Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 18 - October 28, 2018

STAGE 1 - 2018 JOY World Chinese Pool Masters #4 Xiushui Station

Chinese 8-ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

Qualified
#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage
1 Lefteris Georgiou
2 (2/0) 25 (14/11)
56%
1 Vincent Halliday
2 (2/0) 15 (14/1)
93%
1 Li Ke
2 (2/0) 21 (14/7)
67%
1 Cui Mingjun
2 (2/0) 18 (13/5)
72%
1 Xia Hongyan
2 (2/0) 15 (14/1)
93%
1 Li He
2 (2/0) 17 (12/5)
71%
1 Fang Long
2 (2/0) 22 (14/8)
64%
1 Cui Dong
2 (2/0) 20 (13/7)
65%
1 Shi Tianqi
2 (2/0) 16 (12/4)
75%
Show more
1 Guo Jinwei
2 (2/0) 16 (9/7)
56%
1 Guo Li
2 (2/0) 23 (13/10)
57%
1 Li Yinan
2 (2/0) 18 (14/4)
78%
1 Rouzi Maimaiti
2 (2/0) 18 (12/6)
67%
1 Kou Yanqi
2 (2/0) 18 (14/4)
78%
1 Wang Yuhao
2 (2/0) 18 (14/4)
78%
1 Li Hui
2 (2/0) 19 (14/5)
74%
1 Bian Fangming
2 (2/0) 23 (14/9)
61%
1 Jiang Bin
2 (2/0) 19 (14/5)
74%
1 Si Xiaoyu
2 (2/0) 20 (14/6)
70%
1 Wang Shengye
2 (2/0) 23 (14/9)
61%
1 Zhang Haojie
2 (2/0) 23 (14/9)
61%
1 Tang Chunxiao
2 (2/0) 23 (14/9)
61%
1 Liu Yi
2 (2/0) 17 (14/3)
82%
1 Wang Nan
2 (2/0) 19 (14/5)
74%
1 Li Guiquan
2 (2/0) 18 (14/4)
78%
1 Xu Tianwei
2 (2/0) 20 (14/6)
70%
1 Zheng Peng
2 (2/0) 20 (14/6)
70%
1 Li Yingdong
2 (2/0) 22 (12/10)
55%
1 Sun Peng
2 (2/0) 22 (14/8)
64%
1 Chen Guozhong
2 (2/0) 20 (14/6)
70%
1 Zhang Bing
2 (2/0) 19 (13/6)
68%
1 Cao Yingjun
2 (2/0) 20 (12/8)
60%
1 Zang Dongxv
2 (2/0) 20 (13/7)
65%
1 Chen Long
2 (2/0) 20 (13/7)
65%
1 Yu Zhiguo
2 (2/0) 17 (13/4)
76%
1 Zheng Linsheng
2 (2/0) 19 (13/6)
68%
1 Li Peng
2 (2/0) 20 (13/7)
65%
1 Chen Yong
2 (2/0) 19 (14/5)
74%
1 Sun Yuan
2 (2/0) 20 (14/6)
70%
1 Zhang Yi
2 (2/0) 24 (14/10)
58%
2 Hwang Yong
3 (2/1) 29 (16/13)
55%
2 Chen Ming
3 (2/1) 25 (13/12)
52%
2 Du Wei
3 (2/1) 31 (16/15)
52%
2 Zhao Yanhao
3 (2/1) 25 (16/9)
64%
2 Zhao Yunbiao
3 (2/1) 31 (17/14)
55%
2 Chen Jie
3 (2/1) 28 (15/13)
54%
2 Fan Zhisong
3 (2/1) 32 (17/15)
53%
2 Zhou Chen
3 (2/1) 27 (17/10)
63%
2 Pu Songyu
3 (2/1) 25 (13/12)
52%
2 Lei yiwei
3 (2/1) 26 (15/11)
58%
2 Ma Liang
3 (2/1) 29 (16/13)
55%
2 Cao Yangyang
3 (2/1) 28 (18/10)
64%
2 Jia Zilong
3 (2/1) 34 (20/14)
59%
2 Shan Hongyu
3 (2/1) 30 (20/10)
67%
2 Wu Jing
3 (2/1) 36 (18/18)
50%
2 Liu Xin (吉林)
3 (2/1) 25 (16/9)
64%
2 Zhao Ruotong
3 (2/1) 28 (15/13)
54%
2 Liang Shiyu
3 (2/1) 37 (19/18)
51%
2 Yang Hai
3 (2/1) 27 (16/11)
59%
2 Wang Gengmo
3 (2/1) 28 (13/15)
46%
2 Yu Longhai
3 (2/1) 29 (20/9)
69%
2 Zong Zhe
3 (2/1) 26 (15/11)
58%
2 Zhang Hanxuan
3 (2/1) 27 (19/8)
70%
2 Yin Hongxing
3 (2/1) 30 (19/11)
63%
2 Chen Shuangyou
3 (2/1) 27 (15/12)
56%
2 Jin Enrui
3 (2/1) 28 (20/8)
71%
2 Yang Hang
3 (2/1) 26 (16/10)
62%
2 Zhu Anguang
3 (2/1) 29 (18/11)
62%
2 Chen Lu
3 (2/1) 29 (13/16)
45%
2 Jiang Zheng
3 (2/1) 28 (15/13)
54%
2 Zhao Yun
3 (2/1) 30 (15/15)
50%
2 Zhang Yanbin
3 (2/1) 29 (16/13)
55%
2 Du Bo
3 (2/1) 24 (10/14)
42%
2 Chen Hao
3 (2/1) 32 (20/12)
63%
2 Pan Lantian
3 (2/1) 25 (17/8)
68%
2 Liang Demin
3 (2/1) 32 (19/13)
59%
2 Yu Hong
3 (2/1) 29 (18/11)
62%
2 Shi Yang
3 (2/1) 31 (18/13)
58%
2 Zhou Liang
3 (2/1) 32 (17/15)
53%
257 Jeffrey Ignacio
3 (1/2) 33 (17/16)
52%
257 Richard Halliday
3 (1/2) 25 (13/12)
52%
257 Mori Manabu
3 (1/2) 26 (10/16)
38%
257 Shen Chongyang
3 (1/2) 33 (17/16)
52%
257 Teri Gele
3 (1/2) 32 (16/16)
50%
257 Guan Peng
3 (1/2) 27 (13/14)
48%
257 Li Xiaopeng
3 (1/2) 33 (16/17)
48%
257 Guo Hongbo
3 (1/2) 28 (15/13)
54%
257 Ma Haitao
3 (1/2) 28 (14/14)
50%
257 Lan Hongmin
3 (1/2) 23 (11/12)
48%
257 Zhao Hongyi
3 (1/2) 29 (14/15)
48%
257 Jin He
3 (1/2) 25 (8/17)
32%
257 Sun Jianwei
3 (1/2) 29 (13/16)
45%
257 Su Niri
3 (1/2) 28 (15/13)
54%
257 Yang Yuhao
3 (1/2) 28 (15/13)
54%
257 Lei Weimin
3 (1/2) 29 (12/17)
41%
257 Yu Guangyu
3 (1/2) 26 (14/12)
54%
257 An Geer
3 (1/2) 29 (12/17)
41%
257 Jing xin
3 (1/2) 33 (15/18)
45%
257 Liu Songqi
3 (1/2) 25 (7/18)
28%
257 Liu Huigang
3 (1/2) 33 (13/20)
39%
257 Li Yan
3 (1/2) 27 (11/16)
41%
257 Huang Yongwei
3 (1/2) 29 (12/17)
41%
257 Jean Claude
3 (1/2) 23 (9/14)
39%
257 Niu Zongbo
3 (1/2) 24 (7/17)
29%
257 Guo Jiaxin
3 (1/2) 28 (15/13)
54%
257 Xia Hao
3 (1/2) 29 (13/16)
45%
257 Americo Ferreira
3 (1/2) 31 (13/18)
42%
257 Jia Fujun
3 (1/2) 27 (10/17)
37%
257 Lake Mackey
3 (1/2) 27 (13/14)
48%
257 Zhang Xiong
3 (1/2) 27 (14/13)
52%
257 Kobkit Palajin
3 (1/2) 32 (18/14)
56%
257 Jia Xiaozhi
3 (1/2) 28 (12/16)
43%
257 Fan Rong
3 (1/2) 27 (11/16)
41%
257 Han Boshi
3 (1/2) 27 (12/15)
44%
257 Jin Tao
3 (1/2) 28 (10/18)
36%
257 Hu Zhilong
3 (1/2) 30 (13/17)
43%
257 Shi Jun
3 (1/2) 26 (8/18)
31%
257 Xv Jian
3 (1/2) 24 (8/16)
33%
385 Zhang Junhai
2 (0/2) 19 (5/14)
26%
385 Liu Dawei
2 (0/2) 22 (10/12)
45%
385 Liu Tianshu
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Liu Chao
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Wang Xiaoqian
2 (0/2) 19 (6/13)
32%
385 Ong Kong pin
2 (0/2) 21 (8/13)
38%
385 Ibrahim bin Amir
2 (0/2) 16 (2/14)
13%
385 Maximiliano Ossandon
2 (0/2) 19 (7/12)
37%
385 Zhang Yan
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Liu Song
2 (0/2) 14 (0/14)
0%
385 Shen Si
2 (0/2) 22 (8/14)
36%
385 Juan Ceballos Sánchez
2 (0/2) 17 (3/14)
18%
385 Wang Shenyu
2 (0/2) 23 (10/13)
43%
385 Han Weixing
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Jie Zhaoming
2 (0/2) 17 (5/12)
29%
385 Hu Ling
2 (0/2) 19 (7/12)
37%
385 Ping Jin
2 (0/2) 18 (6/12)
33%
385 Han Youfeng
2 (0/2) 14 (0/14)
0%
385 Xiao Zhenjie
2 (0/2) 24 (10/14)
42%
385 Xiang Daiping
2 (0/2) 23 (9/14)
39%
385 Long Fei
2 (0/2) 17 (5/12)
29%
385 He Miao
2 (0/2) 22 (8/14)
36%
385 Hu Xiaoming
2 (0/2) 14 (0/14)
0%
385 Suraj Rathor
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Xu Haobo
2 (0/2) 14 (0/14)
0%
385 Zhao Gang
2 (0/2) 21 (8/13)
38%
385 Teo Wei Tiong
2 (0/2) 14 (0/14)
0%
385 Lu Yi
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Lu Shibao
2 (0/2) 19 (5/14)
26%
385 Dai Xiaosu
2 (0/2) 21 (8/13)
38%
385 Liu Fuli
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Zhai Jun
2 (0/2) 16 (4/12)
25%
385 Yu Wenhao
2 (0/2) 16 (2/14)
13%
385 Ding Guicai
2 (0/2) 14 (0/14)
0%
385 Fang Chunhua
2 (0/2) 15 (3/12)
20%
385 Yu Ning
2 (0/2) 17 (5/12)
29%
385 Lu Zhou
2 (0/2) 18 (4/14)
22%
385 Wang Xianbo
2 (0/2) 20 (6/14)
30%
385 Huang Yujian
2 (0/2) 25 (11/14)
44%
385 Chen Zhiyi
2 (0/2) 20 (6/14)
30%
Entry deadline Oct 18, 2018, 11:00 PM (local time)
Starts Oct 18, 2018, 6:00 PM (local time)
Format Double elimination qualifier (160 Participants)
Race to 7
Handicap With handicap
Organizer International Chinese 8-Ball Association
Contact Sylvie Zhang (contact@icea-pool.com)
More info
2018 JOY World Chinese Pool Masters #4 Xiushui Station will be held from 18-28th October in Xiushui.

------Opening Ceremony & Draw: 8pm, Oct. 18, 2018
Tournament Date: October 19-28, 2018
Venue: Xiushui Culture and Sports Center, Jiujiang City, Jiangxi Province, China.

------Tournament Systems:
Play-Off (248→160): Double-Elimination,80 Min Time Limited (Race to 7)
Stage 1 (160 → 80): Double-Elimination,80 Min Time Limited (Race to 7)
Stage 2 (80+16 seed players → 48): Double-Elimination,100 Min Time Limited (Race to 9)
Stage 3 (48+16 seed players → 32): Double-Elimination,140 Min Time Limited (Race to 13)
Stage 4 (32 →16): Single-Elimination,160 Min Time Limited (Race to 15)
16 → 8: Single-Elimination,160 Min Time Limited (Race to 15)
8 → 4: Single-Elimination,180 Min Time Limited (Race to 17)
Semi-finals: Single-Elimination,180 Min Time Limited (Race to 17)
Final: 200 Min Time Limited (Race to 19)

------Prize Money:
Champion : 100,000 RMB +Trophy +Certification+ Yebao G5 Cue
Runner-up: 50,000 RMB + Certification
The 3rd (2) : 20,000 RMB + Certification
The 5th (4) : 8,000 RMB
The 9th (8) : 4,000 RMB
The 17th (16) : 3,000 RMB
The 33rd (32) : 2,000 RMB
The 65th (48) : 1,000 RMB

*The above prize money is pre-tax; players who get the prize money will pay the relevant tax whose rate is 20%.

-- For more info please focus on Facebook "ICEA Chinese Pool" Page
Or visit ICEA official website: https://www.icea-pool.com

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 7
1   
China
Zhu Anguang
China
Mao Hao
Oct 20, 2018, 3:45 PM 
2   
Malaysia
Ibrahim bin Amir
China
Zhang Bing
Oct 20, 2018, 4:43 PM 
3   
Spain
Juan Ceballos Sánchez
China
Zhao Hongyi
Oct 21, 2018, 7:49 AM 
4   
China
Sun Yangyang
China
Sun Yuan
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
5   
China
Liu Songqi
China
Chen Hao
Oct 20, 2018, 3:45 PM 
6   
China
Long Fei
China
Li Ke
Oct 20, 2018, 4:43 PM 
7   
Cyprus
Lefteris Georgiou
China
Xiang Daiping
Oct 21, 2018, 7:49 AM 
8   
China
Liang Demin
China
Li Xiaopeng
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
9   
China
Liang Shiyu
China
Jing xin
Oct 20, 2018, 3:44 PM 
10   
China
Chen Long
China
Xiao Zhenjie
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
11   
China
Fan Zhisong
China
Zhang Yi
Oct 21, 2018, 7:49 AM 
12   
Thailand
Kobkit Palajin
China
Liu Chao
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
13   
China
Xu Tianwei
China
Zhang Junhai
Oct 20, 2018, 3:45 PM 
14   
China
Zhang Yanbin
China
Jin Tao
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
15   
China
Li Guiquan
China
Zhou Chen
Oct 21, 2018, 7:50 AM 
16   
China
An Geer
China
Shen Si
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
17   
China
Zhao Yunbiao
China
Ma Liang
Oct 20, 2018, 3:43 PM 
18   
China
Dai Xiaosu
China
Si Xiaoyu
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
19   
China
Xv Jian
China
Liu Huigang
Oct 21, 2018, 7:50 AM 
20   
China
Jiang Bin
China
Huang Yujian
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
21   
China
Wang Yuhao
China
Zhang Yan
Oct 20, 2018, 3:46 PM 
22   
China
Jia Zilong
China
Wu Jing
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
23   
China
Yu Ning
Japan
Mori Manabu
Oct 21, 2018, 7:50 AM 
24   
China
Shen Chongyang
China
Cui Dong
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
25   
China
Chen Shuangyou
China
Yu Hong
Oct 20, 2018, 3:46 PM 
26   
China
Guo Jinwei
China
Jie Zhaoming
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
27   
South Africa
Richard Halliday
China
Yu Zhiguo
Oct 21, 2018, 7:50 AM 
28   
China
Liu Fuli
China
Lei Weimin
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
29   
China
Wang Xiaoqian
China
Zhang Haojie
Oct 20, 2018, 3:45 PM 
30   
China
Shan Hongyu
China
Jia Fujun
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
31   
China
Zang Dongxv
Malaysia
Ong Kong pin
Oct 21, 2018, 7:52 AM 
32   
China
Huang Yongwei
South Korea
Hwang Yong
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
33   
China
Wang Gengmo
China
Zhao Yun
Oct 20, 2018, 3:45 PM 
34   
China
Wang Nan
China
Zhao Gang
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
35   
China
Teri Gele
China
Wang Xianbo
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
36   
Philippines
Jeffrey Ignacio
China
Wang Shengye
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
37   
China
Chen Lu
China
Liu Dawei
Oct 20, 2018, 3:46 PM 
38   
China
Li Peng
Portugal
Americo Ferreira
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
39   
China
Li Hui
China
Guan Peng
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
40   
China
He Miao
China
Zhou Liang
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
41   
China
Chen Zhiyi
China
Zong Zhe
Oct 20, 2018, 3:46 PM 
42   
China
Lei yiwei
China
Shi Tianqi
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
43   
China
Zhang Xiong
China
Jin He
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
44   
China
Han Weixing
China
Kou Yanqi
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
45   
China
Chen Jie
China
Jiang Zheng
Oct 20, 2018, 3:45 PM 
46   
China
Chen Guozhong
China
Wang Shenyu
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
47   
South Africa
Vincent Halliday
China
Xu Haobo
Oct 21, 2018, 3:09 PM 
48   
China
Guo Jiaxin
China
Shi Jun
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
49   
China
Niu Zongbo
China
Pan Lantian
Oct 20, 2018, 3:44 PM 
50   
China
Zhai Jun
China
Li He
Oct 21, 2018, 7:56 AM 
51   
China
Ding Guicai
China
Yu Longhai
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
52   
China
Guo Li
China
Yu Guangyu
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
53   
China
Zheng Linsheng
China
Du Bo
Oct 20, 2018, 3:46 PM 
54   
China
Xia Hao
China
Hu Ling
Oct 21, 2018, 7:56 AM 
55   
China
Bian Fangming
China
Jin Enrui
Oct 21, 2018, 9:57 AM 
56   
China
Sun Jianwei
China
Lu Shibao
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
57   
China
Zheng Peng
China
Yang Hang
Oct 20, 2018, 3:46 PM 
58   
England
Suraj Rathor
China
Su Niri
Oct 21, 2018, 7:56 AM 
59   
China
Zhao Ruotong
China
Hu Zhilong
Oct 21, 2018, 9:58 AM 
60   
China
Fang Long
China
Liu Tianshu
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
61   
China
Zhao Yanhao
China
Pu Songyu
Oct 20, 2018, 3:46 PM 
62   
Singapore
Teo Wei Tiong
China
Xia Hongyan
Oct 21, 2018, 3:09 PM 
63   
China
Fan Rong
China
Yang Yuhao
Oct 21, 2018, 9:58 AM 
64   
China
Rouzi Maimaiti
China
Lu Yi
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
65   
China
Yang Hai
China
Fang Chunhua
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
66   
Canada
Lake Mackey
China
Cao Yingjun
Oct 21, 2018, 7:57 AM 
67   
China
Cao Yangyang
China
Lan Hongmin
Oct 21, 2018, 9:58 AM 
68   
China
Cui Mingjun
China
Han Youfeng
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
69   
China
Liu Yi
China
Hu Xiaoming
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
70   
China
Liu Xin (吉林)
China
Ma Haitao
Oct 21, 2018, 7:57 AM 
71   
China
Li Yan
China
Lu Zhou
Oct 21, 2018, 9:58 AM 
72   
China
Sun Peng
China
Shi Yang
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
73   
China
Chen Ming
China
Yin Hongxing
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
74   
China
Tang Chunxiao
Chile
Maximiliano Ossandon
Oct 21, 2018, 7:57 AM 
75   
China
Han Boshi
China
Jia Xiaozhi
Oct 21, 2018, 9:58 AM 
76   
China
Li Yinan
China
Yu Wenhao
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
77   
China
Zhang Hanxuan
China
Li Yingdong
Oct 20, 2018, 4:44 PM 
78   
China
Ping Jin
China
Du Wei
Oct 21, 2018, 7:57 AM 
79   
Rwanda
Jean Claude
China
Liu Song
Oct 21, 2018, 3:09 PM 
80   
China
Chen Yong
China
Guo Hongbo
Oct 21, 2018, 11:44 AM 
81   
Walk Over
Walk Over
 
82   
Walk Over
Walk Over
 
83   
Walk Over
Walk Over
 
84   
Walk Over
Walk Over
 
85   
Walk Over
Walk Over
 
86   
Walk Over
Walk Over
 
87   
Walk Over
Walk Over
 
88   
Walk Over
Walk Over
 
89   
Walk Over
Walk Over
 
90   
Walk Over
Walk Over
 
91   
Walk Over
Walk Over
 
92   
Walk Over
Walk Over
 
93   
Walk Over
Walk Over
 
94   
Walk Over
Walk Over
 
95   
Walk Over
Walk Over
 
96   
Walk Over
Walk Over
 
97   
Walk Over
Walk Over
 
98   
Walk Over
Walk Over
 
99   
Walk Over
Walk Over
 
100   
Walk Over
Walk Over
 
101   
Walk Over
Walk Over
 
102   
Walk Over
Walk Over
 
103   
Walk Over
Walk Over
 
104   
Walk Over
Walk Over
 
105   
Walk Over
Walk Over
 
106   
Walk Over
Walk Over
 
107   
Walk Over
Walk Over
 
108   
Walk Over
Walk Over
 
109   
Walk Over
Walk Over
 
110   
Walk Over
Walk Over
 
111   
Walk Over
Walk Over
 
112   
Walk Over
Walk Over
 
113   
Walk Over
Walk Over
 
114   
Walk Over
Walk Over
 
115   
Walk Over
Walk Over
 
116   
Walk Over
Walk Over
 
117   
Walk Over
Walk Over
 
118   
Walk Over
Walk Over
 
119   
Walk Over
Walk Over
 
120   
Walk Over
Walk Over
 
121   
Walk Over
Walk Over
 
122   
Walk Over
Walk Over
 
123   
Walk Over
Walk Over
 
124   
Walk Over
Walk Over
 
125   
Walk Over
Walk Over
 
126   
Walk Over
Walk Over
 
127   
Walk Over
Walk Over
 
128   
Walk Over
Walk Over
 
129   
Walk Over
Walk Over
 
130   
Walk Over
Walk Over
 
131   
Walk Over
Walk Over
 
132   
Walk Over
Walk Over
 
133   
Walk Over
Walk Over
 
134   
Walk Over
Walk Over
 
135   
Walk Over
Walk Over
 
136   
Walk Over
Walk Over
 
137   
Walk Over
Walk Over
 
138   
Walk Over
Walk Over
 
139   
Walk Over
Walk Over
 
140   
Walk Over
Walk Over
 
141   
Walk Over
Walk Over
 
142   
Walk Over
Walk Over
 
143   
Walk Over
Walk Over
 
144   
Walk Over
Walk Over
 
145   
Walk Over
Walk Over
 
146   
Walk Over
Walk Over
 
147   
Walk Over
Walk Over
 
148   
Walk Over
Walk Over
 
149   
Walk Over
Walk Over
 
150   
Walk Over
Walk Over
 
151   
Walk Over
Walk Over
 
152   
Walk Over
Walk Over
 
153   
Walk Over
Walk Over
 
154   
Walk Over
Walk Over
 
155   
Walk Over
Walk Over
 
156   
Walk Over
Walk Over
 
157   
Walk Over
Walk Over
 
158   
Walk Over
Walk Over
 
159   
Walk Over
Walk Over
 
160   
Walk Over
Walk Over
 
161   
Walk Over
Walk Over
 
162   
Walk Over
Walk Over
 
163   
Walk Over
Walk Over
 
164   
Walk Over
Walk Over
 
165   
Walk Over
Walk Over
 
166   
Walk Over
Walk Over
 
167   
Walk Over
Walk Over
 
168   
Walk Over
Walk Over
 
169   
Walk Over
Walk Over
 
170   
Walk Over
Walk Over
 
171   
Walk Over
Walk Over
 
172   
Walk Over
Walk Over
 
173   
Walk Over
Walk Over
 
174   
Walk Over
Walk Over
 
175   
Walk Over
Walk Over
 
176   
Walk Over
Walk Over
 
177   
Walk Over
Walk Over
 
178   
Walk Over
Walk Over
 
179   
Walk Over
Walk Over
 
180   
Walk Over
Walk Over
 
181   
Walk Over
Walk Over
 
182   
Walk Over
Walk Over
 
183   
Walk Over
Walk Over
 
184   
Walk Over
Walk Over
 
185   
Walk Over
Walk Over
 
186   
Walk Over
Walk Over
 
187   
Walk Over
Walk Over
 
188   
Walk Over
Walk Over
 
189   
Walk Over
Walk Over
 
190   
Walk Over
Walk Over
 
191   
Walk Over
Walk Over
 
192   
Walk Over
Walk Over
 
193   
Walk Over
Walk Over
 
194   
Walk Over
Walk Over
 
195   
Walk Over
Walk Over
 
196   
Walk Over
Walk Over
 
197   
Walk Over
Walk Over
 
198   
Walk Over
Walk Over
 
199   
Walk Over
Walk Over
 
200   
Walk Over
Walk Over
 
201   
Walk Over
Walk Over
 
202   
Walk Over
Walk Over
 
203   
Walk Over
Walk Over
 
204   
Walk Over
Walk Over
 
205   
Walk Over
Walk Over
 
206   
Walk Over
Walk Over
 
207   
Walk Over
Walk Over
 
208   
Walk Over
Walk Over
 
209   
Walk Over
Walk Over
 
210   
Walk Over
Walk Over
 
211   
Walk Over
Walk Over
 
212   
Walk Over
Walk Over
 
213   
Walk Over
Walk Over
 
214   
Walk Over
Walk Over
 
215   
Walk Over
Walk Over
 
216   
Walk Over
Walk Over
 
217   
Walk Over
Walk Over
 
218   
Walk Over
Walk Over
 
219   
Walk Over
Walk Over
 
220   
Walk Over
Walk Over
 
221   
Walk Over
Walk Over
 
222   
Walk Over
Walk Over
 
223   
Walk Over
Walk Over
 
224   
Walk Over
Walk Over
 
225   
Walk Over
Walk Over
 
226   
Walk Over
Walk Over
 
227   
Walk Over
Walk Over
 
228   
Walk Over
Walk Over
 
229   
Walk Over
Walk Over
 
230   
Walk Over
Walk Over
 
231   
Walk Over
Walk Over
 
232   
Walk Over
Walk Over
 
233   
Walk Over
Walk Over
 
234   
Walk Over
Walk Over
 
235   
Walk Over
Walk Over
 
236   
Walk Over
Walk Over
 
237   
Walk Over
Walk Over
 
238   
Walk Over
Walk Over
 
239   
Walk Over
Walk Over
 
240   
Walk Over
Walk Over
 
241   
Walk Over
Walk Over
 
242   
Walk Over
Walk Over
 
243   
Walk Over
Walk Over
 
244   
Walk Over
Walk Over
 
245   
Walk Over
Walk Over
 
246   
Walk Over
Walk Over
 
247   
Walk Over
Walk Over
 
248   
Walk Over
Walk Over
 
249   
Walk Over
Walk Over
 
250   
Walk Over
Walk Over
 
251   
Walk Over
Walk Over
 
252   
Walk Over
Walk Over
 
253   
Walk Over
Walk Over
 
254   
Walk Over
Walk Over
 
255   
Walk Over
Walk Over
 
256   
Walk Over
Walk Over
 

Winners qualification

Race to 0
257   
China
Mao Hao
China
Zhang Bing
Oct 21, 2018, 5:46 PM 
258   
China
Zhao Hongyi
China
Sun Yuan
Oct 22, 2018, 7:41 AM 
259   
China
Chen Hao
China
Li Ke
Oct 21, 2018, 5:49 PM 
260   
Cyprus
Lefteris Georgiou
China
Liang Demin
Oct 22, 2018, 7:41 AM 
261   
China
Jing xin
China
Chen Long
Oct 21, 2018, 5:51 PM 
262   
China
Zhang Yi
Thailand
Kobkit Palajin
Oct 22, 2018, 7:41 AM 
263   
China
Xu Tianwei
China
Jin Tao
Oct 21, 2018, 5:56 PM 
264   
China
Li Guiquan
China
An Geer
Oct 22, 2018, 7:41 AM 
265   
China
Zhao Yunbiao
China
Si Xiaoyu
Oct 21, 2018, 5:47 PM 
266   
China
Xv Jian
China
Jiang Bin
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
267   
China
Wang Yuhao
China
Wu Jing
Oct 21, 2018, 5:47 PM 
268   
Japan
Mori Manabu
China
Cui Dong
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
269   
China
Chen Shuangyou
China
Guo Jinwei
Oct 21, 2018, 5:49 PM 
270   
China
Yu Zhiguo
China
Lei Weimin
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
271   
China
Zhang Haojie
China
Shan Hongyu
Oct 21, 2018, 5:43 PM 
272   
China
Zang Dongxv
South Korea
Hwang Yong
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
273   
China
Wang Gengmo
China
Wang Nan
Oct 22, 2018, 7:41 AM 
274   
China
Teri Gele
China
Wang Shengye
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
275   
China
Chen Lu
China
Li Peng
Oct 22, 2018, 7:41 AM 
276   
China
Li Hui
China
Zhou Liang
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
277   
China
Zong Zhe
China
Shi Tianqi
Oct 22, 2018, 7:41 AM 
278   
China
Jin He
China
Kou Yanqi
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
279   
China
Chen Jie
China
Chen Guozhong
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
280   
South Africa
Vincent Halliday
China
Shi Jun
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
281   
China
Pan Lantian
China
Li He
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
282   
China
Yu Longhai
China
Guo Li
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
283   
China
Zheng Linsheng
China
Xia Hao
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
284   
China
Bian Fangming
China
Sun Jianwei
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
285   
China
Zheng Peng
China
Su Niri
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
286   
China
Hu Zhilong
China
Fang Long
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
287   
China
Pu Songyu
China
Xia Hongyan
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
288   
China
Yang Yuhao
China
Rouzi Maimaiti
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
289   
China
Yang Hai
China
Cao Yingjun
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
290   
China
Cao Yangyang
China
Cui Mingjun
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
291   
China
Liu Yi
China
Ma Haitao
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
292   
China
Li Yan
China
Sun Peng
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
293   
China
Yin Hongxing
China
Tang Chunxiao
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
294   
China
Jia Xiaozhi
China
Li Yinan
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
295   
China
Li Yingdong
China
Du Wei
Oct 22, 2018, 7:42 AM 
296   
Rwanda
Jean Claude
China
Chen Yong
Oct 22, 2018, 9:54 AM 
297   
Walk Over
Walk Over
 
298   
Walk Over
Walk Over
 
299   
Walk Over
Walk Over
 
300   
Walk Over
Walk Over
 
301   
Walk Over
Walk Over
 
302   
Walk Over
Walk Over
 
303   
Walk Over
Walk Over
 
304   
Walk Over
Walk Over
 
305   
Walk Over
Walk Over
 
306   
Walk Over
Walk Over
 
307   
Walk Over
Walk Over
 
308   
Walk Over
Walk Over
 
309   
Walk Over
Walk Over
 
310   
Walk Over
Walk Over
 
311   
Walk Over
Walk Over
 
312   
Walk Over
Walk Over
 
313   
Walk Over
Walk Over
 
314   
Walk Over
Walk Over
 
315   
Walk Over
Walk Over
 
316   
Walk Over
Walk Over
 
317   
Walk Over
Walk Over
 
318   
Walk Over
Walk Over
 
319   
Walk Over
Walk Over
 
320   
Walk Over
Walk Over
 
321   
Walk Over
Walk Over
 
322   
Walk Over
Walk Over
 
323   
Walk Over
Walk Over
 
324   
Walk Over
Walk Over
 
325   
Walk Over
Walk Over
 
326   
Walk Over
Walk Over
 
327   
Walk Over
Walk Over
 
328   
Walk Over
Walk Over
 
329   
Walk Over
Walk Over
 
330   
Walk Over
Walk Over
 
331   
Walk Over
Walk Over
 
332   
Walk Over
Walk Over
 
333   
Walk Over
Walk Over
 
334   
Walk Over
Walk Over
 
335   
Walk Over
Walk Over
 
336   
Walk Over
Walk Over
 
337   
Walk Over
Walk Over
 
338   
Walk Over
Walk Over
 
339   
Walk Over
Walk Over
 
340   
Walk Over
Walk Over
 
341   
Walk Over
Walk Over
 
342   
Walk Over
Walk Over
 
343   
Walk Over
Walk Over
 
344   
Walk Over
Walk Over
 
345   
Walk Over
Walk Over
 
346   
Walk Over
Walk Over
 
347   
Walk Over
Walk Over
 
348   
Walk Over
Walk Over
 
349   
Walk Over
Walk Over
 
350   
Walk Over
Walk Over
 
351   
Walk Over
Walk Over
 
352   
Walk Over
Walk Over
 
353   
Walk Over
Walk Over
 
354   
Walk Over
Walk Over
 
355   
Walk Over
Walk Over
 
356   
Walk Over
Walk Over
 
357   
Walk Over
Walk Over
 
358   
Walk Over
Walk Over
 
359   
Walk Over
Walk Over
 
360   
Walk Over
Walk Over
 
361   
Walk Over
Walk Over
 
362   
Walk Over
Walk Over
 
363   
Walk Over
Walk Over
 
364   
Walk Over
Walk Over
 
365   
Walk Over
Walk Over
 
366   
Walk Over
Walk Over
 
367   
Walk Over
Walk Over
 
368   
Walk Over
Walk Over
 
369   
Walk Over
Walk Over
 
370   
Walk Over
Walk Over
 
371   
Walk Over
Walk Over
 
372   
Walk Over
Walk Over
 
373   
Walk Over
Walk Over
 
374   
Walk Over
Walk Over
 
375   
Walk Over
Walk Over
 
376   
Walk Over
Walk Over
 
377   
Walk Over
Walk Over
 
378   
Walk Over
Walk Over
 
379   
Walk Over
Walk Over
 
380   
Walk Over
Walk Over
 
381   
Walk Over
Walk Over
 
382   
Walk Over
Walk Over
 
383   
Walk Over
Walk Over
 
384   
Walk Over
Walk Over
 

Loser round 1

Race to 7
385   
China
Zhu Anguang
Malaysia
Ibrahim bin Amir
Oct 21, 2018, 1:58 PM 
386   
Spain
Juan Ceballos Sánchez
China
Sun Yangyang
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
387   
China
Liu Songqi
China
Long Fei
Oct 21, 2018, 1:58 PM 
388   
China
Xiang Daiping
China
Li Xiaopeng
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
389   
China
Liang Shiyu
China
Xiao Zhenjie
Oct 21, 2018, 1:58 PM 
390   
China
Fan Zhisong
China
Liu Chao
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
391   
China
Zhang Junhai
China
Zhang Yanbin
Oct 21, 2018, 1:58 PM 
392   
China
Zhou Chen
China
Shen Si
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
393   
China
Ma Liang
China
Dai Xiaosu
Oct 21, 2018, 1:59 PM 
394   
China
Liu Huigang
China
Huang Yujian
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
395   
China
Zhang Yan
China
Jia Zilong
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
396   
China
Yu Ning
China
Shen Chongyang
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
397   
China
Yu Hong
China
Jie Zhaoming
Oct 21, 2018, 3:29 PM 
398   
South Africa
Richard Halliday
China
Liu Fuli
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
399   
China
Wang Xiaoqian
China
Jia Fujun
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
400   
Malaysia
Ong Kong pin
China
Huang Yongwei
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
401   
China
Zhao Yun
China
Zhao Gang
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
402   
China
Wang Xianbo
Philippines
Jeffrey Ignacio
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
403   
China
Liu Dawei
Portugal
Americo Ferreira
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
404   
China
Guan Peng
China
He Miao
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
405   
China
Chen Zhiyi
China
Lei yiwei
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
406   
China
Zhang Xiong
China
Han Weixing
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
407   
China
Jiang Zheng
China
Wang Shenyu
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
408   
China
Xu Haobo
China
Guo Jiaxin
Oct 22, 2018, 11:47 AM 
409   
China
Niu Zongbo
China
Zhai Jun
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
410   
China
Ding Guicai
China
Yu Guangyu
Oct 21, 2018, 5:53 PM 
411   
China
Du Bo
China
Hu Ling
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
412   
China
Jin Enrui
China
Lu Shibao
Oct 21, 2018, 5:53 PM 
413   
China
Yang Hang
England
Suraj Rathor
Oct 21, 2018, 2:01 PM 
414   
China
Zhao Ruotong
China
Liu Tianshu
Oct 21, 2018, 5:53 PM 
415   
China
Zhao Yanhao
Singapore
Teo Wei Tiong
Oct 22, 2018, 11:47 AM 
416   
China
Fan Rong
China
Lu Yi
Oct 21, 2018, 5:43 PM 
417   
China
Fang Chunhua
Canada
Lake Mackey
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
418   
China
Lan Hongmin
China
Han Youfeng
Oct 22, 2018, 11:48 AM 
419   
China
Hu Xiaoming
China
Liu Xin (吉林)
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
420   
China
Lu Zhou
China
Shi Yang
Oct 21, 2018, 5:54 PM 
421   
China
Chen Ming
Chile
Maximiliano Ossandon
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
422   
China
Han Boshi
China
Yu Wenhao
Oct 21, 2018, 5:52 PM 
423   
China
Zhang Hanxuan
China
Ping Jin
Oct 21, 2018, 4:06 PM 
424   
China
Liu Song
China
Guo Hongbo
Oct 22, 2018, 11:48 AM 
425   
Walk Over
Walk Over
 
426   
Walk Over
Walk Over
 
427   
Walk Over
Walk Over
 
428   
Walk Over
Walk Over
 
429   
Walk Over
Walk Over
 
430   
Walk Over
Walk Over
 
431   
Walk Over
Walk Over
 
432   
Walk Over
Walk Over
 
433   
Walk Over
Walk Over
 
434   
Walk Over
Walk Over
 
435   
Walk Over
Walk Over
 
436   
Walk Over
Walk Over
 
437   
Walk Over
Walk Over
 
438   
Walk Over
Walk Over
 
439   
Walk Over
Walk Over
 
440   
Walk Over
Walk Over
 
441   
Walk Over
Walk Over
 
442   
Walk Over
Walk Over
 
443   
Walk Over
Walk Over
 
444   
Walk Over
Walk Over
 
445   
Walk Over
Walk Over
 
446