Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

July 30, 2022

ADAM CUP 9 ball open, pool 02

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Maciej Mróz
8 (7/1) 70 (42/28)
60%
250
2 Martin Pastula
8 (5/3) 60 (35/25)
58%
220
3 Ján Furjész
7 (5/2) 54 (33/21)
61%
200
3 Wojciech Matykiewicz
7 (3/4) 56 (30/26)
54%
200
5 Balázs Sinka
6 (2/4) 41 (14/27)
34%
180
5 Zoltán Lukács
6 (4/2) 42 (25/17)
60%
180
5 Zdenko Zizi Zavadinka
6 (3/3) 47 (22/25)
47%
180
5 Péter Ujfalusi
6 (4/2) 47 (24/23)
51%
180
9 Grzegorz Bednarek
5 (2/3) 36 (14/22)
39%
160
9 Konrad Adasiewicz
5 (1/4) 38 (16/22)
42%
160
11 Fero Malanik
5 (1/4) 40 (16/24)
40%
160
11 Jaroslav Kern
5 (0/5) 39 (14/25)
36%
160
Starts Jul 30, 2022, 10:00 AM (local time)
Format Round robin (12 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Organizer BC Relax
Contact Jaroslav Kern (jaro.kern@gmail.com, +421915668636)
More info
- štartovné 15 €
- iná registrácia ako online do 10:00 v deň turnaja nebude akceptovaná, ak hráč nepríde do 10:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 35 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 35 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 2 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO...
- hrá sa o 4 trofeje a odmeny pre štvrť-finalistov:
50% zo štartovného sa rozdelí takto (v %):
40 / 20 / 10 / 10 / 5 / 5 / 5 /5 /

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Péter Ujfalusi 5 4 0 1 24 17 7 0 0 0 0.585 4
2 Maciej Mróz 5 4 0 1 24 17 7 0 0 0 0.585 4
3 Martin Pastula 5 3 0 2 18 15 3 1 0 0 0.545 3
4 Wojciech Matykiewicz 5 2 0 3 20 18 2 0 0 0 0.526 2
5 Grzegorz Bednarek 5 2 0 3 14 22 -8 0 0 0 0.389 2
6 Jaroslav Kern 5 0 0 5 14 25 -11 0 0 0 0.359 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Zoltán Lukács 5 4 0 1 23 11 12 0 0 0 0.676 4
2 Ján Furjész 5 4 0 1 23 14 9 0 0 0 0.622 4
3 Zdenko Zizi Zavadinka 5 3 0 2 20 19 1 0 0 0 0.513 3
4 Balázs Sinka 5 2 0 3 13 21 -8 0 0 0 0.382 2
5 Konrad Adasiewicz 5 1 0 4 16 22 -6 0 0 0 0.421 1
6 Fero Malanik 5 1 0 4 16 24 -8 0 0 0 0.4 1

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
1-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 10:42  Table 1
2-A   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 10:42  Table 2
3-A   
Slovakia
Martin Pastula
R1
Poland
Maciej Mróz
Sat 10:42  Table 3
4-B   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Ján Furjész
Sat 10:42  Table 4
5-B   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 11:19  Table 4
6-B   
Poland
Konrad Adasiewicz
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 11:34  Table 2

Round 2

Race to 5
7-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 11:43  Table 1
8-A   
Poland
Grzegorz Bednarek
Poland
Maciej Mróz
Sat 11:44  Table 3
9-A   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Martin Pastula
Sat 11:53  Table 4
10-B   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 12:08  Table 2
11-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 12:22  Table 4
12-B   
Slovakia
Fero Malanik
Poland
Konrad Adasiewicz
Sat 12:29  Table 1

Round 3

Race to 5
13-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Poland
Maciej Mróz
Sat 12:31  Table 3
14-A   
Hungary
Péter Ujfalusi
Slovakia
Martin Pastula
Sat 12:48  Table 2
15-A   
Poland
Grzegorz Bednarek
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 13:09  Table 4
16-B   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 13:26  Table 1
17-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Poland
Konrad Adasiewicz
Sat 13:34  Table 2
18-B   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Fero Malanik
Sat 13:46  Table 3

Round 4

Race to 5
19-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Martin Pastula
Sat 13:55  Table 4
20-A   
Poland
Maciej Mróz
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 14:14  Table 2
21-A   
Hungary
Péter Ujfalusi
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 14:18  Table 1
22-B   
Hungary
Balázs Sinka
Poland
Konrad Adasiewicz
Sat 14:44  Table 4
23-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Fero Malanik
Sat 14:38  Table 3
24-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Ján Furjész
Sat 14:56  Table 2

Round 5

Race to 5
25-A   
Slovakia
Jaroslav Kern
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 15:29  Table 3
26-A   
Slovakia
Martin Pastula
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 15:05  Table 1
27-A   
Poland
Maciej Mróz
Hungary
Péter Ujfalusi
Sat 15:39  Table 1
28-B   
Hungary
Balázs Sinka
Slovakia
Fero Malanik
Sat 15:50  Table 4
29-B   
Poland
Konrad Adasiewicz
Slovakia
Ján Furjész
Sat 16:22  Table 3
30-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 15:47  Table 2

Quarter final

Race to 6
31   
Slovakia
Zoltán Lukács
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 17:08  Table 1
32   
Poland
Maciej Mróz
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 17:08  Table 2
33   
Slovakia
Ján Furjész
Hungary
Balázs Sinka
Sat 17:08  Table 3
34   
Hungary
Péter Ujfalusi
Slovakia
Martin Pastula
Sat 17:08  Table 4

Semi final

Race to 6
35   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Poland
Maciej Mróz
Sat 18:02  Table 1
36   
Slovakia
Ján Furjész
Slovakia
Martin Pastula
Sat 17:56  Table 2

Final

Race to 6
37   
Poland
Maciej Mróz
Slovakia
Martin Pastula
Sat 19:06  Table 2

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants