Shopping cart

Organization

BK Milen Sweden

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

Nytt upplägg inför vårens söndagstävlingar.

Jan 2, 2021

under våren kommer samtliga söndagsturneringar att tills vidare begränsas till åtta deltagare, detta för att möta regeringens skärpta restriktioner för att minska smittspridning i samhället.

då det mer än halverade deltagarantalet medför kraftigt minskade prispengar, kommer ett helt nytt upplägg att prövas – för att trots det minskade deltagarantalet ändå kunna erbjuda lite anständiga summor att tävla om.


upplägget består i en uppdelning i fyra kvaltävlingar, följt av en delfinal, till vilken de båda finalisterna i vardera kvaltävling kvalificerar sig – för att på så sätt få fram åtta deltagare som kvalificerar sig för delfinalen. i delfinalen erhåller segraren 3 000 kronor och tvåan 1 000 kronor – dessutom kvalificerar sig båda finalisterna till det avslutande finalspeletdärefter upprepas detta mönster ytterligare tre gångertills man efter 16 kvaltävlingar och fyra delfinaler kommer att ha fått fram åtta kvalificerade till själva slutspelet - där segraren erhåller 8 000 kronor, tvåan 000trean 2 000 och fyran 1 000 kronor.

i kvaltävlingarna finns inga prispengar, de tjänar endast som kvalificering till de delfinaler – och det finalspel – där det i stället alltså blir spel om större summor än tidigare. en segrare i en delfinal som dessutom tar hem finalspelet, berikar sig själv med inte mindre än 11 000 kronor.

de 16 kvaltävlingarna utgör dessutom vårens poängstege, där segraren sedvanligt belönas med ära, ryktbarhet och en inteckning i bk milens sjangdåbla vandringspokal.

övrig information om vårens tävlingsform– anmälningsförfarandesänkning av hcp, anmälningsavgift, stegens poängberäkning och andra detaljer – finns på anslagstavlan vid bord 5.

om behovet av restriktioner visar sig avta under våren,
utökas deltagarantaletdeltagaravgiften sänks till 150 kronor.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment