Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

November 19, 2022

ADAM CUP 9 BALL OPEN, POOL 4

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage
1 Martin Pastula
7 (7/0) 69 (49/20)
71%
2 Wojciech Matykiewicz
7 (6/1) 71 (47/24)
66%
3 Grzegorz Bednarek
6 (4/2) 53 (29/24)
55%
3 Jaroslav Kern
6 (4/2) 63 (39/24)
62%
5 Adrian Komycz
5 (1/4) 45 (15/30)
33%
5 Maros Seminsky
5 (2/3) 52 (25/27)
48%
5 Fero Malanik
5 (2/3) 48 (24/24)
50%
5 Tomáš Harčarík
5 (1/4) 54 (21/33)
39%
9 Samuel Lapšanský
4 (0/4) 33 (5/28)
15%
9 Jany Gvozdjak
4 (0/4) 36 (8/28)
22%
Starts Nov 19, 2022, 10:00 AM (local time)
Format Round robin (10 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
Organizer Kern Billiards
Contact Jaroslav Kern (jaro.kern@gmail.com, +421915668636)
More info
- štartovné 15 €
- iná registrácia ako online do 10:00 v deň turnaja nebude akceptovaná, ak hráč nepríde do 10:00, bude z turnaja odhlásený
- bez občerstvenia

Prihlásením sa do turnaja hráč potvrdzuje, že sa bude riadiť pokynmi organizátora
- turnaj sa riadi platnými pravidlami SBiZ *** v doplnení ****
- hrá sa striedavý rozstrel
- organizátor, ak neurčí inak, je zároveň hlavný rozhodca
- hráč ktorý je v nábehu má 35 sekúnd na odohranie strku a počas jednej hry má jedno 35 sekundové predĺženie (aplikácia *****)
- ak hráč nenastúpi na zápas do 5 minút, bude zápas kontumovaný v prospech súpera
- ak hráč odíde z turnaja pred odohraním všetkých zápasov v skupine (alebo v pavúku) alebo nenastúpi včas na 2 a viac zápasov, bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované
- v prípade, že hráč odohrá všetky zápasy v skupine (základnej časti) a odíde, organizátor ho zaradí do ďalšej časti turnaja a súper takéhoto hráča má v následnom zápase voľný postup
- podľa počtu hráčov sa budú hrať skupiny s postupom do SINGLE-KO...
- hrá sa o 4 trofeje a odmeny pre štvrť-finalistov:
1. Miesto. 100 eur
2. Miesto. 70 eur
3. Miesto. 2x 40 eur
5-8 Miesto. 4x25 eur.

Postupový kľúč do štvrťfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h8
---------------------
2.zápas: h4 vs h5
---------------------
3.zápas: h3 vs h6
---------------------
4.zápas: h2 vs h7
---------------------

- pri 2 skupinách (G2 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h2 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h3 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 2
- hráči sa z 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 3 až 4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 3 skupinách (G3 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h3 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 4 až 6 a NASADZUJÚ do S-KO:
---- NASADENIE 4=z2
---- postupujú hráči z pozícií 5,6
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 9
---- postupujú hráči 7,8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 5-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 4 skupinách (G4 SE8)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z4, h3=z3, h4=z2
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1-4
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-4 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)


Postupový kľúč do osemfinále SINGLE-KO *
---------------------
1.zápas: h1 vs h16
---------------------
2.zápas: h8 vs h9
---------------------
3.zápas: h4 vs h13
---------------------
4.zápas: h5 vs h12
---------------------
5.zápas: h3 vs h14
---------------------
6.zápas: h6 vs h11
---------------------
7.zápas: h2 vs h15
---------------------
8.zápas: h7 vs h10
---------------------

- pri 4 skupinách (G4 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h4 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3
- hráči sa z 2.miest zoradia podľa MUS** na pozície h5 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 3.miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 4
- hráči sa zo 4.miest zoradia podľa MUS** na pozície 5 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 5 skupinách (G5 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h5 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 5
---- NASADENIE 1=z6, 2=z8, 3=z2
---- postupujú hráči z pozícií 4,5
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 6 až 10
---- postupujú hráči 6,7,8,9,10
- hráči sa zo 4 miest zoradia podľa MUS**
---- najlepší postupuje na pozíciu 11
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 4-11 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 6 skupinách (G6 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h6 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 6
---- NASADENIE 1=z8, 2=z2
---- postupujú hráči z pozícií 3,4,5,6
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 7 až 12
---- postupujú hráči 7,8,9,10
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 3-10 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 7 skupinách (G7 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h7 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 7
---- NASADENIE 1=z2
---- postupujú hráči z pozícií 2,3,4,5,6,7
- hráči sa z 3 miest zoradia podľa MUS** na pozície 8 až 14
---- postupujú hráči 8,9
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 2-9 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

- pri 8 skupinách (G8 SE16)
- hráči sa z 1.miest zoradia podľa MUS** na pozície h1 až h8 a NASADZUJÚ do S-KO:
h1=z1, h2=z7, h3=z5, h4=z3, h5=z4, h6=z6, h7=z8, h8=z2
- hráči sa z 2 miest zoradia podľa MUS** na pozície 1 až 8
---- postupujú hráči z pozícií 1 až 8
- následne si NASADENÝ HRÁČI vylosujú protihráčov z pozície 1-8 /karty/ (prvý losuje h1,h2,h3 atď...)

vysvetlivky:
z1 = 1.zápas
h1 = hráč 1 (zoradený podľa MUS** a NASADENÝ)

