Shopping cart

Organization

Generalens Biljardklubb Norway

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

Turneringsskjemaer

Jan 26, 2023 Jonas Gythfeldt

Det kommer en del spørsmål om turneringsskjemaet vi har benyttet - og det kan ofte være litt for tidkrevende å forklare inngående når vi først er i gang. Derfor skriver jeg nå denne artikkelen, slik at alle skal få mulighet til bedre å forstå systemet og ikke minst vurdere hva alternativene er. Det er jo ikke slik at vi må benytte samme system hver gang. Så her blir det diskutert begreper som enkelcup, dobbelcup, dobbel- til enkelcup og ligaspill.

La oss begynne med å definere hva de forskjellige skjemaene er for noe - og så kan vi drøfte fordeler og ulemper med dem etterpå. I alle eksemplene jeg viser frem her, så tar jeg utgangspunkt i 8 deltagere - da det er det vanligste hos oss.  Men aller aller først - forskjellen på seeding og handicap.

Seeding

I sportssammenheng betyr seeding at man gir deltagere en ranking i forkant av trekningen. Ekstremt kort oppsummert er hele hensikten med seeding at de beste ikke møter hverandre først i turneringen - da dette tildels kan skape "urettferdige" resultater om man ser på totalen. Frem til nå har vi ikke seedet noen av våre turneringer, men CueScore legger til rette for å gjøre det. 

Handicap

Det finnes mange forskjellige måter å spille med handicap i biljard. Dessverre er ikke dette like enkelt som i golf. Jeg kommer ikke til å gå inn på alle variantene her (kjenner ikke alle en gang), men vil trekke frem den enkleste (og så vidt meg bekjent den vanligste her til lands). Hvilket handicap man setter en spiller på vil da ha 2 faktorer: distanse (eksempelvis "først til 7") og spillerens styrke. Sistnevnte er som regel en skjønnsmessig vurdering som turneringsleder må gjøre. Om man, eksempelvis, spiller en "først til 3" turnering, så vil den dårligste spilleren ha handicap på 2 og den beste ha handicap på 0. Og man referer her selvsagt til "frames vunnet før start". Med andre ord settes stillingen etter handicapet før matchen begynner. Spilleren med handicap 2 har "vunnet" 2 frames før matchen begynner - og spilleren med handicap 0 har "vunnet" 0 frames før matchen begynner.

I CueScore kan man føre så mange handicaplister man ønsker - til forskjellig bruk. Eksempelvis kan en liste hete "9-ball - best av 7" og en annen hete "9-ball - best av 5". Disse listene er da veiledende og så lenge de er knyttet til en turnering vil man få hjelp til å sette rett "startscore". Så langt har vi aldri benyttet oss av et handicapsystem i noen av våre turneringer. 

Enkelcup

Selvsagt den enkleste formen for turnering man kan gjennomføre. Regner med at dette er nokså selvforklarende, men legg merke til hvordan seedingen her tilrettelegger for at spillere seedet som 1 og 2 ikke kan møtes før i en finale.

Dobbelcup

I en dobbelcup er det 2 løp til finalen. Du kan vinne deg helt frem (høyre side etter Runde 1) eller du kan tape inntil 1 match, gå den litt lengre veien gjennom "taperrundene" og allikevel kjempe deg frem til en finale. Dette sikrer mer spill for de som taper tidlig - og gir alle en fair sjanse til å "ta seg opp" etter et (u)ventet tap ... 

Dobbel- til enkelcup

Dette er nok det vanligste skjemaet rundt om i landets småklubber. Om du sammenligner dette med dobbelcup over - så ser du at de har en del likheter, men der hvor dobbelcupen har 8 runder totalt har denne modellen kun 6 runder. Det går med andre ord litt fortere, samtidig som man ikke er "død" om man taper den første matchen. En vanlig variant her er også at man, i steden for å trekke i match 11 og 12, lar vinnerene av match 9 og 10 få disse plassene. 

Legg også merke til at det er fullt ut mulig å spille en slik turnering med både seeding og handicap på toppen. 

Ligaspill

Nokså selvforklarende, så lar være å ta med en illustrasjon her. I en liga møter man alle de andre motstanderene X-antall ganger. Seeding spiller ingen trille, men man kan selvsagt benytte et handicapsystem. Man kan spille en liga i løpet av en kveld eller en lenger periode. 

Forfatterens vurderinger

Vel, det er fordeler og ulemper med alt. Personlig synes jeg dobbel- til enkelcup er mest praktisk for oss da den sikrer at alle får spille selv om man taper første runde - og samtidig går litt fortere enn en ren dobbelcup. Men det er en spesiell ulempe som gjelder for oss - uansett hva slags skjema vi bruker: vi har bare 3 bord. Og 3 bord går dårlig opp i 8 spillere. Med andre ord, så blir ikke vi ferdige med Runde 1 på en "runde". Runde 1 er først ferdig etter at vinnerkvalifisering/taperrunde eller for den saks skyld semifinaler (avhengig av hvilket skjema man benytter) er i gang. Dette gjør det vanskelig å fylle alle bordene jevnt og trutt - og det kan bli noe dødtid her og der. 

For kvelder med få deltagere (5 eller færre), så er det kanskje greit å kjøre en enkelcup - eller for den saks skyld en liga med 2 eller flere møter?

Tidsmessig har vi kommet frem til at en dobbel- til enkelcup med 8 spillere, hvor vi spiller "først til 2" (eller "race to 2" som amerikanerene sier - eventuelt "distanse 3" som også er en betegnelse på det samme) tar ca 2,5 timer med de 3 bordene vi har til rådighet. Vi kan vurdere å ta i bruk ett av bordene ute i bowlingen for å få farten litt opp. Det bør vi i hvert fall vurdere om vi er flere enn 8 og må spille etter et 16-deltagerskjema! Om vi begynner kl 18:00 sharp, så kan vi rekke "først til 3" for 8 spillere innen kl. 21:00, men da må påmeldingen være lukket 17:50 og trekningen gå umiddelbart etter det. 

Om vi er 10-11 spillere, så er egentlig et 16-mannsskjema veldig rotete da det blir masse walk-overs og litt forvirrende det hele - så i slike tilfeller er det kanskje bedre å spille en enkelcup eller bare en ren liga? Det er uansett ikke tid nok på 4 bord og "først til 2" for å rekke hele dobbel- til enkelcupen (tror jeg). 

Hva seeding angår, så opplever jeg at nivået på våre beste spillere er såpass jevnt at dette ikke er nødvendig. Men jeg tenker kanskje at nye spillere og nybegynnere bør få spille med handicap 1 i en "først til 2"?

Håper dette var oppklarende. Kjør diskusjon i kommentarfeltet!

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment