Organization

BK Milen Sweden

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

Begränsat deltagarantal + anmälningsregler

Oct 31, 2020

Med anledning av de nya striktare rekomendationerna gällande corona begränsas tillsvidare deltagarantalet i Milens söndagstävlingar till 16.

Till de första 10 platserna är det fri anmälan för alla på cuescore.

Till de sista sex platserna kan man bara anmäla sig på plats eller på telefon från och med kl 12:00 på aktuell söndag.

Till de sex sista platserna har medlemmar i BK Milen förtur.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment