Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

November 17, 2019

IV Turniej w Pool-Bilardzie z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołowa

9-Ball

Add players

Please wait...
Starts Nov 17, 2019, 9:30 AM (local time)
Format Round robin (0 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Contact arek maciol (dea104@wp.pl)
More info
KILKA INFORMACJI
1) Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:
- zapisanie się na listę startową prowadzoną na stronie www.cuescore.com lub w dniu turnieju do godz. 9:15; liczba miejsc ograniczona i wynosi 60 miejsc; O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń; W przypadku zwolnienia miejsca w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z listy rezerwowej. UWAGA! Nie mogą startować: medaliści Mistrzostw Polski w kategorii mężczyzn - nie dotyczy juniorów, oldboyów, amatorów (link: http://www.bilard-sport.pl/mp/medalisci.php?sezon=2018&akcja=Zobacz), zawodnicy z listy TOP 100 na rok 2019 - dostępnej na stronie PZBil (link: http://bilard-sport.pl/files/pliki/2019/Amator/lista_top_2019.pdf ) oraz zawodnicy Bilardowej Ekstraklasy w sezonie 2019 (link: http://www.bilard-sport.pl/liga/lista_startowa.php?turniej_id=715 )!!!
- uiszczenie opłaty startowej w dniu turnieju: 50zł / os.
2) Turnieje będą rozgrywane na co najmniej 12 stołach bilardowych 9-stopowych Dynamic II.
3) System rozgrywek: eliminacje w grupach + puchar; na przemienne rozbicie.
4) Dystans rozgrywek: min. do 4 wygranych w grupie, do 6 wygranych w pucharze.
5) Na każdym turnieju Organizator zapewnia:
- przy udziale co najmniej 32 uczestników puchary za miejsca 1-4 oraz nagrody rzeczowe (vouchery) za miejsca 1-8 o łącznej wartości 2000 zł (tj. 1m – 550zł, 2m – 350zł, 2x 3m – 250zł, 4x 5m – 150zł) + nagrody pieniężne (tylko w przypadku udziału co najmniej 40 zawodników – wówczas 240zł do podziału; od każdego następnego gracza – dodatkowo 30zł do puli nagród pieniężnych).
- talony na konsumpcję dla każdego uczestnika wart. 15 zł do zrealizowania w barze.
6) Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu turnieju.
7) Do klasyfikacji generalnej zaliczane są najlepsze wyniki z 3 turniejów.
8) Przy udziale w całym cyklu co najmniej 128 uczestników – puchar dla zwycięzcy cyklu grand
prix oraz nagrody rzeczowe (vouchery) za miejsca 1-3 o wartości 1000 zł (tj. 1m – 500zł, 2m –
300zł, 3m – 200zł).
9) Punktacja za miejsca indywidualne zostanie przedstawiona przez Sędziego.
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
11) Organizator turniejów nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników. Interpretacja wszystkich spraw nie ujętych w niniejszym komunikacie należy wyłącznie do Organizatora.
12) Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację materiału fotograficznego i danych osobowych na stronie internetowej Organizatora oraz w komunikatorach
społecznościowych.
13) Więcej informacji, w tym również zapisy:
- www.cuescore.com oraz http://ssk-elektro.pl/
- Arkadiusz Macioł (tel. 604-852-161).
14) Ranking po dwóch turniajach (Link: http://ssk-elektro.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ranking-Turnieje-z-cyklu-grand-Prix-o-Puchar-Burmistrza-Mikołowa-sezon-2019.pdf ).

Schedule

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants (0)

    No players have entered the tournament yet.