Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

July 3, 2022

BC Relax CUP 12 2021-22

8-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Jaroslav Kern
8 (7/1) 36 (26/10)
72%
250
2 Ján Furjész
8 (7/1) 40 (26/14)
65%
220
3 Zdenko Zizi Zavadinka
7 (5/2) 32 (19/13)
59%
1
3 Tomas Jusko
7 (4/3) 30 (17/13)
57%
200
5 Johny Kovalčik
6 (4/2) 28 (17/11)
61%
180
5 Damir Vrljičak
6 (5/1) 24 (17/7)
71%
180
5 Valér Cejkovský
6 (3/3) 23 (12/11)
52%
180
5 Ebrar Recepi
6 (3/3) 28 (15/13)
54%
180
9 Matus Sedlak
5 (3/2) 19 (11/8)
58%
160
Show more
10 Ján Olekšák
5 (2/3) 19 (6/13)
32%
160
10 Peter Varhoľák
5 (2/3) 18 (8/10)
44%
160
10 Adam Škulec
5 (2/3) 22 (11/11)
50%
160
13 Maros Petny
5 (1/4) 19 (6/13)
32%
140
13 Tomáš Vasko
5 (2/3) 19 (8/11)
42%
140
13 Peter Števčať
5 (1/4) 20 (6/14)
30%
140
16 Richard Ox
5 (0/5) 16 (1/15)
6%
140
16 Milos Ondejka
5 (0/5) 21 (6/15)
29%
140
16 Alexander Škulec
5 (1/4) 18 (4/14)
22%
140
Starts Jul 3, 2022, 3:00 PM (local time)
Format Round robin (18 Participants)
Race to 3
Handicap No handicap
Rankings BC Relax CUP 2021-22
Organizer BC Relax
Contact Zdenko Zizi Zavadinka (relaxbiliard@gmail.com, +421949300326)
More info
- akceptujeme iba online prihlásenie do turnaja do 15:00 v deň turnaja, ak hráč nepríde do 15:00, bude z turnaja odhlásený
- nových hráčov sa pokúsime zaregistrovať u nás... snažiť sa prísť do 14:45

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 35 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 35 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO... hrá sa o 4 trofeje
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 2 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup a tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí štandardné štartovné

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Damir Vrljičak 5 5 0 0 15 3 12 0 0 0 0.833 5
2 Jaroslav Kern 5 4 0 1 13 4 9 0 0 0 0.765 4
3 Valér Cejkovský 5 3 0 2 10 7 3 0 0 0 0.588 3
4 Ján Olekšák 5 2 0 3 6 13 -7 0 0 0 0.316 2
5 Peter Števčať 5 1 0 4 6 14 -8 0 0 0 0.3 1
6 Milos Ondejka 5 0 0 5 6 15 -9 0 0 0 0.286 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Johny Kovalčik 5 4 0 1 14 7 7 1 0 0 0.667 4
2 Zdenko Zizi Zavadinka 5 4 0 1 13 6 7 0 0 0 0.684 4
3 Tomas Jusko 5 3 0 2 12 7 5 0 0 0 0.632 3
4 Peter Varhoľák 5 2 0 3 8 10 -2 0 0 0 0.444 2
5 Tomáš Vasko 5 2 0 3 8 11 -3 0 0 0 0.421 2
6 Richard Ox 5 0 0 5 1 15 -14 0 0 0 0.063 0
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Ján Furjész 5 5 0 0 15 5 10 0 0 0 0.75 5
2 Ebrar Recepi 5 3 0 2 13 9 4 0 0 0 0.591 3
3 Matus Sedlak 5 3 0 2 11 8 3 0 0 0 0.579 3
4 Adam Škulec 5 2 0 3 11 11 0 0 0 0 0.5 2
5 Maros Petny 5 1 0 4 6 13 -7 0 0 0 0.316 1
6 Alexander Škulec 5 1 0 4 4 14 -10 0 0 0 0.222 1

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 3
1-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Peter Števčať
Sun 16:50  Table 5
2-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 15:06  Table 1
3-A   
Milos Ondejka
Valér Cejkovský
Sun 15:06  Table 2
4-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 16:35  Table 4
5-B   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 15:06  Table 3
6-B   
Slovakia
Johny Kovalčik
Richard Ox
Sun 15:06  Table 4
7-C   
Slovakia
Ebrar Recepi
Matus Sedlak
Sun 15:06  Table 4
8-C   
Slovakia
Maros Petny
Slovakia
Ján Furjész
Sun 15:21  Table 4
9-C   
Slovakia
Adam Škulec
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 15:09  Table 6

Round 2

Race to 3
10-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 16:22  Table 5
11-A   
Slovakia
Peter Števčať
Valér Cejkovský
Sun 15:59  Table 2
12-A   
Slovakia
Ján Olekšák
Milos Ondejka
Sun 16:08  Table 3
13-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 15:41  Table 3
14-B   
Slovakia
Tomas Jusko
Richard Ox
Sun 15:59  Table 5
15-B   
Slovakia
Peter Varhoľák
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 15:38  Table 1
16-C   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Ján Furjész
Sun 16:08  Table 1
17-C   
Matus Sedlak
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 15:55  Table 6
18-C   
Slovakia
Maros Petny
Slovakia
Adam Škulec
Sun 15:55  Table 4

Round 3

Race to 3
19-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Valér Cejkovský
Sun 17:17  Table 5
20-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Milos Ondejka
Sun 17:09  Table 4
21-A   
Slovakia
Peter Števčať
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 17:17  Table 6
22-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Richard Ox
Sun 17:37  Table 1
23-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Johny Kovalčik
Sun 16:40  Table 6
24-B   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 17:40  Table 2
25-C   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Alexander Škulec
Sun 17:05  Table 1
26-C   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Adam Škulec
Sun 17:05  Table 2
27-C   
Matus Sedlak
Slovakia
Maros Petny
Sun 17:06  Table 3

Round 4

Race to 3
28-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Milos Ondejka
Sun 18:09  Table 1
29-A   
Valér Cejkovský
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 18:14  Table 5
30-A   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Peter Števčať
Sun 18:14  Table 6
31-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Johny Kovalčik
R1
Sun 17:49  Table 1
32-B   
Richard Ox
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 18:28  Table 4
33-B   
Slovakia
Tomáš Vasko
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 18:33  Table 1
34-C   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Adam Škulec
Sun 18:19  Table 2
35-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Maros Petny
Sun 17:50  Table 3
36-C   
Slovakia
Ján Furjész
Matus Sedlak
Sun 18:06  Table 4

Round 5

Race to 3
37-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Ján Olekšák
Sun 18:57  Table 5
38-A   
Milos Ondejka
Slovakia
Peter Števčať
Sun 18:40  Table 6
39-A   
Valér Cejkovský
Slovakia
Damir Vrljičak
Sun 19:03  Table 1
40-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Peter Varhoľák
Sun 19:03  Table 2
41-B   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 19:04  Table 4
42-B   
Richard Ox
Slovakia
Tomáš Vasko
Sun 19:04  Table 3
43-C   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Maros Petny
Sun 19:24  Table 6
44-C   
Slovakia
Adam Škulec
Matus Sedlak
Sun 19:13  Table 5
45-C   
Slovakia
Alexander Škulec
Slovakia
Ján Furjész
Sun 18:48  Table 3

Quarter final

Race to 4
46   
Slovakia
Damir Vrljičak
Slovakia
Tomas Jusko
Sun 20:08  Table 1
47   
Slovakia
Ebrar Recepi
Slovakia
Jaroslav Kern
Sun 20:08  Table 2
48   
Slovakia
Johny Kovalčik
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sun 20:08  Table 4
49   
Valér Cejkovský
Slovakia
Ján Furjész
Sun 20:08  Table 5

Semi final

Race to 4
50   
Slovakia
Tomas Jusko
Slovakia
Jaroslav Kern
R1
Sun 20:58  Table 1
51   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Ján Furjész
Sun 20:58  Table 4

Final

Race to 5
52   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Ján Furjész
R1
Sun 21:29  Table 4

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants