Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

August 7, 2022

BC Relax CUP 13 2021-22

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Jaroslav Kern
8 (7/1) 42 (28/14)
67%
250
2 Johny Kovalčik
8 (7/1) 46 (31/15)
67%
220
3 Zdenko Zizi Zavadinka
7 (5/2) 40 (25/15)
63%
1
3 Damir Vrljičak
7 (6/1) 37 (25/12)
68%
200
5 Ján Olekšák
6 (3/3) 35 (16/19)
46%
180
5 Juraj Talian
6 (2/4) 33 (13/20)
39%
180
5 Matus Sedlak
6 (2/4) 36 (17/19)
47%
180
5 Ebrar Recepi
6 (2/4) 33 (15/18)
45%
180
9 Richard Haupt
5 (2/3) 27 (12/15)
44%
160
9 Peter Varhoľák
5 (1/4) 28 (11/17)
39%
160
11 Tomáš Vasko
5 (0/5) 24 (4/20)
17%
160
11 Miroslav Cibere
5 (0/5) 27 (7/20)
26%
160
Starts Aug 7, 2022, 3:00 PM (local time)
Format Round robin (12 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Rankings BC Relax CUP 2021-22
Organizer BC Relax
Contact Zdenko Zizi Zavadinka (relaxbiliard@gmail.com, +421949300326)
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 15:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 15:00, bude z turnaja odhlásený
- nových hráčov sa pokúsime zaregistrovať u nás... snažiť sa prísť do 14:45

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 35 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 35 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 2 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup a tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí štandardné štartovné

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Damir Vrljičak 5 5 0 0 20 8 12 1 0 0 0.714 5
2 Jaroslav Kern 5 4 0 1 16 10 6 0 0 0 0.615 4
3 Ebrar Recepi 5 2 0 3 15 14 1 0 0 0 0.517 2
4 Matus Sedlak 5 2 0 3 15 15 0 0 0 0 0.5 2
5 Richard Haupt 5 2 0 3 12 15 -3 0 0 0 0.444 2
6 Tomáš Vasko 5 0 0 5 4 20 -16 0 0 0 0.167 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Johny Kovalčik 5 5 0 0 20 9 11 0 0 0 0.69 5
2 Zdenko Zizi Zavadinka 5 4 0 1 19 9 10 1 0 0 0.679 4
3 Ján Olekšák 5 3 0 2 16 15 1 0 0 0 0.516 3
4 Juraj Talian 5 2 0 3 13 16 -3 0 0 0 0.448 2
5 Peter Varhoľák 5 1 0 4 11 17 -6 1 0 0 0.393 1
6 Miroslav Cibere 5 0 0 5 7 20 -13 0 0 0 0.259 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 4
1-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
R1
Slovakia
Ebrar Recepi
Sun 15:04  Table 1
2-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 15:04  Table 2
3-A   
Matus Sedlak
South Africa
Richard Haupt
Sun 15:04  Table 3
4-B   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 15:04  Table 4
5-B   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 15:04  Table 5
6-B   
Slovakia
Juraj Talian
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 15:04  Table 6

Round 2

Race to 4
7-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 16:00  Table 1
8-A   
Slovakia
Ebrar Recepi
South Africa
Richard Haupt
Sun 16:01  Table 2
9-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Matus Sedlak
Sun 15:47  Table 4
10-B   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 16:05  Table 5
11-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 16:05  Table 6
12-B   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Juraj Talian
Sun 16:29  Table 1

Round 3

Race to 4
13-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
South Africa
Richard Haupt
Sun 16:58  Table 2
14-A   
Slovakia
Tomáš Vasko
Matus Sedlak
Sun 16:39  Table 4
15-A   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Jaroslav Kern
Sun 16:58  Table 5
16-B   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Peter Varhoľák
R1
Sun 16:51  Table 6
17-B   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Juraj Talian
Sun 17:06  Table 1
18-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 17:14  Table 4

Round 4

Race to 4
19-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Matus Sedlak
Sun 17:43  Table 2
20-A   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Jaroslav Kern
Sun 17:44  Table 1
21-A   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Ebrar Recepi
Sun 17:44  Table 5
22-B   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Juraj Talian
Sun 17:52  Table 6
23-B   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 18:00  Table 4
24-B   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
R1
Sun 18:08  Table 1

Round 5

Race to 4
25-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Jaroslav Kern
Sun 18:30  Table 2
26-A   
Matus Sedlak
Slovakia
Ebrar Recepi
Sun 18:41  Table 5
27-A   
South Africa
Richard Haupt
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 18:14  Table 5
28-B   
Slovakia
Miroslav Cibere
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 19:22  Table 1
29-B   
Slovakia
Juraj Talian
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 18:55  Table 2
30-B   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 19:22  Table 4

Quarter final

Race to 4
31   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Juraj Talian
Sun 20:21  Table 2
32   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 20:21  Table 1
33   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Matus Sedlak
R1
Sun 20:21  Table 4
34   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 20:21  Table 5

Semi final

Race to 4
35   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Jaroslav Kern
Sun 20:42  Table 2
36   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 21:04  Table 4

Final

Race to 4
37   
Slovakia
Jaroslav Kern
R1
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 21:40  Table 4

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants