Shopping cart

Follow
You need to log in to perform this action
Profileimage

Sebastian Szymkowski

Poland

Tournaments

Organization logoFlag
December 6, 2022
Black Ball Events
1st / 10
Organization logoFlag
December 3, 2022
MGL Cue Sports
3rd / 21
Organization logoFlag
December 3, 2022
MGL Cue Sports
25th / 40
Organization logoFlag
December 1, 2022
Black Ball Events
5th / 20
Organization logoFlag
November 29, 2022
Black Ball Events
3rd / 9
Organization logoFlag
November 27, 2022
TVSPORTSPL
3rd / 64
Organization logoFlag
November 25, 2022
TVSPORTSPL
128
Organization logoFlag
November 17, 2022
Black Ball Events
3rd / 20
Organization logoFlag
November 15, 2022
Black Ball Events
1st / 8
Organization logoFlag
November 10, 2022
Black Ball Events
5th / 16
Organization logoFlag
November 8, 2022
Black Ball Events
1st / 8
Organization logoFlag
November 5, 2022
MGL Cue Sports
17th / 53
Organization logoFlag
November 3, 2022
Black Ball Events
1st / 20
Organization logoFlag
October 25, 2022
Black Ball Events
3rd / 12
Organization logoFlag
October 22, 2022
STREFA BILLIARDS&DARTS
33rd / 76
Organization logoFlag
October 22, 2022
STREFA BILLIARDS&DARTS
156
Organization logoFlag
October 18, 2022
Black Ball Events
3rd / 9
Organization logoFlag
October 13, 2022
Black Ball Events
1st / 17
Organization logoFlag
October 11, 2022
Black Ball Events
1st / 8
Organization logoFlag
October 6, 2022
Black Ball Events
1st / 16
Organization logoFlag
October 4, 2022
Black Ball Events
2nd / 16
Organization logoFlag
September 27, 2022
Black Ball Events
3rd / 12
Organization logoFlag
September 22, 2022
Black Ball Events
1st / 16
Organization logoFlag
September 20, 2022
Black Ball Events
1st / 12
Organization logoFlag
September 15, 2022
Black Ball Events
1st / 18