Organization

BK Milen Sweden

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

Tävlingspaus.

Apr 4, 2020

Pga rådande pandemi pausas BK Milens söndagstävlingar tills vidare.

Vi återkommer med beslut om hur detta påverkar stegen och slutspel osv.

/Tävlingskommitten

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment