Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

June 11, 2022

ADAM CUP 9 ball open, pool 01

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Michal Frank ml.
7 (7/0) 53 (38/15)
72%
250
2 Zoltán Lukács
8 (6/2) 62 (34/28)
55%
220
3 Jaroslav Kern
7 (6/1) 50 (34/16)
68%
200
3 Konrad Adasiewicz
7 (3/4) 51 (27/24)
53%
200
5 Zdenko Zizi Zavadinka
6 (3/3) 45 (20/25)
44%
180
5 Fero Malanik
5 (2/3) 41 (19/22)
46%
180
5 Maciej Mróz
5 (3/2) 35 (21/14)
60%
180
5 Erik Ericson Kopáčik
5 (1/4) 37 (12/25)
32%
180
9 Andrea Gencová
4 (0/4) 30 (10/20)
33%
160
9 Wojciech Matykiewicz
5 (1/4) 35 (15/20)
43%
160
11 Peter Žarnovský
5 (0/5) 29 (4/25)
14%
160
Starts Jun 11, 2022, 10:00 AM (local time)
Format Round robin (11 Participants)
Race to 5
Handicap No handicap
Organizer BC Relax
Contact Jaroslav Kern (jaro.kern@gmail.com, +421915668636)
More info
- štartovné 15 €
- iná registrácia ako online do 10:00 v deň turnaja nebude akceptovaná, ak hráč nepríde do 10:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 35 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 35 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 2 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO...
- hrá sa o 4 trofeje a odmeny pre štvrť-finalistov:
100 / 70 / 40 / 40 / 25 / 25 / 25 / 25

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Michal Frank ml. 4 4 0 0 20 11 9 0 0 0 0.645 4
2 Maciej Mróz 4 3 0 1 19 8 11 0 0 0 0.704 3
3 Fero Malanik 4 2 0 2 15 16 -1 0 0 0 0.484 2
4 Erik Ericson Kopáčik 4 1 0 3 10 19 -9 0 0 0 0.345 1
5 Andrea Gencová 4 0 0 4 10 20 -10 0 0 0 0.333 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Jaroslav Kern 5 5 0 0 25 6 19 0 0 0 0.806 5
2 Zoltán Lukács 5 4 0 1 21 15 6 0 0 0 0.583 4
3 Zdenko Zizi Zavadinka 5 3 0 2 16 19 -3 0 0 0 0.457 3
4 Konrad Adasiewicz 5 2 0 3 20 16 4 0 0 0 0.556 2
5 Wojciech Matykiewicz 5 1 0 4 15 20 -5 0 0 0 0.429 1
6 Peter Žarnovský 5 0 0 5 4 25 -21 0 0 0 0.138 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 5
1-A   
Poland
Maciej Mróz
Slovakia
Erik Ericson Kopáčik
Sat 10:21  Table 1
2-A   
Slovakia
Michal Frank ml.
Slovakia
Andrea Gencová
Sat 10:21  Table 2
3-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Poland
Konrad Adasiewicz
Sat 10:21  Table 3
4-B   
Slovakia
Peter Žarnovský
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 10:21  Table 4
5-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 11:00  Table 1

Round 2

Race to 5
6-A   
Slovakia
Erik Ericson Kopáčik
Slovakia
Andrea Gencová
Sat 11:07  Table 2
7-A   
Poland
Maciej Mróz
Slovakia
Fero Malanik
Sat 11:05  Table 3
8-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 11:13  Table 4
9-B   
Poland
Konrad Adasiewicz
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 11:51  Table 3
10-B   
Slovakia
Peter Žarnovský
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 11:51  Table 1

Round 3

Race to 5
11-A   
Slovakia
Andrea Gencová
Slovakia
Fero Malanik
Sat 12:40  Table 3
12-A   
Slovakia
Erik Ericson Kopáčik
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 12:47  Table 2
13-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 12:27  Table 4
14-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 12:26  Table 1
15-B   
Poland
Konrad Adasiewicz
Slovakia
Peter Žarnovský
Sat 12:58  Table 1

Round 4

Race to 5
16-A   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 13:29  Table 2
17-A   
Slovakia
Andrea Gencová
Poland
Maciej Mróz
Sat 13:31  Table 3
18-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 13:32  Table 4
19-B   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Peter Žarnovský
Sat 13:32  Table 1
20-B   
Slovakia
Zoltán Lukács
Poland
Konrad Adasiewicz
Sat 14:00  Table 4

Round 5

Race to 5
21-A   
Slovakia
Michal Frank ml.
Poland
Maciej Mróz
Sat 14:13  Table 3
22-A   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Erik Ericson Kopáčik
Sat 14:13  Table 1
23-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Peter Žarnovský
Sat 14:13  Table 2
24-B   
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Poland
Konrad Adasiewicz
Sat 14:59  Table 4
25-B   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 15:06  Table 2

Quarter final

Race to 6
26   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Zdenko Zizi Zavadinka
Sat 16:06  Table 1
27   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 16:06  Table 2
28   
Poland
Maciej Mróz
Poland
Konrad Adasiewicz
Sat 16:06  Table 3
29   
Slovakia
Erik Ericson Kopáčik
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 16:06  Table 4

Semi final

Race to 6
30   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Zoltán Lukács
Sat 17:42  Table 3
31   
Poland
Konrad Adasiewicz
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 17:41  Table 2

Final

Race to 6
32   
Slovakia
Zoltán Lukács
Slovakia
Michal Frank ml.
Sat 18:38  Table 2

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants