Robert Stoynov
Slovakia
Monika Palenčárová
  Table 3
16-B   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Ján Furjész
Sat 12:43  Table 2
17-B   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 12:43  Table 1
18-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Adam Škulec
Sat 13:17  Table 1

Round 4

Race to 4
19-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Samuel Szunyog
Sat 13:38  Table 3
20-A   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 13:30  Table 2
21-A   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 13:49  Table 1
22-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sat 14:17  Table 3
23-B   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Adam Škulec
Sat 14:24  Table 2
24-B   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 14:53  Table 3

Round 5

Race to 4
25-A   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Monika Palenčárová
Sat 14:30  Table 1
26-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 15:41  Table 3
27-A   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Robert Stoynov
Sat 15:28  Table 2
28-B   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Adam Škulec
Sat 15:34  Table 1
29-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 16:10  Table 3
30-B   
Slovakia
Martin Vranovský
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 16:13  Table 1

Round 6

Race to 4
31-A   
Slovakia
Monika Palenčárová
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 16:18  Table 2
32-A   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Robert Stoynov
Sat 16:50  Table 3
33-A   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Fero Malanik
Sat 16:52  Table 1
34-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 17:17  Table 2
35-B   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 17:30  Table 3
36-B   
Slovakia
Ján Furjész
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 17:31  Table 1

Round 7

Race to 4
37-A   
Slovakia
Ladislav Vojs
Slovakia
Robert Stoynov
Sat 17:43  Table 2
38-A   
Slovakia
Monika Palenčárová
Slovakia
Fero Malanik
Sat 17:57  Table 1
39-A   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Alexander Škulec
Sat 18:14  Table 3
40-B   
Slovakia
Janči Palenčár
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 18:44  Table 2
41-B   
Slovakia
Adam Škulec
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 18:22  Table 1
42-B   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Martin Vranovský
Sat 19:01  Table 1

Quarter final

Race to 4
43   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Ladislav Vojs
Sat 19:21  Table 3
44   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Fero Malanik
Sat 19:21  Table 2
45   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Ján Furjész
Sat 19:42  Table 1
46   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Janči Palenčár
Sat 19:53  Table 2

Semi final

Race to 5
47   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Samuel Szunyog
Sat 20:27  Table 1
48   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 20:40  Table 2

Final

Race to 5
49   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 21:41  Table 3

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants