Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

November 6, 2022

BC Relax CUP 16 2021-22

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Damir Vrljičak
7 (7/0) 27 (24/3)
89%
250
2 Tomas Jusko
7 (5/2) 30 (18/12)
60%
220
3 Johny Kovalčik
6 (5/1) 25 (16/9)
64%
200
3 Adam Škulec
7 (5/2) 32 (16/16)
50%
200
5 Peter Varhoľák
5 (2/3) 21 (10/11)
48%
180
5 Zdenko Zizi Zavadinka
6 (4/2) 24 (17/7)
71%
1
5 Samuel Szunyog
6 (4/2) 23 (15/8)
65%
180
5 Samuel JR Szunyog
5 (3/2) 24 (11/13)
46%
180
9 Juraj Talian
4 (2/2) 18 (8/10)
44%
160
10 Ján Olekšák
5 (2/3) 20 (9/11)
45%
160
10 Valér Cejkovský
4 (1/3) 15 (6/9)
40%
160
10 Alexander Škulec
4 (1/3) 17 (7/10)
41%
160
13 Martin Nemky
5 (1/4) 18 (4/14)
22%
140
13 Miroslav Cibere
4 (0/4) 15 (3/12)
20%
140
13 Matus Sedlak
4 (0/4) 15 (3/12)
20%
140
16 Tomáš Vasko
5 (0/5) 20 (5/15)
25%
140
Starts Nov 6, 2022, 3:00 PM (local time)
Format Round robin (16 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Rankings BC Relax CUP 2021-22
Organizer BC Relax
Contact Zdenko Zizi Zavadinka (relaxbiliard@gmail.com, +421949300326)
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 15:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 15:00, bude z turnaja odhlásený
- nových hráčov sa pokúsime zaregistrovať u nás... snažiť sa prísť do 14:45

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 40 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 40 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 3 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Video / Livestream

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Johny Kovalčik 4 4 0 0 12 4 8 0 0 0 0.75 4
2 Samuel JR Szunyog 4 3 0 1 11 9 2 0 0 0 0.55 3
3 Peter Varhoľák 4 2 0 2 9 7 2 0 0 0 0.563 2
4 Alexander Škulec 4 1 0 3 7 10 -3 0 0 0 0.412 1
5 Matus Sedlak 4 0 0 4 3 12 -9 0 0 0 0.2 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zdenko Zizi Zavadinka 5 4 0 1 14 3 11 0 0 0 0.824 4
2 Samuel Szunyog 5 4 0 1 12 4 8 0 0 0 0.75 4
3 Adam Škulec 5 4 0 1 12 9 3 1 0 0 0.571 4
4 Ján Olekšák 5 2 0 3 9 11 -2 0 0 0 0.45 2
5 Martin Nemky 5 1 0 4 4 14 -10 0 0 0 0.222 1
6 Tomáš Vasko 5 0 0 5 5 15 -10 0 0 0 0.25 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Damir Vrljičak 4 4 0 0 12 2 10 0 0 0 0.857 4
2 Tomas Jusko 4 3 0 1 9 5 4 0 0 0 0.643 3
3 Juraj Talian 4 2 0 2 8 10 -2 0 0 0 0.444 2
4 Valér Cejkovský 4 1 0 3 6 9 -3 0 0 0 0.4 1
5 Miroslav Cibere 4 0 0 4 3 12 -9 0 0 0 0.2 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 3
1-A   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 15:05  Table 1
2-A   
Matus Sedlak
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 15:05  Table 2
3-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Martin Nemky
Sun 15:05  Table 4
4-B   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 15:05  Table 5
5-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 15:11  Table 3
6-C   
Slovakia
Juraj Talian
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 15:05  Table 6
7-C   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 15:30  Table 4

Round 2

Race to 3
8-A   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 15:46  Table 2
9-A   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 15:38  Table 1
10-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 15:56  Table 5
11-B   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 15:31  Table 3
12-B   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 15:56  Table 4
13-C   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 15:59  Table 2
14-C   
Slovakia
Juraj Talian
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 16:08  Table 4

Round 3

Race to 3
15-A   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 16:33  Table 2
16-A   
Slovakia
Peter Varhoľák
Matus Sedlak
Sun 18:41  Table 1
17-B   
Slovakia
Adam Škulec
R1
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 16:36  Table 5
18-B   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 16:36  Table 1
19-B   
Slovakia
Martin Nemky
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 16:10  Table 3
20-C   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Valér Cejkovský
Sun 17:00  Table 4
21-C   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 16:38  Table 6

Round 4

Race to 3
22-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Matus Sedlak
Sun 17:19  Table 2
23-A   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 17:26  Table 4
24-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 17:03  Table 1
25-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 17:03  Table 5
26-B   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Martin Nemky
Sun 16:56  Table 6
27-C   
Slovakia
Valér Cejkovský
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 17:29  Table 6
28-C   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Juraj Talian
Sun 17:31  Table 5

Round 5

Race to 3
29-A   
Matus Sedlak
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 18:06  Table 1
30-A   
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Slovakia
Peter Varhoľák
  Table 2
31-B   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Samuel Szunyog
Sun 17:42  Table 1
32-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Martin Nemky
Sun 17:59  Table 4
33-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 18:02  Table 6
34-C   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Juraj Talian
Sun 18:06  Table 5
35-C   
Slovakia
Valér Cejkovský
Slovakia
Miroslav Cibere
Sun 18:15  Table 4

Quarter final

Race to 4
36   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Samuel JR Szunyog
Sun 19:36  Table 1
37   
Slovakia
Samuel Szunyog
Slovakia
Adam Škulec
R1
Sun 19:36  Table 2
38   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 19:36  Table 4
39   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 19:36  Table 5

Semi final

Race to 4
40   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Adam Škulec
Sun 20:29  Table 1
41   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 20:49  Table 2

Final

Race to 4
42   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 21:31  Table 1

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants