Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

December 25, 2018

NK Pool 2018 - Dispensatie conform Protocol

Multiball

Add players

Please wait...

Results  

#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage Points
1 Jan van Lierop
1 (0/1) 1 (0/1)
0%
640
1 Ivar Saris
1 (1/0) 1 (1/0)
100%
787
Starts Dec 25, 2018, 11:00 AM (local time)
Format Single elimination (2 Participants)
Handicap No handicap
Rankings Pool NK Pool 2018 Ranking
Organizer Koninklijke Nederlandse Biljartbond
More info
* Jan van Lierop: dispensatie vanwege Atlantic Cup.
* Ivar Saris: dispensatie vanwege Chinese Pool toernooi in China.

Berekening punten:

Jan van Lierop:
320 pt
920 pt
680 pt (kan nog hoger worden)
Gemiddeld: 1920 / 3 = 640 pt

Ivar Saris:
1200 pt
680 pt
480 pt
Gemiddeld: 2360 / 3 = 787 pt

Conform het NK-protocol (zie http://nkpool.nl/protocol):
De EK-spots worden uitgedeeld op basis van de klassering in het corresponderende NK-klassement. Dit klassement wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde resultaten per discipline. De beste 3 heren van het NK-klassement verdienen een deelnamebewijs voor alle 4 de disciplines op het EK, met dien verstande dat de 3 beste resultaten meetellen en de speler de Nederlandse nationaliteit bezit. De puntentoekenning voor alle klassementen zijn gebaseerd op de punten van het TOP-toernooi, zie www.knbbpoolranking.nl.

Voor het NK-klassement is dus de hoeveelheid behaalde punten over de drie disciplines waarin het meeste aantal punten zijn behaald, leidend voor de stand. Er wordt hierbij dus niet gekeken naar het aantal gespeelde disciplines.

* Indien twee spelers gelijk eindigen in de strijd om een EK-ticket, dan wordt allereerst gekeken naar het aantal gespeelde disciplines: hoe minder gespeelde disciplines, hoe beter.
*Indien de stand daarna wederom gelijk is, dan wordt er gekeken naar het aantal behaalde NK-titels: hoe meer titels, hoe beter.
* Indien de stand daarna wederom gelijk is, dan wordt er gekeken naar het aantal behaalde punten in de vierde, weggestreepte, discipline: hoe meer punten, hoe beter.
Is de stand daarna gelijk, dan wordt gekeken naar (de optelsom van) onderlinge resultaten (eerst in wedstrijden, daarna in racks), hierbij wordt een eventueel (en eventueel opgeteld) onderling resultaat in 14.1-continuous gedeeld door 10, afgerond op een geheel getal en meegewogen in het rack-saldo.
* Indien ook hierna de stand gelijk is, wordt gekeken naar het aantal punten dat is behaald door de tegenstanders waarvan is verloren bij de drie disciplines waarin het meeste aantal punten voor dit klassement zijn behaald.

Als een speler bij de beste 3 van het eindklassement Heren al een EK-spot heeft verdiend via de Pool Ranking Nederland, dan wordt de vrijgekomen deelnamespot vastgesteld door de Technische Commissie Topsport aan de hand van het gestelde in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool.

Als een speler niet kan deelnemen aan een van de NK-weekends, omdat dit samenvalt met een toernooi waar hij/zij door de KNBB, EPBF of WPA wordt uitgezonden, denk hierbij aan (niet-limitatief):

* WK (Junioren) Pool 8-ball / 9-ball / 10-ball / 14.1,
* EK (Junioren) Pool 8-ball / 9-ball / 10-ball / 14.1,
* Eurotour-toernooi,
* Mosconi Cup / Atlantic Challenge Cup,
* Chinese Pool toernooi via kwalificaties in Nederland,
dan is de puntentelling van deze betreffende NK-discipline gelijk aan de gemiddelde puntentelling van de overige 3 NK-disciplines voor de betreffende speler.

Eventuele verdere deelnamespots voor het EK Heren worden vastgesteld door de Technische Commissie Topsport aan de hand van het gestelde in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool.

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Final

1   
Netherlands
Ivar Saris
Netherlands
Jan van Lierop
Fri 11:23 

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants (2)