Shopping cart

Organization

Generalens Biljardklubb Norway

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

Generalens Biljardklubb er stiftet

Mar 5, 2022 Jonas Gythfeldt

Etter 12 år som et opplyst enevelde var det på høy tid at klubben kom seg ut av mørketiden og fikk seg et styre og et organisasjonsnummer. Stiftelsesdatoen ble 09.02.2022.

På stiftelsesmøtet ble disse vedtektene vedtatt og styret ble valgt. Styret består av:

Leder: Jonas Gythfeldt (2 år)

Kasserer: Pål Westby (1 år)

Styremedlem: Morten Nordvik (1 år)

Styremedlem: Bjørn Grande (1 år)

Kontingenten ble satt til kr. 300,-/år og vil bli krevd inn så fort vi har fått oss en konto. Det ble også vedtatt at vi skal benytte tjenesten Spond til innkreving og vedlikehold av medlemsregister. 

Styret har begynt med et sakskart for klubbens første styremøte, men datoen for møtet blir ikke satt før konto og andre formalia er på plass. Trolig i midten av mars. 

 

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment