Shopping cart

Organization

Svenska Biljardförbundet Sweden

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

Info om registrering i CueScore

Aug 21, 2019 Dzenan Sahovic

Viktig information till spelare och föreningar som har anslutit sig till CueScore.

Information till spelare:

Vi arbetar för fullt med att överföra föregående års säsong till CueScore, för att rankingen ska vara korrekt redan från första tävlingen i höst. Det arbetet har medfört att vi har varit tvungna att skapa profiler för alla som inte redan var registrerade i systemet, så dubletter och även tripletter kan förekomma. 

Spelarna som vill delta i en tävling behöver skapa en NY profil som de har access till (inloggningsuppgifter) och först därefter begära sammanfogning av de två profilerna, så att rankingen stämmer som det ska. 

Begäran om sammanfogning av dubbla profiler görs genom mejl till support@cuescore.com 

Efter registrering bör alla fylla i informationen i systemet så gott det går samt ladda upp en bild. Bilden får vara en porträttbild eller en biljardrelaterad bild (i spel), men ansiktet måste synas och inga andra personer ska synas på bilden samtidigt.

Efter registreringen kan du gå till SBF sidan (cuescore.com/sbf) och klicka på "Följ" så att du lättare hittar till SBF och dess tävlingar. 

Information till föreningar som har anslutit sig till CueScore:  

Följande bör göras så fort ni får access:

Add logo and picture:
Go to your organizations public PRO page
Hoover the picture or logo with the mouse and you will see a small camera appear.
Click it and you'll get access to add your own picture and logo.

Pro Dashboard:
To get to the Pro dasboard, click the arrow down beside the picture and choose the name of the Pro account. See picture.

Add general information:
In the PRO dashboard you have the option to choose Profile in the menu on the left side.
Click it and you can add address, contact info and more.

Create Venue:
On your personal page, find "Inställningar", "Spelställen", "Create New". Create new venue with all required information.

Give admin rights to other users:
In the PRO dashboard, click "Profile" just beside the name of the club in the top part to go to the clubs Pro page.On the Club Pro page you find the share link. Click it and you can give other persons access by searching their name and adding them.

Cuescore for managers:
We also have a facebook group "Cuescore for Managers" and I would recommend to join.
Here you have access to the Cuescore community of 600+ experienced tournament managers. Questions asked here usually get assistance quick by the community.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment