Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

January 8, 2023

Relax Biliard CUP 01 2023

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Zdenko Zizi Zavadinka
8 (8/0) 40 (27/13)
68%
250
2 Zoltán Lukács
8 (7/1) 31 (24/7)
77%
220
3 Johny Kovalčik
7 (6/1) 32 (22/10)
69%
200
3 Lee Hannigan
7 (4/3) 29 (17/12)
59%
200
5 Richard Haupt
6 (3/3) 28 (13/15)
46%
180
5 Fero Malanik
6 (3/3) 29 (15/14)
52%
180
5 Valér Cejkovský
6 (4/2) 24 (13/11)
54%
180
5 Samuel JR Szunyog
6 (3/3) 29 (14/15)
48%
180
9 Milos Ondejka
5 (3/2) 23 (11/12)
48%
160
Show more
10 Ján Olekšák
5 (2/3) 20 (10/10)
50%
160
10 Adam Škulec
5 (2/3) 23 (12/11)
52%
160
10 Alexander Škulec
5 (2/3) 18 (8/10)
44%
160
13 Damir Vrljičak
5 (2/3) 19 (9/10)
47%
140
13 Miroslav Cibere
5 (2/3) 22 (9/13)
41%
140
13 Samuel Szunyog
5 (1/4) 19 (7/12)
37%
140
16 Tomáš Vasko
5 (0/5) 16 (1/15)
6%
140
16 Peter Varhoľák
5 (0/5) 20 (5/15)
25%
140
16 Martin Nemky
5 (0/5) 18 (3/15)
17%
140
Starts Jan 8, 2023, 3:00 PM (local time)
Format Round robin (18 Participants)
Race to 3
Handicap No handicap
Rankings Relax Biliard CUP 2023
Organizer BC Relax
Contact Zdenko Zizi Zavadinka (relaxbiliard@gmail.com, +421949300326)
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 15:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 15:00, bude z turnaja odhlásený
- nových hráčov sa pokúsime zaregistrovať u nás... snažiť sa prísť do 14:45

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS*** a následne NASADENÝ do KO)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Johny Kovalčik 5 5 0 0 15 3 12 2 0 0 0.833 5
2 Richard Haupt 5 3 0 2 13 11 2 0 0 0 0.542 3
3 Samuel JR Szunyog 5 3 0 2 11 11 0 1 0 0 0.5 3
4 Ján Olekšák 5 2 0 3 10 10 0 1 0 0 0.5 2
5 Miroslav Cibere 5 2 0 3 9 13 -4 0 0 0 0.409 2
6 Peter Varhoľák 5 0 0 5 5 15 -10 0 0 0 0.25 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zdenko Zizi Zavadinka 5 5 0 0 15 6 9 0 0 0 0.714 5
2 Lee Hannigan 5 3 0 2 11 8 3 0 0 0 0.579 3
3 Fero Malanik 5 3 0 2 12 10 2 0 0 0 0.545 3
4 Adam Škulec 5 2 0 3 12 11 1 0 0 0 0.522 2
5 Damir Vrljičak 5 2 0 3 9 10 -1 0 0 0 0.474 2
6 Tomáš Vasko 5 0 0 5 1 15 -14 0 0 0 0.063 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zoltán Lukács 5 5 0 0 15 1 14 0 0 0 0.938 5
2 Valér Cejkovský 5 4 0 1 13 7 6 0 0 0 0.65 4
3 Milos Ondejka 5 3 0 2 11 12 -1 0 0 0 0.478 3
4 Alexander Škulec 5 2 0 3 8 10 -2 0 0 0 0.444 2
5 Samuel Szunyog 5 1 0 4 7 12 -5 0 0 0 0.368 1
6 Martin Nemky 5 0 0 5 3 15 -12 0 0 0 0.167 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 3
1-A   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 15:08  Table 1
2-A   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 15:08  Table 2
3-A   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 15:08  Table 3
4-B   
Ireland
Lee Hannigan
Slovakia
Adam Škulec
Sun 15:08  Table 4
5-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 15:08  Table 5
6-B   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Fero Malanik
Sun 15:45  Table 2
7-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Milos Ondejka
Sun 15:13  Table 6
8-C   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Martin Nemky
Sun 15:43  Table 2
9-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 15:43  Table 4

Round 2

Race to 3
10-A   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 15:53  Table 1
11-A   
Slovakia
Ján Olekšák
R1
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 15:53  Table 3
12-A   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 16:05  Table 5
13-B   
Ireland
Lee Hannigan
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 15:51  Table 5
14-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Fero Malanik
Sun 16:11  Table 2
15-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 16:20  Table 4
16-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Martin Nemky
Sun 16:10  Table 6
17-C   
Milos Ondejka
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 16:22  Table 3
18-C   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 15:59  Table 4

Round 3

Race to 3
19-A   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 16:32  Table 1
20-A   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 16:38  Table 6
21-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 16:27  Table 5
22-B   
Ireland
Lee Hannigan
Slovakia
Fero Malanik
Sun 16:39  Table 2
23-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 16:39  Table 4
24-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 17:13  Table 2
25-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 17:44  Table 3
26-C   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 16:47  Table 5
27-C   
Milos Ondejka
Slovakia
Zoltán Lukács
Sun 17:43  Table 2

Round 4

Race to 3
28-A   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 17:35  Table 1
29-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Sun 17:35  Table 5
30-A   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 17:38  Table 4
31-B   
Ireland
Lee Hannigan
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 17:15  Table 4
32-B   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 17:46  Table 6
33-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Adam Škulec
Sun 18:03  Table 5
34-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 18:35  Table 1
35-C   
Slovakia
Valér Cejkovský
Slovakia
Zoltán Lukács
Sun 18:35  Table 4
36-C   
Slovakia
Martin Nemky
Milos Ondejka
Sun 18:09  Table 2

Round 5

Race to 3
37-A   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Sun 18:35  Table 5
38-A   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 18:35  Table 6
39-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
R1
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 19:00  Table 2
40-B   
Ireland
Lee Hannigan
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 18:10  Table 6
41-B   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Adam Škulec
Sun 19:00  Table 4
42-B   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 19:06  Table 1
43-C   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Zoltán Lukács
Sun 19:10  Table 5
44-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Milos Ondejka
Sun 19:27  Table 4
45-C   
Slovakia
Valér Cejkovský
Slovakia
Martin Nemky
Sun 19:10  Table 6

Quarter final

Race to 4
46   
Slovakia
Zoltán Lukács
South Africa
Richard Haupt
Sun 20:19  Table 1
47   
Slovakia
Valér Cejkovský
Ireland
Lee Hannigan
Sun 20:19  Table 2
48   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Fero Malanik
Sun 20:19  Table 4
49   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 20:19  Table 5

Semi final

Race to 4
50   
Slovakia
Zoltán Lukács
Ireland
Lee Hannigan
Sun 21:02  Table 1
51   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 21:18  Table 4

Final

Race to 4
52   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 21:54  Table 4

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants