Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

March 5, 2023

Relax Biliard CUP 03 2023

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Damir Vrljičak
7 (6/1) 35 (24/11)
69%
250
2 Miroslav Cibere
7 (4/3) 36 (20/16)
56%
220
3 Zdenko Zizi Zavadinka
6 (4/2) 32 (18/14)
56%
200
3 Milos Ondejka
6 (3/3) 29 (15/14)
52%
200
5 Tomáš Vasko
5 (3/2) 22 (13/9)
59%
180
5 Johny Kovalčik
5 (3/2) 24 (14/10)
58%
180
5 Juraj Talian
5 (3/2) 20 (10/10)
50%
180
5 Adam Škulec
5 (2/3) 25 (12/13)
48%
180
9 Matus Sedlak
4 (2/2) 14 (7/7)
50%
160
10 Ján Olekšák
4 (2/2) 15 (7/8)
47%
160
10 Ebrar Recepi
4 (2/2) 17 (7/10)
41%
160
10 Alexander Škulec
4 (2/2) 14 (6/8)
43%
160
13 Martin Nemky
4 (0/4) 14 (2/12)
14%
140
13 Matúš Paľo
4 (1/3) 15 (4/11)
27%
140
13 Valér Cejkovský
4 (0/4) 18 (6/12)
33%
140
Starts Mar 5, 2023, 3:00 PM (local time)
Format Round robin (15 Participants)
Race to 3
Handicap No handicap
Rankings Relax Biliard CUP 2023
Organizer BC Relax
Contact Zdenko Zizi Zavadinka (relaxbiliard@gmail.com, +421949300326)
More info
12€ štartovné - bez občerstvenia
- turnaj beží na platforme Cuescore, takže každý hráč musí byť v systéme zaregistrovaný a prihlásený do turnaja.
- prípade, že tak neviete spraviť sami (registrácia alebo prihlásenie do turnaja) je potrebné prísť o 15 minút skôr a zaregistrujeme vás na mieste - pomôžeme s registráciou.

- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 15:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 15:00, bude z turnaja odhlásený.
- prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS*** a následne NASADENÝ do KO)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Video / Livestream

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Damir Vrljičak 4 3 0 1 11 4 7 0 0 0 0.733 3
2 Milos Ondejka 4 2 0 2 8 7 1 0 0 0 0.533 2
3 Matus Sedlak 4 2 0 2 7 7 0 0 0 0 0.5 2
4 Ján Olekšák 4 2 0 2 7 8 -1 0 0 0 0.467 2
5 Matúš Paľo 4 1 0 3 4 11 -7 0 0 0 0.267 1
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Johny Kovalčik 4 3 0 1 11 6 5 3 0 0 0.647 3
2 Zdenko Zizi Zavadinka 4 3 0 1 11 7 4 0 0 0 0.611 3
3 Adam Škulec 4 2 0 2 9 9 0 1 0 0 0.5 2
4 Ebrar Recepi 4 2 0 2 7 10 -3 0 0 0 0.412 2
5 Valér Cejkovský 4 0 0 4 6 12 -6 0 0 0 0.333 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Tomáš Vasko 4 3 0 1 11 5 6 0 0 0 0.688 3
2 Juraj Talian 4 3 0 1 9 6 3 0 0 0 0.6 3
3 Miroslav Cibere 4 2 0 2 9 6 3 0 0 0 0.6 2
4 Alexander Škulec 4 2 0 2 6 8 -2 0 0 0 0.429 2
5 Martin Nemky 4 0 0 4 2 12 -10 0 0 0 0.143 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 3
1-A   
Matus Sedlak
Slovakia
Matúš Paľo
Sun 15:07  Table 1
2-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 15:07  Table 2
3-B   
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Slovakia
Adam Škulec
R1
Sun 15:07  Table 4
4-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 15:07  Table 5
5-C   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Martin Nemky
Sun 15:07  Table 6
6-C   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Juraj Talian
Sun 15:32  Table 6

Round 2

Race to 3
7-A   
Slovakia
Matúš Paľo
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 15:48  Table 1
8-A   
Matus Sedlak
Milos Ondejka
Sun 15:48  Table 5
9-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 15:57  Table 4
10-B   
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 15:40  Table 4
11-C   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Juraj Talian
Sun 16:06  Table 6
12-C   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 15:38  Table 2

Round 3

Race to 3
13-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Milos Ondejka
Sun 16:21  Table 5
14-A   
Slovakia
Matúš Paľo
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 16:15  Table 1
15-B   
Slovakia
Valér Cejkovský
Turkey
Ebrar Recepi
Sun 16:29  Table 4
16-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 16:36  Table 2
17-C   
Slovakia
Juraj Talian
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 16:36  Table 6
18-C   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 17:06  Table 6

Round 4

Race to 3
19-A   
Milos Ondejka
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 17:12  Table 1
20-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Matus Sedlak
Sun 17:12  Table 5
21-B   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 17:32  Table 4
22-B   
Slovakia
Valér Cejkovský
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Sun 17:33  Table 1
23-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 17:37  Table 6
24-C   
Slovakia
Juraj Talian
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 17:07  Table 2

Round 5

Race to 3
25-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Matus Sedlak
Sun 17:37  Table 2
26-A   
Milos Ondejka
Slovakia
Matúš Paľo
Sun 17:37  Table 5
27-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 18:05  Table 1
28-B   
Turkey
Ebrar Recepi
Slovakia
Adam Škulec
Sun 18:05  Table 4
29-C   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 18:06  Table 2
30-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Martin Nemky
Sun 18:06  Table 6

Quarter final

Race to 4
31   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Juraj Talian
Sun 18:50  Table 1
32   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Adam Škulec
Sun 18:50  Table 2
33   
Slovakia
Johny Kovalčik
Milos Ondejka
Sun 18:50  Table 4
34   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 18:50  Table 5

Semi final

Race to 4
35   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 19:52  Table 1
36   
Milos Ondejka
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 19:52  Table 2

Final

Race to 5
37   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 20:46  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants