Organization

Oslo BK Norway

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

INFORMASJON

Mar 28, 2019 Per Hagen 2 Comments

Oslo Biljardklubb hadde den 27.3 sitt årsmøte. Ved valg av styre og valgkomitè ble det noen endringer.

Oslo Biljardklubb, Norges største biljardklubb med sine cirka 600 medlemmer har i de siste 5-6 årene vokst både økonomisk og i medlemsmasse.

Under årsmøtet var det ingen kommentarer på regnskap eller budsjett.

Det ble foreslått noen endringer i styret og valgkomiteen i form av benkeforslag. De fremmøtte var tydelige på at dette er ikke en kritikk på nedlagt innsats fra sittende styre.

Styret har gjort en fantastisk jobb, spesielt med økonomien som nå er bunnsolid. De har etablert klubben som et trygt og godt tilholdssted for både aktive og fritidsspillere fra hele Østlandet, og resten av landet for øvrig.

I tillegg har klubben, gjennom styrets, frivillige og daglig leders innsats, gjort Oslo Biljardsenter til en av Nordens største og mest veldrevne biljardsalonger. 

Oslo Biljardklubb ønsker med dette å rette en stor takk for all den gode innsatsen som er lagt ned, spesielt av Thomas, Markus og daglig leder!

Det nye styret utgjør følgende personer

(De nye er markert i kursiv)

Per Hagen, leder
Jack Nordby, nestleder
Roger Rasmussen, styremedlem
Stig Ringebo, styremedlem
Sesak Sri pustini, styremedlem
Christel Hanah Johnsen, styremedlem

Simen Bjarg Jøndal, varamedlem
Arild (Aria) Bjøråsen, varamedlem

Valgkomiteen

Christian Johannessen, leder
Arild Kråkvik, medlem
Robin Ertesvåg, medlem

Disse endringene får ingen umiddelbar innvirking på det daglige, men det nye styret vil om kort tid starte med å implemetere sine idèer på hvordan klubben kan vokse seg enda større og sterkere. Det vil bli opprettet diverse utvalg som skal jobbe med satsning innen det sportslige og andre områder.

Ved evt. spørsmål/innspill kan de rettes direkte til personene ovenfor eller via. e-post.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment