Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

May 5, 2019

I Turniej w Pool-Bilardzie z cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołowa

9-Ball

Add players

Please wait...
Starts May 5, 2019, 9:30 AM (local time)
Format (34 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap
More info
KILKA INFORMACJI
1) Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:
- zapisanie się na listę startową prowadzoną na stronie www.cuescore.com lub w dniu turnieju do godz. 9:15; liczba miejsc ograniczona i wynosi 60 miejsc; O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń; W przypadku zwolnienia miejsca w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z listy rezerwowej. UWAGA! Nie mogą startować medaliści Mistrzostw Polski w kategorii mężczyzn (nie dotyczy juniorów, oldboyów, amatorów).
- uiszczenie opłaty startowej w dniu turnieju: 50 zł / os.
2) Turnieje będą rozgrywane na co najmniej 12 stołach bilardowych 9-stopowych Dynamic II.
3) System rozgrywek: eliminacje w grupach + puchar; na przemienne rozbicie.
4) Dystans rozgrywek: min. do 4 wygranych w grupie, min. do 5 wygranych w pucharze.
5) Na każdym turnieju Organizator zapewnia:
- przy udziale co najmniej 32 uczestników puchary za miejsca 1-4 oraz nagrody rzeczowe (vouchery) za miejsca 1-8 o łącznej wartości 2000 zł (tj. 1m – 550zł, 2m – 350zł, 2x 3m – 250zł, 4x 5m – 150zł) + nagrody pieniężne (tylko w przypadku udziału co najmniej 40 zawodników - wówczas 240zł; od każdego następnego gracza - dodatkowo 30zł do puli nagród pieniężnych)
- talony na konsumpcję dla każdego uczestnika wartości 15 zł (3x 5zł) do zrealizowania w barze.
6) Terminy kolejnych turniejów z cyklu Grand Prix*:
- II TURNIEJ w POOL-BILARDZIE - odmiana: „8”: 7 lipiec 2019 r. godz. 9:30
- III TURNIEJ w POOL-BILARDZIE - odmiana: „9”: 6 październik 2019 r. godz. 9:30
- IV TURNIEJ w POOL-BILARDZIE - odmiana: „8”: 17 listopad 2019 r. godz. 9:30
Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju.
7) Do klasyfikacji generalnej zaliczane są najlepsze wyniki z 3 turniejów.
8) Przy udziale w całym cyklu co najmniej 128 uczestników – puchar dla zwycięzcy cyklu grand
prix oraz nagrody rzeczowe (vouchery) za miejsca 1-3 o wartości 1000 zł (tj. 1m - 500zł, 2m - 300zł, 3m - 200zł).
9) Punktacja za miejsca indywidualne zostanie przedstawiona przez Sędziego.
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
11) Organizator turniejów nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników. Interpretacja wszystkich spraw
nie ujętych w niniejszym komunikacie należy wyłącznie do Organizatora.
12) Udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację materiału fotograficznego i danych osobowych na stronie internetowej Organizatora oraz w komunikatorach
społecznościowych.

Schedule

The draw has not been made yet.