Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Set playing sequence

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

August 28 - December 18, 2019

BEDRIFTSBILJARD SERIESPILL, TRONDHEIM OG OMEGN HØSTEN 2019

Multiball

Add players

Please wait...
Entry deadline Aug 27, 2019, 6:15 PM (local time)
Starts Aug 28, 2019, 6:00 PM (local time)
Format League (22 Participants)
Handicap With handicap
Organizer Trondheim BK and Biljard1 Trondheim
More info
Velkommen til ligaspill i bedriftsbiljard.

NB! Informasjonskveld onsdag 21. August kl 18.00 ALLE bes møte til informasjon om høstens serie , kaffe og noe å bite i. Varighet ca en time Mulighet for å få spille litt for de som har lyst og som skal være med på serien
Velkommen!

Alle som deltar i serien får tilbud om kursing 1-2 timer hver uke.
Dette er inkludert i månedsprisen.
Kurset går samme kveld som serien og starter kl 17.00, samt noe Individuell kursing i løpet av kvelden når det er ønske om det, og vi har mulighet.
Månedsprisen er kr 390,- pr. person pr. måned. det forutsettes at deltaker oppretter trekk på autogiro.
De som ønsker å betale hele sesongavgiften, eller får dekt avgiften av sitt firma, tilsendes faktura.

Det gis opplæring i spill og regler før oppstart.

Alle spiller 2 kamper (runder) hver onsdag.
Om en ikke får spilt en uke, kan kamper forskyves noe fram i tid og spilles senere når det passer begge spillere.

Det spilles 9-ball, først til 5 parti, og 8-ball først til 3 parti.

Det spilles med handicap (Hc) for å utjevne forskjell i spillestyrke og gjøre det litt mer jevnt og rettferdig.

Spiller med lavest handicap åpner. Ved likt hc spilles om første brekk.
Deretter annenhvert brekk.
Handicap kan justeres dynamisk gjennom sesongen, slik at det blir mest mulig rettferdig.

Ellers spilles med forenklede regler for brekk i begge disipliner.
ikke 3-poengsregel, dvs krav om 3 baller over headstring/hodelinje for godkjent brekk.
Ingen kan spilles ut på 3-feilsregel.
Det spilles med push out i 9-ball.

Spillerens Hc står i parentes etter spillerens navn her på Cuescore. Liste over Hc henger også på Bedriftstavla på salongen

Serien avsluttes med to pokal-turneringer, en i 9-ball og en i 8-ball, kun for serieutøverne.
Turneringene er inkludert i månedsavgiften.

De øvrige reglene finner du her.

http://www.biljardforbundet.no/info/2_-_9-ball.htm
http://www.biljardforbundet.no/info/3_-_8-ball.htm

Schedule

The draw has not been made yet.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment