Organization

BK Milen Sweden

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

About

Contact us

031-24 08 98
Stigbergsliden 3
414 63 Göteborg
Sweden

BK Milen (Biljardklubben Milen) är en biljardhall i Göteborg med sex poolbord, ett carambolebord och ett snookerbord.

Here we are