Bodovanie:
bodovanie sa riadi rebríčkom EASTERN SLOVAK BC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* v prípade rovnosti všetkých postupových kritérií v skupine medzi hráčmi rozhodne "rozstrel" (kto zahrá bližšie guľu k mantinelu)
** MUS (miera úspešnosti - pomer víťazných hier ku všetkým hrám)
*** http://biliard.online/wp-content/uploads/2017/09/Pravidla_SBiZ.pdf
**** 1.12 sa vypúšťa veta 2 a 3.
A.4 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta a nahradzuje sa nasledovne:
Hra sa riadi zásadou FAIR PLAY a teda platí to, čo povie o spornej situácii HRÁČ, ktorý spornú situáciu odohral. Ak nastane sporná situácia ešte pred strkom hráča, ktorý je v nábehu, môže ten požiadať protihráča, aby pri danom strku vykonával povinnosti rozhodcu.
A.11 sa dopĺňa nasledovne:
Začatím hry hráč akceptuje súperove oblečenie, výbavu a stav protihráča. Počas hry však môže upozorniť rozhodcu na nešportové správanie protihráča.
- následne pri druhom upozornení hráča hlavným rozhodcom sa nešportové správanie, stráca napomenutý hráč jednu hru v prospech súpera
- pri treťom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, stráca napomenutý hráč zápas v prospech súpera
- pri štvrtom upozornení hráča hlavným rozhodcom na nešportové správanie, je napomenutý hráč vylúčený z turnaja = bude diskvalifikovaný a všetky jeho zápasy budú anulované – tento hráč pri účasti na ďalšom turnaji zaplatí dvojnásobné štartovné

***** appka: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.denley.android.eightballumpire&gl=SK
- nastavenie: https://photos.app.goo.gl/vxh3o4LZgi8F2aMh9

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Martin Pastula 4 4 0 0 28 7 21 0 0 0 0.8 4
2 Grzegorz Bednarek 4 3 0 1 22 14 8 0 0 0 0.611 3
3 Maros Seminsky 4 2 0 2 22 20 2 0 0 0 0.524 2
4 Tomáš Harčarík 4 1 0 3 15 26 -11 0 0 0 0.366 1
5 Jany Gvozdjak 4 0 0 4 8 28 -20 0 0 0 0.222 0
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Wojciech Matykiewicz 4 4 0 0 28 11 17 0 0 0 0.718 4
2 Jaroslav Kern 4 3 0 1 27 14 13 0 0 0 0.659 3
3 Fero Malanik 4 2 0 2 21 17 4 0 0 0 0.553 2
4 Adrian Komycz 4 1 0 3 12 23 -11 0 0 0 0.343 1
5 Samuel Lapšanský 4 0 0 4 5 28 -23 0 0 0 0.152 0

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 7
1-A   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Jany Gvozdjak
Sat 10:40  Table 1
2-A   
Slovakia
Maros Seminsky
Slovakia
Martin Pastula
Sat 10:40  Table 2
3-B   
Slovakia
Samuel Lapšanský
Slovakia
Fero Malanik
Sat 10:40  Table 3
4-B   
Poland
Adrian Komycz
Slovakia
Jaroslav Kern
Sat 10:40  Table 4

Round 2

Race to 7
5-A   
Slovakia
Jany Gvozdjak
Slovakia
Martin Pastula
Sat 11:54  Table 2
6-A   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Tomáš Harčarík
Sat 11:34  Table 1
7-B   
Slovakia
Fero Malanik
Slovakia
Jaroslav Kern
Sat 11:35  Table 3
8-B   
Slovakia
Samuel Lapšanský
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 11:36  Table 4

Round 3

Race to 7
9-A   
Slovakia
Martin Pastula
Slovakia
Tomáš Harčarík
Sat 12:46  Table 1
10-A   
Slovakia
Jany Gvozdjak
Slovakia
Maros Seminsky
Sat 12:46  Table 2
11-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 14:03  Table 1
12-B   
Slovakia
Fero Malanik
Poland
Adrian Komycz
Sat 13:27  Table 4

Round 4

Race to 7
13-A   
Slovakia
Tomáš Harčarík
Slovakia
Maros Seminsky
Sat 14:03  Table 2
14-A   
Slovakia
Martin Pastula
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 14:03  Table 3
15-B   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Poland
Adrian Komycz
Sat 12:31  Table 4
16-B   
Slovakia
Jaroslav Kern
Slovakia
Samuel Lapšanský
Sat 13:18  Table 3

Round 5

Race to 7
17-A   
Slovakia
Maros Seminsky
Poland
Grzegorz Bednarek
Sat 15:44  Table 2
18-A   
Slovakia
Tomáš Harčarík
Slovakia
Jany Gvozdjak
Sat 15:45  Table 4
19-B   
Poland
Adrian Komycz
Slovakia
Samuel Lapšanský
Sat 14:29  Table 4
20-B   
Poland
Wojciech Matykiewicz
Slovakia
Fero Malanik
Sat 15:55  Table 1

Quarter final

Race to 7
21   
Slovakia
Martin Pastula
Poland
Adrian Komycz
Sat 17:02  Table 1
22   
Slovakia
Maros Seminsky
Slovakia
Jaroslav Kern
Sat 17:02  Table 2
23   
Poland
Grzegorz Bednarek
Slovakia
Fero Malanik
Sat 17:02  Table 3
24   
Slovakia
Tomáš Harčarík
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 17:02  Table 4

Semi final

Race to 7
25   
Slovakia
Martin Pastula
Slovakia
Jaroslav Kern
Sat 18:49  Table 2
26   
Poland
Grzegorz Bednarek
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 18:49  Table 1

Final

Race to 7
27   
Slovakia
Martin Pastula
Poland
Wojciech Matykiewicz
Sat 20:12  Table 3

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants